Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator  

V mene amerického Antikrista, amerického fašizmu a nacizmu, amerických vojnových štváčov a vrahov....  

https://vk.com/vlado.pavlik

 
   

          Sila amerického Antikrista, súhrnu svetového zla, je stále väčšia a väčšia. Je len otázkou času, kedy dosiahne  vrchol pre svoj osobný prospech, ale na úkor nešťastí a utrpenia, hlavne zvyšku Európy, kde Slovensko bude patriť medzi najviac postihnuté. Mám dosť dôvodov si myslieť, že dohnať Rusko do vojnového konfliktu so svojim bielym koňom Ukrajinou mali dlhodobo naplánovaný, vediac, že príde deň, keď Rusko bude musieť použiť obranný vojenský krok na ochranu svojich vlastných záujmov. Nebudem tu rozoberať obkolesovanie Ruska americkými raketami a ďalšími ničivými zbraňami, ktoré v deň xy mali byť použité fašizoidnými benderovskými ukrajinskými fanatikmi, z úzadia riadené americkou administratívou.

          Zastávam názor, že nebude dlho trvať, keď sa dozvieme, prečo Rusko práve 24. februára 2022 zahájilo obrannú vojenskú akciu. Čo malo byť zrealizované 25-26 februára 2022 voči Rusku? Roky rokúce Putin vyzýval, žiadal, prosil aby sa nepokračovalo v tom, čo roky rokúce sa realizovalo. Boli Putinove vyhlásenia náhodné, keď neustále pripomínal, že pokiaľ dôjde k vojnovému konfliktu, že najviac bude postihnutá práve Európa, A JA PRIPOMÍNAM, ŽE SLOVENSKO BUDE NAJVIAC POSTIHNUTÉ. Putin si bol veľmi dobre vedomý, aké sankcie sú pripravené a budú použité zo strany amerického Antikrista, ktorý je posadnutý získať ruské nerastné bohatstvo, vrátane pôdy, preto sa na toto celé tie roky pripravovali.

          Americká administratíva si bola veľmi dobre vedomá, čo všetko bude nasledovať, počnúc útekom miliónov Ukrajincov z vlasti, že drvivá väčšina z nich bude končiť v štátoch Európskej únie, čo bude pre nich značný tlak na ich ekonomiku, no čo bude najhoršie, s čím americký Antikrist počítal, ŽE VYVOLANÍM PLYNOVEJ KRÍZY SPOJENEJ S NEUVERITEĽNOU DRAHOTOU, VRÁTANE POTRAVÍN, DOSTANE DO KOLIEN MILIÓNY RADOVÝCH OBČANOV, KTORÍ TO FINANČNE NEUNESÚ, BUDÚ ODPOJENÍ OD PLYNU, ELEKTRINY, BUDÚ PRICHÁDZAŤ O SVOJE NEMOVITOSTI A STANÚ SA Z NICH BEZDOMOVCI. A nakoniec, najviac zadlžený americký Antikrist v rámci sveta v biliónových hodnotách, takto umoria svoje dlhy. V závetrí si budú mädliť ruky, keď Európa sa postupne dostane do ich závislosti, do ich diktátu, do ich vydierania.

Pokračovatelia nemeckého nacizmu z ponovembrových vlád a parlamentov

          Až November 1989 ukázal, že jeho skutočnými víťazmi bol ten najzločineckejší ľudský odpad s génmi fašistických, nacistických, arizátorských, mengeleovských, gardistických, neoľudáckych zločincov, s génmi masových vrahov z POHG. Pred Novembrom 1989 sa správali ako zbabelé smradľavé protislovenské hovná, nikdy neotvorili tie svoje zbabelé smradľavé protislovenské papule, aby sa postavili proti zlu, aj keby vedeli, že nemajú šance na nejaký úspech či nápravu. Počnúc zbabelými protislovenskými hovnami z mečiarovsko-slotovskej čeľade, využijú po Novembri 1989 situáciu, povýšia sa na najslovenskejších Slovákov, najnárodnejších národniarov, najkresťanskejších kresťanov. Cez politické potraty tu okotili akúsi zvrchovanú a svojbytnú Slovenskú republiku, aby ju potom mohli začať rozkrádať, tunelovať, drancovať, pričom, v protiklade, tu nič nevybudovali.

          Po nich vytvorili koalíciu pravicovo-fašistické dzurindovsko-miklošovské zberby, s prednovembrovou minulosťou ešte väčších zbabelejších hajzľov ako boli ich predchodcovia z mečiarovsko-slotovskej čeľade. V protiklade s tým, ale táto pravicovo-fašistická dzurindovsko-miklošovská chunta a zberba, vytvorila novú A VÝKONNÚ čeľaď amerických riťolezov pod vedením zakrpateného a zakomplexovaného Mikuláša Dzurindu, o ktorom sa hovoril aj takýto vtip: Dzurinda - helou, George, potrebujem navštíviť tvoj análny otvor. Bush - vieš, Miki, mám zdravotné problémy, musel by si svoju váhu upraviť na 30 kg. Dzurinda - dobre, George, už začínam na tom pracovať.

          Vynechám tu teraz politické a ekonomické rozoberanie či hodnotenie vlád Fica, Pellegriniho, Matoviča, Hegera, to je známe každému, kto má len trochu zdravého rozumu, ale zdôvodním, prečo obdobie od Novembra 1989 do dnešnej doby považujem za najzločineckejšie, v protiklade s obdobím od roku 1939 do roku 1989. Samozrejme aj v tomto období sa napáchalo veľa zločinov proti ľudskosti, ktoré sa nedajú ospravedlniť ani vojnovým obdobím či povojnovým obdobím, ani Februárom 1948, ktorý bol začiatkom 50. rokov. Pomerne veľké klesanie zločinov proti ľudskosti bolo v rokoch 1967-68, zvýšili sa v období normalizácie, ale všetky vykonštruované zločiny proti ľudskosti boli vo väčšine proti tzv. nepriateľom robotníckej triedy a ľudovodemokratického zriadenia, ľudovo povedané, triednym nepriateľom. Ale predsa v tomto období, od roku 1939 až do konca roku 1989, v protiklade s obdobím od roku 1990 do roku 2022, teda do časti roku 2022, bolo niekoľko zásadných rozdielov.

          V tom prvom období to bol minimálny počet ekonomických zločinov, neexistoval pojem sociálnej samovraždy, ktoré sa tu začali cez ekonomické reformy realizovať od roku 1990, vyvrcholili v období pravicovo-fašistickej dzurindovsko-miklošovskej chunty, doteraz pretrváva. Rapídne zvyšovanie ale nastane v mene amerického Antikrista, amerického fašizmu a nacizmu, vojnových štváčov a vojnových vrahov z americkej administratívy, ktorí dohnaním Ruska do vojnového stavu s ich bielym koňom, časťou fašisticko-benderovskej Ukrajiny rozpútali celosvetovú krízu, hlavne v Európe, kde cez rôzne sankcie ohľadom ruského plynu docielili neuveriteľnú dražobu, ktorá bude pre radových občanov, hlavne na Slovensku, smrteľná.

          V mene demokracie amerického Antikrista bol na Slovensku po Novembri 1989 zavedený nacistický systém kolektívnej viny na nevinných, kde NÁSLEDKY za ekonomické zločiny gaunerov, hajzľov, vyvrheľov, sadistov, psychopatov a smradľavého ľudského odpadu z ponovembrových vlád a parlamentov BOLI PRENESENÉ NA NEVINNÝCH OBČANOV, pričom dôsledky boli a sú katastrofálne. V každom zriadení od roku 1939 do roku 1989 mala robotnícka trieda primeranú či akú takú úctu, nebola podhodená žiadnej cudzej štátnej moci ako lacná pracovná sila, nebola hanobená, ponižovaná, NA ROZDIEL OD ROKU 1990 AŽ PO DNEŠNÚ DOBU. V žiadnom zriadení od roku 1939 do roku 1989 prakticky NEEXISTOVALO vykrádanie zdravotníctva, ako od roku 1990 do dnešnej doby, PATRIACE K NAJZVRHLEJŠÍM ZLOČINOM PROTI ĽUDSKOSTI, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov, ako aj dávanie zločinov proti ľudskosti cez ekonomiku, MEDZI AKÉSI NEVYHNUTNÉ EKONOMICKÉ REFORMY.

Vladimír Pavlík   


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka