Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – dokumenty

Francúzske noviny Le Républicain Lorrain z 9. februára 1997 článok venovaný p.Petrovovi
2.