Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator  

Jarné čistenie emailovej schránky od farizejských pokrytcov účelovo prezentujúcich sa s falošnou pro-life a pro-family maskou..  

   

Všechno to snad i ze své vlastní zkušenosti velmi dobře znáte. Brouzdám po Internetu a narazím třebas na petici protestující proti potratové genocidě nenarozených dětí. Ovšemže každou takovou pro-life petici proti abortfašizmu, proti abortfašistické genocidě dětí okamžitě podepíší.

Pak brouzdám dál a naleznou třebas zas smutný příběh popisující policejní teror proti jistému psychologovi za to, že řekl, že normální manželský pár muže a ženy je pro výchovu dítěte nejlepší, s čímž byla spojena i petici protestující proti tomuto policejnímu ultralevičáckému neomarxistickému teroru. A ovšemže i každou pro-family petici proti homofašizmu, proti homofašistickému teroru terorizujícímu normální lidi také okamžitě podepíší.

A tak dál a tak dál, takže není neobvyklé ani to, že během jednoho jediného dne takto podepíši někdy možná až tucet pro-life a pro-family a dalších peticí proti potratovému abortfašizmu, LGBTI homofašizmu as nimi spojenému porušování naší náboženské svobody, potažmo u ateistických pro-liferů či ateistických pro-familierů porušování jejich svobody svědomí či vůbec jakémukoli jinému porušování lidských práv.

A u mnoha z Vás co máte podobnou zkušenost jakou mám i já nemusím snad zdůrazňovat, že podepsáním jedné petice u jakési náhodně nalezené webové stránky to ani zdaleka neskončí. Prakticky vždy když jsem někde ať už kdekoli, u kohokoli, či v jakémkoli jazyku podepsal nějakou náhodně nalezenou petici, tak to mělo s 99%-ní jistotou za následek, že mně oni automaticky začali posílat na můj email nějaký ten svůj Newsletter, někteří jednou měsíčně, další třeba s pravidelnou každodvoutýdenní periodizací, a jiní v zcela nepravidelných intervalech mi začali posílat svůj Newsletter informující o činnosti daného sdružení nebo jen škemrající o finanční příspěvek, potažmo obojí, j. Newsletter informující jednak o svých aktivitách a současně škemrající o nějaký dobrovolný příspěvek, škemrající o peníze.

A někdy někteří dovedou býti až tak vlezlí, že začínáte míti podezření, jestli skutečně upřímně věří v ideály, které hlásají, anebo je to pro ně toto žebrání peněz byznysem jako byznys každý jiný a naše pro-life a pro-family hodnoty, stejně jako i jimi na svém webu předkládané pro-life a pro-family petice jsou jim ve skutečnosti zcela ukradeny, a jediné co je pro ně důležité je úsilí parazitovat na pro-life a pro-family hodnotách s cílem vytáhnout z lidí co nejvíce peněz.

Rozhodně nejsem paranoidní, a kdyby šlo jen o tohle, tak bych nad tím možná i zcela lhostejně mávl rukou a tento článek bych vůbec nepsal, ale je zde ještě jedna velmi závažná skutečnost:

Tucet peticí denně a každý z nich třeba jen jednou měsíčně Vám pošle svůj Newsletter, zdá se, že to nic není. Skutečně? Když si uvědomíme zde kumulaci, kumulování všech těch jednotlivých dnů, týdnů a měsíců, ta matematika ve svých důsledcích dokáže býti nesmírně krutá...

Zpočátku problém ignorujete, ten však ale bobtná a roste dál zvětšující se téměř geometrickou řadou, a když najednou zjišťujete, že denně dostáváte již více než stovku nejrůznějších takovýchto Newsletterových emailů v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině, italštině, polštině, srbochorvatských jazycích, řečtině, japonštině, korejštině, indonézštině a dalších jazycích, a ony emaily vzhledem k jejich velikému množství reálně nelze všechny ani jen otevřít a přečíst si, natožpak na ně ještě vůbec alespoň nějak reagovat, pak již si musíte přiznat, že máte veliký problém.

Zajisté je pravda, že všichni nebo minimálně téměř všichni ve svém emailu automaticky nabízejí ke kliknutí myší i řádek "Odhlášení odběru", v praxi to ovšem ale minimálně z psychologického hlediska není až tak jednoduché. Koho odhlásit a koho si i nadále ponechat? Přesněji řečeno jak dokonale rozeznat zrno od plev, tzn. jak dokonale a s naprostou jistotou že nedojde k omylu, rozliším ty, kteří skutečně bojují proti potratovému abortfašismu a LGBTI homofašizmu protože skutečně upřímně podporují pro-life a pro-family hodnoty od těch, kterým jde jen a jen zcela vulgárně pouze jen o prachy?

Cítil jsem se býti v tomhle zcela bezmocný a obětoval jsem na to veliké množství svých modliteb svatých růženců, aby mi bylo dáno Světlo poznání díky čemuž tohle rozeznám. A třebaže jsem vůbec neměl absolutně žádnou jasnou představu ohledně toho jakou formou či způsobem bych tohle Světlo poznání měl obdržet, věděl jsem s naprostou jistotou, že moje modlitby budou vyslyšeny.

A nemýlil jsem se – vytrvalé modlitby totiž nikdy nezůstanou ignorovány!

Když byla zahájena ruská vojenská operace na Donbasu a Ukrajině, tak najednou možná až téměř z devadesáti procent Newsletterů jakoby šibnutím zázračného proutku najednou zmizely z jejich stránek pryč všechny ty jejich jen s farizejskou vypočítavostí pokrytecky předkládané na oko jakože pro-life petice na ochranu života a rodiny, respektive byly tyto v minulosti pro-life a pro-family petice najednou nahradeny fanaticky protiruskými jakože "pro-ukrajinskými" peticemi.

Formálně není na tom nic zvláštního - prostě ti, kterým jde jen a jen o peníze si všichni uvědomili, že díky goebbelsovské mediální propagandě na nenávistných rusoforních výlevech a peticích bez nejmenších pochybností vytáhnou z nemyslícího zfanatizovaného stáda médiemi zmanipulovaných lidí peněz mnohem více, než by eventuálně vytáhli z lidí na nějakých neupřímně myšlených pro-life a pro-family peticích na ochranu života a rodiny, což naopak jak jsou si tito kšeftmani vědomi vůbec žádné mediální podpory nemá, a tudíž by jim z podpory pro-life a pro-family hodnot příliš peněz nekáplo…

Mimoděk tím ale bylo pomoženo i mně s tímto mým problémem oddělení zrn od plev, a konečně jsem mohl demaskovat ty, kterým jde jen o rýžování peněz od skutečně upřímných pro-liferů, kteří skutečně upřímně odmítají potratový abortfašizmus, protože upřímně podporují právo každé lidské bytosti na její život od jejího počatí až po její přirozenou smrt, respektive rozlišení byznysových mamonářů a kšeftmanů od upřímných pro-familierů, kteří skutečně upřímně odmítají LGBTI homofašizmus, protože upřímně podporují hodnoty normálního skutečného manželství jako celoživotního svazku jednoho muže a jedné ženy.

Všechny tytože jako "pro-ukrajinské" Newslettery poté co se takto odkopali jsem totiž konečně s čistým svědomím odhlásil z dalšího odběru a zbylo mi nakonec tedy jen těch zhruba deset procent poctivých, kteří se nenechali zlákat lacinou vidinou snadného zbohatnutí z naší dnešní uměle vyvolané pro-ukrajinské rusofobní hysterie, a i nadále na svých webech a ve svých Newsletterech zachovaly věrnost a pozornost pro-life a pro-family hodnotám ochrany života a rodiny.

S prejavom hlbokej úcty

Henryk Lahola
z Českej republiky


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka