Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator  

Po Novembri 1989 sa z Ústavy SR stal pamflet na ochranu zločincov, zlodejov, sadistov, psychopatov, parazitných darmožráčov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov  

https://vk.com/vlado.pavlik

 
          

Veľa ľudí na facebooku sa oháňa článkom 32 Ústavy SR, citujem - Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Ale zatiaľ som nevidel žiadny relevantný dôvod, kde by bola usvedčená štátna moc, ktorá by NEDOKÁZALA konkrétne argumenty spochybniť. Mimochodom, zbabelý a kolaborantský národ, 70-80 % dospelej populácie, by na to nemal ani odvahu, ani rozumové schopnosti a argumenty. Jediné čo by dokázali, by bolo spochybňovať tú malú hŕstku desiatich či dvadsiatich statočných jedincov, ktorí by sa na to odhodlali.

K článku 32 Ústavy SR, ako dôkazový materiál treba odcitovať ústavný sľub, ktorý skladá a podpisuje 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade ako svojprávne osoby, ktorých nesprevádza žiadny opatrovník, takže pokiaľ tento sľub nenaplnia ako poslanci, sú plne za to zodpovední, keďže po zvolení do tohto protislovenského štátneho orgánu, ako to dokazuje realita od roku 1993, sa správajú ako zločinci, zlodeji, sadisti, psychopati, parazitní darmožráči, sluhovia cudzej štátnej moci. Takže si pripomeňme celý text tohto sľubu, v článku 75 Ústavy SR:

Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.

V článku 78 (1) je text, citujem: - Za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch nemožno poslanca stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu.

V článku 112 Ústavy SR je text sľubu ktorý skladajú členovia vlády do rúk prezidenta: - Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.

Podľa článku 104 (1) Ústavy SR, prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky tento sľub: - Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.

Zastávam názor, že porušenie ústavného sľubu, v drvivej väčšine ÚMYSELNÉ porušenie ústavného sľubu, je omnoho horšie ako samotné porušenie zákona, keďže tieto zákony schvaľujú práve dotyční poslanci. Možno plným právom tvrdiť, že zločinecké, zlodejské a mafiánsko-gaunerské Slovensko, strata jeho ekonomickej, politickej, sociálnej a potravinárskej suverenity, prepustenie našich trhov cudzine, keď zisky odchádzajú do zahraničia - TO PREDSA NEBOLO A NIE JE V ZÁUJME OBČANOV, DOKONCA ANI V TEXTE ÚSTAVNÉHO SĽUBU PRE POSLANCOV, ČLENOV VLÁD ČI SAMOTNÝCH PREZIDENTOV, ale v záujme zločincov, zlodejov, parazitných darmožráčov, zapredancov, vlastizradcov, sediacich v ponovembrových vládach a parlamentoch. Jedná sa o hrubé zhanobenie Ústavy Slovenskej republiky, kde súčasťou tohto organizovaného a zločineckého systému boli aj doterajší prezidenti Slovenskej republiky, vrátane Zuzany Čaputovej.

Toto je len časť dôkazov, že slovenskí občania, pokiaľ by boli hrdým a svojprávnym národom, majú dostatok dôvodov, aby sa postavili na odpor, podľa článku 32 Ústavy SR. Ale im, zbabelým ovciam, takýto gauneri a vyvrheli z ponovembrových vlád a parlamentov vyhovujú. Keď SPOLOČNE, ako jedna zločinecká a protislovenská rodina nielenže vlastné deti a vnukov vyhnali z vlastnej krajiny a pripravili ich o budúcnosť vo vlastnej krajine, pričom im na toto všetko stačilo 30 rokov..

          Záverom – pokiaľ by členovia ponovembrových vlád a parlamentov plnili ústavný sľub, tak by tu neboli ekonomické zločiny, ktoré sú hlavnou príčinou sociálnych samovrážd. Nebolo by tu vykrádanie zdravotníctva, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov. Taktiež voda, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie vo svete, by patrila Slovensku, a nie cudzine. Je dostatok dôkazov, že túto najvzácnejšiu surovinu, ktorá je najdôležitejšia pre život, bola našimi politikmi vedome a cieľavedome odovzdaná cudzine. A mohol by som pokračovať desiatkami a desiatkami argumentov, pre ktoré sme stratili suverenitu. Práve pre toto všetko, by politici MALI NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, porovnaním ústavných sľubov a reality, vrátane tej trestnoprávnej. PRÁVE PRE TOTO VŠETKO JE MOŽNÉ POUŽIŤ ČLÁNOK ÚSTAVY 32 – PRÁVO POSTAVIŤ SA NA ODPOR.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka