Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Zneužitie Sviečkovej manifestácie z 25. 3. 1988 po 35-tich rokoch Čaputovou, Hegerom, Borisom Kollárom a im podobnými zbabelými občianskymi nulami!

             

Zneužitie Sviečkovej manifestácie z 25. 3. 1988 po 35-tich rokoch Čaputovou, Hegerom, Borisom Kollárom a im podobnými zbabelými občianskymi nulami, ako aj mediálnymi prostitútkami v amerických službách dokazuje, že po Novembri 1989 vznikol na Slovensku najzločineckejší politický systém za posledných 60 rokov, doplnený o množstvo zločinov proti ľudskosti

          Keďže som bol aktívny účastník dotyčnej Sviečkovej manifestácie, pričom dosť hlasito som sa pýtal tam prítomných príslušníkov ŠtB, ako aj policajtov, ktorí neľudsky zakročili proti pokojným občanom, čo im vlastne urobili? Ich jedinou duchovnou zbraňou boli totiž len zapálené sviečky v ich rukách, spojených nielen s vierou, ale aj s veľkou pokorou voči Nebeskému Otcovi. Popri tom som aj registroval, že niektorí z tých prítomných ma považovali za provokatéra zo strany ŠtB, a to hlavne preto, že som nahlas prezentoval otázky typu, či je vinou tu prítomných protestujúcich, že republika je v stave, ktorý nemá nič spoločného s tým, čo hlásajú či prezentujú najvyšší predstavitelia štátu.

          Tu musím trochu odbočiť a vrátiť sa do roku 1973, do obdobia, keď po skončení vojenskej základnej služby v roku 1969 som nastúpil do pracovného pomeru v bani ČSM-sever v Stonave, ktorá bola súčasťou OKR. Nielen tu, ale aj v ďalších baniach pracovalo veľa ľudí, ktorí počas normalizácie dostali nálepku protištátneho živla a nepriateľa socialistického zriadenia.V drvivej väčšine to boli vysokoškolsky vzdelaní ľudia, či policajti a dôstojníci armády, ktorí sa do tohto sita prepadli, ktorí tu skončili ako pracovníci v robotníckej profesii.         

          Niekedy v roku 1975, keď som už niekam patril, som začal ako samouk študovať marxizmus-leninizmus, Leninove spisy, pravidelne som kupoval Pravdu, Rudé právo, študoval som prejavy najvyšších straníckych predstaviteľov, robil som si poznámky, kde slovo sa nezlučovalo s činmi a postupne som dochádzal k tomu, že oni samotní nielen tomu neveria, ale ani to nedodržiavajú. Teraz budem na názornej ukážke dokumentovať, prečo vlastne na dotyčnej Sviečkovej manifestácii som mohol verejne a nahlas prejavovať niečo podobné, za čo ma napr. v roku 1988 v Prahe zbalila ŠtB, lebo podľa nich som na ulici v prítomnosti niekoľkých osôb poburoval a podvracal.

          Po predvedení som požiadal, aby prišiel ich nadriadený, lebo ho chcem upozorniť na nepriateľov socializmu a robotníckej triedy vo vlastných radoch. Samozrejme že si robili zo mňa srandu, ale keď prišiel ich nadriadený, tak som ho nasledovne oslovil – Dúfam že viete, vážený súdruh, že Lenin povedal tú pamätnú vetu, že niet väčší nepriateľ pre robotnícku triedu, ako nepriateľ vo vlastných radoch. Ja som bol obvinený z poburovania a podvracania len preto, že som nahlas hovoril o prejave súdruha Husáka na predzjazdovej diskusii na Kladne, ktorý bol mimoriadne kritický. Takže podľa Vás, súdruh Husák poburoval a podvracal? Keď si to spojím s myšlienkou súdruha Lenina, tak vlastne ŠtB je v skutočnosti nepriateľom robotníckej triedy a som na seba hrdý, že som takýchto nepriateľov odhalil priamo v ŠtB a môžem ich usvedčiť. (Nebudem tu rozpisovať to zdesenie, len som si znovu vyskúšal, že nielen komunistická nomenklatúra, ani ŠtB nielen neveria, ale ani nerozumejú tomu, čo hlásajú, čím sa prezentujú, čo sa vzťahuje aj NA DNEŠNÉ ZLOČINECKÉ, ZLODEJSKÉ, PARAZITNO-DARMOŽRÁČSKE, PSYCHOPATICKO-SADISTICKÉ TUPOHLAVÉ HOVIADKA A KRAVY Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV.

Niekoľko dodatkov o Sviečkovej manifestácii, podzemnej cirkvi, kresťanstve, farizejom, ktorí sa naoko k Bohu hlásia, v skutočnosti Antikristovi slúžia

          Aj keď slovenská RKC mala nemalý počet predstaviteľov, ktorí kolaborovali s ŠtB, napriek tomu mala silnú autoritu medzi občanmi, pričom už v čase Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 sa javilo, že pokiaľ ten systém raz padne, slovenská katolícka cirkev bude patriť medzi spoločenstvo s vedúcim postavením v tejto časti socialistického bloku, s mimoriadne silnou autoritou. Keď prišiel November 1989, ortodoxné Svetové židovstvo si uvedomilo, že takéto čosi sa nesmie stať. Práve preto, aj toho dôvodu  vzniklo KDH, ktoré, obrazne povedané, alebo cez ktoré sa toto malo oslabiť. Nakoniec samotná realita za posledných 32 rokov ukázala, že KDH je v skutočnosti Antikristova organizácia, ktorej úlohou v jej začiatkoch bolo, aby jej najvyšší predstavitelia kresťanstvo zneužívali, aby stratilo čo najviac priaznivcov, vrátane aj samotných voličov. Naoko sa k Bohu hlásme, v skutočnosti Antikristovi slúžme, čo bolo a je ich hlavným krédom.

          Nikdy nezabudnem, keď som v tom období ako redaktor Necenzurovaných novín pre Slovensko, založených Petrom Cibulkom napísal článok pod nadpisom – Agent ŠtB žehná Slovensku, čo sa vzťahovalo na vtedajšieho trnavského arcibiskupa Sokola, aké zúrivé reakcie to vzbudilo a telefónne linky do redakcie boli v neustálej pernamencii a riadne žeravé. Ale aj to, v akom som bol šoku, keď som videl niektoré materiály ŠtB, ako niektorí predstavitelia kňazského či biskupského povolania zradili tieto hodnoty. Na jednej strane oni, a na strane druhej kňazi, cirkevní hodnostári, rehoľné sestry, im všetkým tá viera v Nebeského Otca dávala toľko fyzickej a duševnej sily, že nezradili, v niektorých prípadoch aj za cenu smrti, spojenú s drastickým mučením.  

          Právo na život, každému z nás zaručuje právo na strach. Práve cez túto myšlienku chcem vysloviť hlboký obdiv a úctu ku všetkým tým, ktorí sa na tejto manifestácii zúčastnili. Platí to aj o tých, ktorí dlhé roky toto pripravovali – o elite národa z podzemnej cirkvi, ktorá bola po Novembri 1989 založenou Antikristovou organizáciou KDH vytlačená, hlavne kvôli svojej kresťanskej čistote, silnou vierou k Nebeskému Otcovi, ale aj veľkým rešpektom pred ním samotným.

Pravá tvár Antikristovho služobníka Františka Mikloška

          Mediálne prostitútky v službách amerického Antikrista, najzvrhlejšieho zločinca na tejto planéte, pri príležitosti tohto posledného výročia neuveriteľne, hrubo, cynicky, toto zneužili, keď preferovali zbabelý občiansky odpad typu Čaputovej, Hegera, Borisa Kollára, ako aj im podobnému ľudskému odpadu, ktorí sa svojim vyjadrovaním k dotyčnej manifestácii tvárili, ako keby to oni samotní organizovali, bliakali, tliachali a poučovali o odvahe, pravde, morálke, svedomí. No a nad všetkými trónil František Mikloško, dokonca v pozícii toho najsvätejšieho muža.

          Aj pri tomto výročí si mnohí položili otázku, prečo za toto všetko, prečo za všetky tie zločiny a utrpenia, počnúc od roku 1949 do roku 1989 nebol nikto OD ROKU 1990 POTRESTANÝ, BRANÝ NA ZODPOVEDNOSŤ? Takže si aj na toto dajme odpoveď cez samotného Františka Mikloška, ktorý ako poslanec NR SR pre SITA vyhlásil, čo prebral aj teletext STV1 – 15. 11. 2000, že November 1989 znamenal jeden kardinálny pardon celému komunistickému obdobiu, preto už nevidím dôvod, aby sme si 40-ročné obdobie komunizmu vyrovnávali cez jeden prípad. Uviedol to v súvislosti so zastavením trestného stíhania bývalého prvého námestníka Federálneho ministra vnútra Alojza Lorenca. (Môj dodatok – položme si otázku, prečo sa Mikloško takto zachoval k tomuto arcizločincovi s krvavými rukami cirkevných a kresťanských obetí? Možno to pochopíte aj s ďalších dôkazov – pozn. autora V. P.)

          V rozhovore pre denník SME z 10. 1. 2005 povedal niečo, čo by si mal prečítať nielen Kotleba, ale aj všetci tí bliakači a tliachači, ktorí žiadajú, aby Slovensko vystúpilo z NATO – a sú fanatickými priaznivcami Vladimíra Mečiara. Citujem: -  Napriek tomu je presvedčený, že Mečiar urobí všetko pre to, aby Slovensko PRIJALI do NATO. „AJ S OBETOVANÍM TOHO, že nejaký čas nepôjde do vlády.“

          Keď pôsobil v tzv. podzemnej cirkvi, kde od roku 1968 organizovali malé spoločenstvá študentov, podávali správy dom zahraničia, organizovali púte a vydávali samizdaty, DOSTÁVAL PENIAZE ZO ZÁPADU. „Štátna bezpečnosť o tom vedela. Papier bol formálny, že pracujem na matematickom výskume pre nejakú počítačovú firmu. Boli za tým ľudia, ktorým som venoval svoju druhú knihu.“

Rozdiel medzi Mikloškom a generálom tajnej cirkvi Vladimírom Juklom

          V denníku Sme z 30. 8. 2004 bol rozhovor so skutočnou Nebeskou čistotou, generálom tajnej cirkvi Vladimírom Juklom pod nadpisom - Odpustenie komunistom bola chyba. Považuje to za unáhlené. Z dotyčného rozhovoru človeka až mrazí, čo všetko tento statočný jedinec dokázal, aj za tak strašnú cenu, kde z desať tisícov jedincov takéto niečo môže dokázať len jedinec, jeden jediný jedinec, ktorý sa narodí raz za čas. A možno jednoznačne povedať – TOTO BOL SKUTOČNÝ SLOVENSKÝ KRISTUS, JEHO SKUTOČNÝ NÁSTUPCA NA SLOVENSKU. Až budem mať viacej času a viac fyzickej sily, budem postupne zverejňovať dotyčný rozhovor, ktorý si opatrujem ako vzácny poklad, z ktorého vyberiem jednu otázku a jeho odpoveď, ako protiklad k Františkovi Mikloškovi.

          Verejne odpustili komunistom práve Vaši spoludisidenti Ján Čarnogurský či František Mikloško. Jeho odpoveď na toto konštatovanie – „TO BOLA CHYBA. UNÁHLILI SA.“

Slovo na záver – Každý mysliaci človek pochopí, prečo im odpustili. Že ŠtB mala všetko pod kontrolou, dokazuje aj tento zverejnený dokument, kde ja som bol len malou rybkou, vrátane tých ostatných, ale oni nenechali nič na náhode.

Vladimír Pavlík
 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka