Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 5. časť

         Štvrtú časť sme ukončili tým, ako neslávne dopadol Ján Ďurech na súde v Johanesburgu dňa 30. 11. 1992, keď ako usvedčený podvodník a klamár, hoci bol pod prísahou, bol nútený túto krajinu opustiť, aby sa vyhol väzeniu. V úvode tejto časti sa bližšie oboznámime s jeho komplicom Jánom Mikulášom, ktorý v tom období zastával funkciu viceprezidenta Martimexu Martin, a ktorý po dohode s Ďurechom, ako sme sa dočítali v štvrtej časti, napísal pánu Petrovovi list, že s ním ukončujú spoluprácu, keďže nezohnali financie na kúpu diamantovej bane.

Usvedčený klamár Ján Mikuláš

         Po dohode s Ďurechom sa dňa 10. 11. 1992 dostavil Mikuláš na veľvyslanectvo Juhoafrickej republiky v Prahe, kde pred prvým sekretárom Petrom Bolinkom vydal a podpísal písomné svedectvo, v ktorom mimo iného tvrdil, že Martimex Martin neuzavrel s pánom Petrovom žiadnu dohodu ohľadom kúpy diamantovej bane a následnej ťažby diamantov. Taktiež tvrdil, že on neplatil ani letenky ani pobyt dvom pracovníkom Geologického prieskumu zo Spišskej Novej Vsi a pracovníkovi Martimexu Ďurechovi. Dokonca zašiel tak ďaleko, že v bode č. 8 uviedol toto: Preto sa modlím, aby žiadosť Petrova na súdny rozsudok bola zamietnutá, a aby on platil všetky výdavky s tým spojené.

         Z nehorázneho a vedomého klamstva Jána Mikuláša, aj keď vypovedal pod prísahou, ho usvedčuje list ekonomického námestníka generálneho riaditeľa MARTIMEXU Ing. Jána Prokša z 21. 11. 1990, keď pánu Petrovovi do Johanesburgu mimo iného napísal: ...začiatkom januára 1991 pricestujú k Vám 2 pracovníci z uvedenej firmy t. j. jeden geológ a jeden prevádzkár ťažby rúd. V delegácii bude jeden obchodník z MARTIMEXU. Ide o pána Ing. Jána Ďurecha...V tejto súvislosti jedna prosba: Pre pracovníkov nájsť možnosť krytia nákladov cesty a pobytu... (celý obsah listu je uverejnený v druhej časti – pozn. V. P.) 

         Že z Jána Mikuláša je klamár a podvodník, svedčí aj nasledujúci „URGENT!“ z faxovej žiadosti, ktorú dňa 15. 3. 1991 posiela pánu Petrovovi do Johanesburgu vedúci odboru komerčnej politiky Martimexu Martin Ing. Miroslav Štrba, CSc. Citujem: V zmysle nášho telefonického rozhovoru posielam podklady k vízam. Prosím potvrdiť vybavenie.

         Samozrejme, že pán Petrov na svoje náklady tieto víza vybavil nielen jemu, ale aj Jánovi Mikulášovi, ktoré im koncom marca 1991 odovzdal v Luxembursku. Títo dvaja výtečníci sa mu potom odvďačili tak, že v Juhoafrickej republike sa stretli s poľským židom Stolarczykom, a poza jeho chrbát sa chystali dohodnúť kúpu bane. (O tomto židovskom podvodníkovi neskôr uverejním samostatnú kapitolu – pozn. V. P.) Zatiaľ, čo v JAR sa pripravoval tento podvod, pán Petrov sa na Slovensku stretáva s ďalším členom tejto tlupy – riaditeľom závodu Geologického prieskumu v Spišskej Novej Vsi Ing. Jánom Kobichom. Keď sa ho v Banskej Bystrici pýtal na dotyčnú diamantovú baňu, Kobich mu začal vysvetľovať, že ich páni ministri niečo plánujú a robia, no on, Petrov, nemá právo o ničom vedieť, že on je pre nich len taký maličký človiečik.

Usvedčujúca korešpondencia

         Na ústach mali med, v ich srdciach bol však jed. Takto by som charakterizoval nasledujúce pasáže – autentické listy dvoch členov tejto štátno-kriminálnej a podvodníckej tlupy Eduarda Jablonského a Jána Kobicha v réžii slovenských politikov, ktoré napísali pánu Petrovovi. Dňa 14. 5. 1991 Eduard Jablonský posiela zo Spišskej Novej Vsi pánu Petrovovi list s týmto textom:

         Milý Jozef!

         Ďakujem za list, ktorý prišiel ešte minulý týždeň. Fax som dostal na druhý deň po Tvojom telefonáte. Neviem čo bolo s tým strojom, ale nechcel zobrať Tvoj list. No nič sa konečne nestalo. Jano Kobich sa o túto vec začal zaujímať aj preto, lebo bol na služobnej ceste v Bratislave a spojil sa s Tvojím bratrancom najprv telefonicky a potom aj osobne. Mne tiež volal hneď vari o dva dni. JE DOHODNUTÉ, ŽE BUDÚCI TÝŽDEŇ BUDEME MAŤ STRETNUTIE S MINISTROM MIKLOŠOM, PRESNÝ DÁTUM VŠAK EŠTE NIE JE STANOVENÝ. TEDA ROBÍME ČO JE V NAŠICH SILÁCH.

         Medzitým som našiel ďalší kontakt na možný zdroj financií, ale to sa dozviem za pár dní, či je to reálne. Dúfam, že to bude tak zavčasu, že stihneme MIKOVI oznámiť (pri mene „MIKOVI“ je myslený poľský Žid Stolarczyk, ktorý sa hanbil za svoju poľskú národnosť a nechal sa titulovať anglickým menom – pozn. V. P.) do konca mája, že sme pripravení štartovať. Tento kontakt sa mi zdá asi najreálnejší a je dosť možné, že pôjdeme do toho ASI SAMI, alebo s firmou Kramoprojekt. Nemá však zmysel predbiehať, lebo zatiaľ nič nie je isté. TAKTIEŽ UVIDÍME, AKO SA POSTAVÍ K CELÉMU VRCHNOSŤ V BRATISLAVE, DÚFAM ŽE KLADNE. Za nás Ťa budeme samozrejme veľmi rýchlo informovať, teda hneď ako sa ujasnia veci definitívne.

         Srdečne pozdravujem manželku, dcérku a držím palce nám všetkým, aby to dobre dopadlo. Ahoj!

         Dňa 2. 7. 1991 posiela Eduard Jablonský pánu Petrovovi list tohto znenia:

         Milý Jozef!

         Ďakujem za list, teda fax, došiel včera. Medzitým však Jano už odišiel a dnes je v Bratislave, takže to dostane až zajtra ráno, má to už na stole.

         Hovoril som pred pár minútami s tým chlapcom v Prahe, tvrdil že na tom pracuje a naháňa to čo najviac. Aby si však dobre rozumel aj Ty, tak to musím trochu rozviesť, lebo som to nenapísal v poslednom faxe. Tá suma totiž zahrňuje všetko a Mike (Stolarczyk) nemusí do roka nič platiť, teda ani ubytovanie a platy. Len potom až sa rozbehne výroba, teda ťažba, už musí mať peniaze, čosi buď požičia alebo získa predajom tej svojej ďalšej bane. My sa zaväzujeme ZÍSKAŤ PRACHY TAK, aby sme pripravili baňu a spracovanie suroviny k čomu on nám musí samozrejme dať súhlas. Toto, zdá sa, je jedna asi najschodnejšia cesta pre nás. Mike musí mať však asi garancie, že bude mať odbyt diamantov a tu mu asi môžeš veľa pomôcť zas Ty. Zrejme aj tá firma zo Španielska sa bude chcieť na tom podieľať. To však ukáže budúcnosť, dôležité je, aby Mike súhlasil s niečím takýmto, detaily atď. by sme dohodli samozrejme potom. Či dá tá firma viac peňazí, zatiaľ neviem odhadnúť. Stále však mám ešte jedno koliesko v zálohe, a rozbehnem ho nezávisle, keby aj toto zle dopadlo. Myslím, že naše vzájomné vzťahy aj v tomto prípade zostanú veľmi dobré a dohodneme sa na prijateľnom spôsobe riešenia, ktoré aj Tebe bude vyhovovať.

         Treba si totiž uvedomiť, že Theron Mine je OK, nemusíme mať teda hneď veľké oči a byť bombastickí, stačí začať, hlavne začať a postupne to rozbehnúť vo väčšom. VEĎ SA BUDE DAŤ ŤAŽIŤ VEĽMI HLBOKO A VIAC ROKOV. Myslím, že sa nechystáme zomrieť za dva roky a nič nám neutečie. ZAČAŤ POVRCHOVOU ŤAŽBOU A AŽ TÚ ROZBEHNEME BUDEME ŠPEKULOVAŤ A HĽADAŤ ZDROJE NA HLBINNÚ ŤAŽBU A PRIPRAVOVAŤ SA SPOKOJNE NA TENTO KRÁSNY KŠEFT. Verím, že nakoniec sa veci dajú do poriadku. Nakoniec nič nejde bez problémov a bolo by naivné si myslieť, že niečo také veľké pôjde ľahko.

         Čo sa týka Martimexu.  Ako nám Ďurech vysvetlil, majú aj oni problémy, teda so svojimi akcionármi, ktorí nechcú nikoho iného momentálne podporovať, lebo sú v trabloch a musia si hlavne riešiť a sanovať svoje problémy vzhľadom na celkovú hospodársku situáciu v štáte. Samozrejme, že tam musí byť kopa iných problémov, o ktorých my nevieme a ťažko je zaujať stanovisko. Čo sa týka nášho spoločného problému, tak to sme už definitívne skončili. Chápem Tvoje rozhorčenie a mrzí ma, že som bol tak trocha toho účastníkom, ale iste vieš že nevinne. POTREBUJEME, ČI POTREBOVALI SME TAKÚTO FIRMU AKO JE MARTIMEX NA BACKING, LEBO SAMI BY SME SI TO TRÚFNUŤ NEMOHLI. Backing je dôležitý a hlavne v tomto období, vari za pár rokov si veci budeme vedieť zariadiť úplne sami. Srdečne pozdravujem a dúfam, že sa čoskoro ozvem s dobrými správami.

         Dňa 19. 8. 1991 posiela Ing. Ján Kobich pánu Petrovovi list, z ktorého citujem:

         Ahoj Jozef,

         pozdravujem Ťa ja a Edo a prajem Ti pevné nervy a elán do ďalšej spolupráce a celkovej našej snahe zo snahy geologického prieskumu. Doposiaľ ja a Edo sme robili všetko spoločne a medzi nami do dnes je dobrá spolupráca. Do posledných chvíľ  sme hľadali možnosť ako úspešne ukončiť celú akciu. Posledný náš rozhovor mi bol dosť nejasný, nakoľko neviem z toho si nič vybrať. Z našej strany by sme dali ponuku na geologický prieskum, výstavbu a ťažbu, ak by to od nás požadoval pán Stolarczyk alebo iná firma. Považujem z našej strany akúkoľvek ponuku na spoluúčasti pri zobratí pôžičky v dolároch. Situácia u nás nie je taká, aby sme si to mohli dovoliť. Minule, čo som vyprával s pánom Prokšom z Bratislavy bolo to, že už ako osobu nemôžem Ťa naťahovať a len konkrétne veci, ak by sme vedeli tak Ti napíšem.

Ak sa nám podarí získať akúkoľvek možnosť urobiť v prospech Teba niečo tak to využijeme. Osobne ja a Edo sme vynaložili maximum za úspešné pokračovanie. Pre pána Stolarczyka, alebo inú firmu prieskum by nebol zbytočný. Prieskum by sme tak navrhli, ŽE PRAKTICKY SA ZAPLATÍ DIAMANTMI, KTORÉ BY SME VYŤAŽILI, lebo okrem zostavenia mapy a geofyziky by všetky práce boli zamerané na vyťaženie rúbaniny. Týmto prieskumom by ložisko stúplo na cene aspoň 2x, čo by sa mohlo odzrkadliť v ďalšej ťažbe a výstavbe. Ktorýkoľvek majiteľ nemôže pokračovať bez prieskumu.

         Teraz je tá záležitosť čo by som chcel od Teba, či cez Teba alebo pána Stolarczyka by sme s Edom vypracovali oficiálny návrh na prieskum a tento by sme zaslali Tebe alebo ako to budeš faxovať. Tento návrh z našej strany by bola ako posledná možnosť ponuky pre Teba. Cez Martimex sme podľa mňa ukončili kontakty, nakoľko zo strany Martimexu nebola urobená ani minimálna snaha.

         Z našej strany prosím Ťa ak sa naskytne možnosť tak nám pošli požiadavku na geologický prieskum, tento návrh urobíme len pre Teba a to bez akejkoľvek náhrady a potom by sme sa spojili.

Slovo na záver

         Po uverejnení tretej časti mi bolo istým diskutujúcim na www.prop.sk vytknuté, že miesto dôkazov osočujem premiéra Fica. Takže pre všetkých ficovských fanatikov či naivných rojkov považujúcich Fica za skutočného Slováka, alebo sociálne cítiaceho politika, ktorý bojuje za Slovensko, len sily zla ho v tom brzdia, pripomínam: Spomenie si ešte Robert Fico, keď ako opozičný poslanec mal koncom roka 2001 telefonický rozhovor s J. Wildangerom, ktorému prisľúbil, že keď pôjde do Bruselu, tak ešte v decembri 2001 sa s ním stretne v Luxembursku ohľadom kauzy diamantovej bane v Juhoafrickej republike, pri ktorej bol okradnutý a okrádaný slovenský národ? Prečo mu doteraz neprekáža, že slovenský národ sa ešte nedozvedel, akým podvodom a zbojstvom sa najskôr vyplatila záloha v sume 10 miliónov dolárov za túto baňu, a potom sa v päťmiliónových splátkach doplatilo ďalších 30 miliónov dolárov, ako aj to, odkiaľ bolo týchto 40 miliónov dolárov získaných?

         Hoci mu bolo na adresu strany SMER dňa 5. decembra 2001 o 11,15 hod. poslané faxom z Luxemburska na číslo jeho faxu 00-421-2-4342 6297 poďakovanie za prisľúbené stretnutie, dojednanie stretnutia, Robert Fico sa viac sa neozval. Keďže ja veľmi dobre viem, kto v skutočnosti tento politik je, nečudujem sa ani tomu, že po pravicových sadisticko-fašistických tyranoch a vrahoch z SDKÚ-DS, KDH, ANO a SMK pri realizácii fašistických pokusov na 52-55 tisíckach opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých, ako aj na rodičoch starajúcich sa o svoje ťažko zdravotne postihnuté deti, pod dohľadom židofašistických lichvárov zo Svetovej banky, komunisticko-fašistickí zločinci so „sociálnym cítením“, premiér Fico a ministerka Tomanová do pokračovania týchto zverstiev sa s radosťou zapojili. No nielen to. Likvidačnou politikou cez ekonomiku, prebranej od SDKÚ-DS, KDH, SMK a ANO profesijne a ľudsky zdegradovali a degradujú, ponižovali a ponižujú skutočnú elitu slovenského národa – lekárov a učiteľov. Aj tu je cieľ jednoznačný. Urýchliť likvidáciu slovenského národa. Lebo s chorým a nevzdelaným národom sa nielen ľahko manipuluje, ale politici si ho môžu prispôsobiť na svoj obraz.  

Vladimír Pavlík