Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator  

"Trollovia v ruských službách"  

Vážení oponenti,

potenciálni i reálni, ktorí reagovali na môj minulý e-mail, v ktorom som rozposlal 2 blogy pána Bačinského. V dvoch prípadoch som dostal pokarhanie, že boli vulgárne a ja som sa spreneveril svojej doposiaľ liberálnej činnosti. Blogy boli poslané vedome, lebo konečne sa niekto vyslovil rečou, aká platí na papalášov. Ja, keď som niečo napísal, tak to bolo vždy v miernom tóne než jedovatým jazykom, ale nemalo to žiadny účinok, alebo len ten, že sa na mne vyvŕšili zločinecké vládne zoskupenia, ktoré existovali za každej vlády, nielen tej dnešnej. Pána Bačinského osobne nepoznám a uviedol som ho ako hlas ľudu, ktorý reaguje na konkrétne podnety, ktoré tam jasne uviedol. Okrem tých podnetov je to hlavne presadzovanie jednostranných názorov v oficiálnych médiách, ale najmä podpora fašistického režimu, čo vládne na Ukrajine a posielanie zbraní komediantovi, ktorému sa zaľúbila rola svetového lídra v réžii zahraničných agresorov, ktorí by radi rozložili Rusko. Zatiahol Ukrajinu do vojnového konfliktu s množstvom obetí a materiálnych strát a konflikt žobraním zbraní len rozširuje a predlžuje v naivnej predstave, že porazí atómovú veľmoc. (Môže to dopadnúť veľmi zle.) Mnohých ľudí to irituje, že ich považuje vláda  za hlupákov, čo si nevedia utvoriť svoj vlastný názor. Vedia si ho vytvoriť!!! A k tej vulgárnosti len toľko, že je to vec slovného prejavu a slovnej zásoby. Slová sú obalom myšlienky a obsahu a ak ten je správny, to je dôležité, i keď je vyrieknutý od srdca, z duše, z pľúc alebo jednoducho z presvedčenia. A obsah v tých vlogoch bol bezosporu správny - faktograficky i myšlienkovo. Pán Bačinský si za ním stojí, verejne sa tam predstavil tvárou i menom, nie ako mnohí iní, čo sa skrývajú za nicky a anonymné identity. A že ho podal írečito, pre niektorých vulgárne, je vedľajšia vec. Keby ste nás neurážali z vlády svojimi žltomodrými názormi a nemali plnú hubu práce s takzvaným bojom za mier (i keď nezostane kameň na kameni), reakcia ľudí by bola iná. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, tvrdí ľudová múdrosť. Keby ste nás informovali v médiách nestranne a objektívne, nemuseli by ľudia reagovať svojráznym jazykom. Pán Bačinský uviedol vo vlogu, že kto do neho kameňom, on do neho panelom. To je vec nátury. V demokratických zemiach nie je problém vysloviť svoj opozičný názor. Dokonca aj v USA, kde vládnu neoconi obhajujúci svoju mocenskú politiku, novinári bez väčších problémov napriek vládnemu mainstreamu informujú verejnosť. U nás je ťažké myšlienkové embargo a tu by ich považovali za proruských trollov. Napriek tomu od nich niečo preposielam na posúdenie a trebárs i na pohoršenie niekoho a tým ostatným na objektívne informovanie.

dv

PS: Posielam len časť z nich, lebo niektoré portály neprijmú viac bajtov (možno inokedy), ale pokiaľ to uznáte za vhodné, preposielajte ďalej, lebo v hlavnostokových médiách sa k takýmto informáciám nedostanete.

Tucker Carlson - Biolaboratoře na Ukrajině

https://rumble.com/vx9eo3-tucker-carlson-biolaboratoe-na-ukrajin.html

Kontroloři faktů opět těsně vedle. Ještě před pár dny tzv. konspirační teorie se opět ukázaly být pravdivé. Proč se něco takového vláda USA snaží zatajit a další souvislosti, nad kterými se v tomto segmentu zamýšlí a ozdrojovaně dává do souvislostí Tucker Carlson z Fox News.

https://www.youtube.com/watch?v=aNJOyiGd56M
https://rumble.com/v130iav-douglas-mc-gregor.html


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka