Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Ako veľká časť gaunerov a kreatúr zo slovenskej justície – A NIE JE ICH MÁLO, urobili z Ústavy Slovenskej republiky zdrapy hajzľového papiera!

   

         Odrazím sa od Ústavy Slovenskej republiky, ktorej text by mal byť záväzný nielen pre tých, ktorí podpísali sľub vernosti Slovenskej republike, teda, členov ponovembrových vlád, parlamentov, ale aj tých, ktorý takýto ústavný sľub nepodpísali, ale svojim podpisom potvrdili, keď preberali napríklad dekrét o výkone sudcovského povolania.  

          Druhý oddiel – Súdy Slovenskej republiky, keď Čl. 141 (1) hovorí, že V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy je totálny blud, a vo väčšine prípadov sú v pozícii zločineckých a skorumpovaných štátnych orgánov.

          Čl. 144 (1) – Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.

          Čl. 145 (4) – Sudca skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub: - „Sľubujem na svoju česť a svedomie , že sa budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a zákonmi, budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.“

Aký to paradox? Gauneri a kreatúry zo slovenskej justície prznia zákony a ústavu, ale  rozhodujú o zákonnosti a ústavnosti

          Pokiaľ si položíme otázku, koľkým tisícom či desaťtisícom zasrané smradľavé sudcovské prašiviny od roku 1993, teda od vzniku zločineckého, zlodejského,  mafiánsko-gaunerského, nesvojprávneho Slovenska zničili životy či životy celých rodín, bolo by to obrovské číslo. Zhlukujú sa v zločineckých a skorumpovaných štátnych orgánoch, počnúc okresnými súdmi, cez krajské súdy, Najvyšší súd, a toto všetko zastrešuje elitný zločinecký a skorumpovaný štátny orgán – Ministerstvo spravodlivosti SR. Urobili si štát v štáte, vysmievajú sa tomu sľubu, aspoň drvivá väčšina z tých, ktorí podpisovali sľub do rúk prezidenta republiky. Ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti ktoré tu od roku 1993 napáchali len dokazujú, že bolo veľkou chybou, že s touto sudcovskou prašivinou sa malo vysporiadať aspoň takým spôsobom, ako to oni realizujú pri svojich zločinoch, keď zneužívajú svoje postavenie.

Gauner a hajzeľ z Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Robert Jankovský má na kilometre ďaleko k tomu, čo vo svojom sľube podpísal

          V apríli 2015 sudcovské hovädo, gauner a hajzeľ, v tom období podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici, JUDr. Róbert Jankovský, v zločinnom spolčení spolčení s mafiánskym gaunerom a hajzľom Ľubomírom Osrmanom z Považskej Bystrice, jeho právnym zástupcom gaunerom a hajzľom Mgr, Vladimírom Karáskom z Považskej Bystrice na základe falošných dôkazov, o ktorých vedel že sú nepravdivé, vydal predbežné opatrenie, ktoré som nemohol realizovať.

          Odvolal som sa na Krajský súd do Trenčína, ktorý rozhodol začiatkom augusta 2015, že Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa MENÍ tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia ZAMIETA. Tak rozhodla predsedníčka senátu JUDr. Erika Zajacová. Ako aj to, že proti tomuto NIE JE odvolanie PRÍPUSTNÉ.

          Lenže sudcovské hovädo, gauner a hajzeľ JUDr. Róbert Jankovský, švagor Moniky Jankovskej a priateľ mafiánskeho bosa Čongrádyho sa povýšil nad Krajský súd v Trenčíne, a pokračoval, ako keby mu bolo dané za pravdu, a cez exekútorskú fľandru z Košíc bola na mňa uvalená exekúcia za nejaké nepeňažné plnenie.

          Doteraz mi nikto zo zločineckého a skorumpovaného štátneho orgánu – Ministerstvo spravodlivosti SR, aj napriek mnohým výzvam nedal odpoveď či sudcovi Jankovskému bola udelená nejaká výnimka.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka