Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 17. časť

Slovenská justícia opäť kráča v duchu revolučných tradícii komunizmu-list pána Jozefa Petrova košickej sudkyni JUDr. Daniele Blažovskej

Vážení čitatelia, zdá sa vám úplne normálne ak dostanete zo súdu úradnú zásielku s Vašim menom bez oslovenia a s vašim dátumom narodenia na obálke? Takýmto spôsobom totiž komunistickí sudcovia pred rokom 1989 dávali ostentatívne najavo občanom, že sú pre nich len kriminálnym číslom a potencionálnym materiálom pre väznice. Po pochybnom prevrate v novembri 1989, kedy pokračovala kontinuita totalitnej justície preto vôbec neprekvapuje, že košická sudkyňa JUDr. Daniela Blažovská  v duchu revolučných tradícii odoslala obálku Lukášovi Gemzovi na adresu v Luxemburgu kde sa pridelenia čísla ušlo aj pánovi Jozefovi Petrovovi. Jeho list je preto primeranou reakciou podľa slovenského porekadla „na hrubé vrece-hrubá záplata.“Pre úplnosť uverejňujeme aj žiadosť Lukáša Gemzu o odmietnutie účasti na hlavnom konaní sp. zn. 5T64/2011


    Facebook