Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Ako slovenskí arizátori, sluhovia hitlerovského nacizmu, okradli Židov, ktorí potom skončili v plynových komorách, a ako ich po Novembri 1989 nahradili ich pohrobkovia, ktorí arizáciu pri okrádaní vlastného národa premenovali na nebankovky!

                  Že November 1989 odštartoval najzločineckejšie obdobie na Slovensku od roku 1946 po dnešné obdobie, pokiaľ toto porovnanie rozdelím na dve obdobia. To prvé od roku 1946 do konca roku 1989, a to druhé od roku 1990 až po dnešné obdobie. Aby som to spresnil, toto druhé obdobie predbehlo nielen v ekonomických zločinoch, ale aj v zločinoch proti ľudskosti, mám na mysli počet obetí, to prvé obdobie. Treba ale popravde povedať, že zatiaľ čo v prvom období tieto zločiny sa páchali vulgárne a brutálne, to druhé obdobie bolo mimoriadne sofistikované. Treba ale taktiež pripomenúť, že základná definícia zločinu proti ľudskosti je, keď politický systém predčasne pripraví o život nevinného človeka, pričom spôsobov či metód môže byť trebárs 15-20.

          Taktiež netreba zabudnúť, že pokiaľ nemecký nacizmus ovládal Európu, páchal zločiny proti ľudskosti, vyhladzoval Židov a Slovanov, tak vo vojnovom Slovenskom štáte mal najväčšiu podporu zo strany jeho obyvateľov v európskom meradle, pokiaľ sa to preráta, vydelí počtom týchto kolaborantov na počet občanov jednotlivej krajiny. Paradoxne ale, títo zločinci a masoví vrahovia pri páchaní týchto zvrhlostí, sa verejne hlásili k Bohu, národu, Slovensku a kresťanstvu.

          Nielen pred Novembrom 1989, ale ani napr. 5-8 rokov po Novembri 1989 by ma nebolo napadlo, alebo dávať do súvislosti arizáciu židovského majetku so vznikom ponovembrových nebankoviek, kladúc si otázku – ČO TIETO DVE UDALOSTI, SÚHRN EKONOMICKÝCH ZLOČINOV A ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI, MALI SPOLOČNÉ?

Cez nebankovky nielen cynicky a vulgárne okrádali, hlavne tých v dôchodkovom a pokročilom veku, využívajúc ich ekonomickú a finančnú nevedomosť

          Odpoveď je vcelku jednoduchá, čo arizácia a nebankovky mali spoločné. Získať zadarmo finančný prospech veľkej hodnoty, na ktorom sa tieto nové ponovembrové zločinecké kreatúry, deti, vnuci a pravnuci s génmi svojich zločineckých arizátorskych predchodcov, rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov z nacistického obdobia zdedili. Tie metódy či spôsoby ako to pripravovali po Novembri 1989 dokazujú, že tieto ekonomické zločiny po tomto období patria nielen medzi tie najneľudskejšie a najzvrhlejšie, keď v porovnaní nielen s normalizáciou, ale aj 50. rokmi minulého storočia boli len slabým nulovým odvarom. To ale neznamená že by sme mali zabudnúť na niektoré zločiny proti ľudskosti, často krát spojené s mučením, kde smrť sa nakoniec stala vykúpením. Neznamená to ale nehovoriť o zločinoch proti ľudskosti už omnoho sofistikovanejším spôsobom, cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy a vykrádanie zdravotníctva, kde sa názorne ukázalo, že zločiny proti ľudskosti boli len konečným riešením či realizáciou ekonomických zločinov, v omnoho vyššom počte, ako do roku 1989. A ČO JE NAJHROZNEJŠIE, ŽE SA TU PÁCHALI A PÁCHAJÚ AJ ZLOČINY VOČI TÝM NAJBEZBRANNEJŚÍM – DEŤOM. Takéto niečo prakticky neexistovalo v období do roku 1989. Pričom kvôli objektivite treba spomenúť, že za zločiny proti ľudskosti možno považovať, aj keď nekončili smrťou, že boli postihnuté aj deti tzv. triednych nepriateľov v období 50. rokov, neskôr aj v období normalizácie, KDE NAPRÍKLAD OTEC EXPREZIDENTA KISKU, ktorý mal na starosti školstvo v Poprade, nedovolil, aby deti takýchto tzv. protištátnych živlov nemohli pokračovať vo vzdelaní. Napríklad múdre deti zo základných škôl nemohli ísť na stredné školy, alebo zo stredných škôl nemohli ísť na vysoké školy.  

          Pričom smradľavý odpad gaunerov a hajzľov z ponovembrových vlád a parlamentov mali systém nebankoviek dostatočne premyslený, VEĎ SA PRIAMO PRIPRAVOVALI CEZ LEGISLATÍVNU RADU VLÁDY. Dopredu sa kalkulovalo s tým, kto na tom zarobí a ktorí budú najviac postihnutí, teda, budú obeťami. No nielen to. Dopredu sa kalkulovalo aj s tým, ŽE ĽUDIA SI BUDÚ SIAHAŤ AJ NA ŽIVOTY, keď sa v predstihu, po dohode tých, ktorí sa už nabalili, SA OZNÁMI KRACH NEBANKOVIEK.

          Tak ako nemecký nacizmus najviac likvidoval a vyhladzoval cez koncentračné tábory a plynové komory práve tých starých a nevládnych, keďže už nemohli ekonomicky produkovať, ponovembrové zločinecké garnitúry z vlád a parlamentov, s fašistickými, nacistickými, gardistickými a neoľudáckymi génmi si za obete vybrali práve tú veľkú skupinu ľudí, zväčša už v dôchodkovom veku, ktorí si za bývalého režimu šetrili napríklad na svoje pohreby, pričom mnohí dali do toho svoje celoživotné úspory. Cynizmus týchto zločineckých vyvrheľov sa naplno prejavil aj tým, TVRDIAC, že ľudia nemali naletieť na reklamu nebankoviek, pričom do reklamy boli zapojené nielen štátne a súkromné médiá, ale aj mediálne známe osobnosti. SAMOZREJME ZA NADŠTANDARDNÉ ODMENY, VYPLÁCANÉ PRÁVE Z TOHO, ČO TAM ĽUDIA VLOŽILI.

Vladimír Pavlík 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka