Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Elitným gaunerom zo Súdnej rady sa nepáči že exministerka spravodlivosti Kolíková obmedzila zločiny gauner-sudcovskej prašiviny novým zákonom o ohýbaní práva

    Ohýbanie práva sa dostalo do Trestného zákona v novembri 2020 a znie takto:
„Kto ako sudca, prísediaci sudca alebo rozhodca rozhodcovského súdu pri rozhodovaní svojvoľne uplatní právo a iného tým poškodí alebo zvýhodní, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

Vlna kritiky bola obrovská. Stíhať sudcu za právny názor?- búrili sa mnohí sudcovia. Exministerka čelila kritike, že je to návrat do komunizmu. Ako občan, ktorý je taktiež dlhodobo úmyselne poškodený gauner-sudcovskou prašivinou, môžem len zatlieskať a podporiť ju, ako aj prezidentku Čaputovú, ktorá tento zákon podpísala, aby bol uvedený do platnosti.

Ani expert na trestné právo generál profesor Jaroslav Ivor nepovažuje ohýbanie práva za žiadne terno. “Načo je ohýbanie práva? Máme predsa trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Ale keď sa chce niekto prezentovať, že čo urobil pre reformu justície, tak zvolí trebárs tento spôsob,” tvrdo okomentoval Kolíkovej postupy. 

Moja odpoveď Ivorovi

Pre Jeho profesorskú ctihodnosť mám niekoľko protiargumentov na jeho tvrdenia, kde tvrdo komentuje postupy exministerky Kolíkovej. Najskôr mu chcem pripomenúť jeho pracovnú činnosť, keď spolu s bájkarom Ladislavom Pittnerom, v tom čase ministrom vnútra prezentovali svoje tlačovky, ktoré skôr pripomínali humoristické báchorky, ŽE EXMINISTERKA KOLÍKOVÁ JE DOSTATOČNE DLHO  SÚČASŤOU SLOVENSKEJ JUSTÍCIE A DOTYČNÝ ZÁKON PRIPRAVILA NA ZÁKLADE KONKRÉTNYCH POZNATKOV, V TOMTO ŠPIČKOVOM ZLOČINECKOM JUSTIČNOM ŠTÁTNOM ORGÁNE, TAK ASI VEDELA, PREČO.

Z množstva desiatok a desiatok príkladov ako zločinecké a skorumpované gauner-sudcovské prašiviny páchali organizovanú trestnú činnosť, a ako to končievalo, pokiaľ nejaké médium pravdivo napísalo o takejto kauze, nemožno nespomenúť žilinského sudcu Pavla Polku a xfunkčného Štefana Harabina. Táto dvojica sudcovských fujhnusov sa dotyčným médiám pomstila špinavými bludmi cez zákony na ochranu osobnosti, cez ktoré im gauner-zločinecké senáty priznávali nadštandardne vysoké odškodné, pričom obaja patrili medzi špičkových ohýbačov práva, z titulu svojich funkcií.

Sám som taktiež obeťou takejto gauner-sudcovskej prašivej zberby pri ohýbaní práva

V roku 2015 sudcovský gauner a hajzeľ, dlhoročný podpredseda jedného z najzločineckejších štátnych orgánov, Okresného súdu v Považskej Bystrici, JUDr. Tibor Jankovský, švagor Moniky Jankovskej, vydal predbežné opatrenie, kde ma vedome a krivo obvinil z niečoho, čo sa nezakladalo na pravde, takže som to nemohol realizovať. Pričom, paradoxne, NAKA v Trenčíne dokázala behom pár dní zistiť a overiť, aká je skutočná pravda, ako tie bludy a klamstvá v dotyčnom predbežnom opatrení.

Odvolal som sa na Krajský súd do Trenčína, ktorý mi dal za pravdu, čo ale sudcovský gauner a hajzeľJankovský nerešpektoval, povýšil sa nad KS Trenčín, a v zločinnom spolčení s exekútorskou sukou a fľandrou z Košíc, na návrh mafiánskeho gaunera a hajzľa Ľubomíra Osrmana, bola na mňa uvalená exekúcia za nejaké nepeňažné plnenie. Dokonca v ďalšom rozsudku v mene republiky, pod ktorý sa podpísal gauner a hajzeľ JUDr. Ladislav Vašut, tak tieto krivé obvinenia a klamstvá boli aj v dotyčnom rozsudku.

A toto schválila Súdna rada

Súdna rada vo štvrtok 16. februára schválila podnet na vypustenie trestného činu ohýbanie práva. Keďže Súdna rada nemá legislatívnu právomoc, podnet zasielajú ministrovi spravodlivosti Viliamovi Karasovi. Ten ešte ako predseda Slovenskej advokátskej komory častokrát nesúhlasil s krokmi a reformami svojej predchodkyne Márie Kolíkovej. Takže uvidíme.... Súdnej rade dovtedy vyhovovalo, keď ohýbanie práva sudcovskými gaunermi a hajzľami bolo zlegalizované vetou – JEDNALO SA O ICH SLOBODNÝ NÁZOR.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka