Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator

Energetická likvidácia v mene zapredaných gaunerov a vlastizradcov Mikuláša Dzurindu, Ivana Mikloša a im podobnej zberby z doterajších koalícií  

https://vk.com/vlado.pavlik

 
           Len zbabelý, nesvojprávny a sluhovský národ, čo na Slovensku predstavuje cca 70 % dospelej populácie, môže vygenerovať takých zločineckých, zlodejských, zapredaných a psychopaticko-sadistických vyvrheľov, ako sú členovia ponovembrových vlád a parlamentov. Preto sa nemožno čudovať, že v rámci Európskej únie máme najzločineckejších politikov a najzbabelejší národ – tzv. národ. Smradľavý zločinecký odpad, ktorý po Novembri 1989 prebral ideály nemeckého nacizmu, ako jediný štát v Európskej únii, pri postupnej likvidácii vlastného národa, keď politici-Slovania likvidujú vlastný národ-Slovanov. Nepotrebujú k tomu ani koncentračné tábory ani plynové komory. Stačí im k tomu ekonomika a vykrádanie zdravotníctva. Že aj spôsoby týrania, hanobenia, ponižovania a okrádania vlastných občanov zo strany tohto smradľavého ľudského odpadu má taktiež veľa iných podôb, dokumentuje príspevok Ferka Bednára, ktorý mi poslal na moju facebookovú nástenku, ktorý uverejňujem v plnom znení, bez žiadnej úpravy.

Vladimír Pavlík

https://www.facebook.com

Štátom legalizovaná energetická likvidácia!

Názorná ukážka diskriminácie občanov Slovenska, ktorí bývajú v bytových domoch a panelákoch a nemali to šťastie bývať v rodinnom dome. Na rodinné domy sa totiž vzťahuje regulácia plynu a elektriky, vrátane tisícov zbojníckych vrškov ponovembrových papalášov a ich luxusných rezidencii s vykurovanými bazénmi na ktoré si vybavili poskytovanie dotácii v rámci programu "Zelená domácnostiam", ktorý sa však už nevzťahuje na bytové domy.Nedávno prijatá novela zákona o tepelnej energetike č. 282/2021 Z.z, o zrušení tzv. „energetického nevoľníctva“, za ktorú tak bojovali SAS a OľaNO v čase, kedy boli v opozícii, dnes zmenili „energetické nevoľníctvo“ na „energetickú chudobu“. Rozdiel medzi rodinným domom a bytom v bytovom dome je taký istý ako rozdiel medzi mliekom z červenej alebo bielej kravy.

Potom čo sa štát zbavil zodpovednosti za správu bytov a hodil ich na krk pre tento účel z donútenia zriadeným Spoločenstvám vlastníkov bytov (SVB), státisíce ľudí na Slovensku sú diskriminovaní dodávateľmi elektriny, ale hlavne plynu. Za to nesie zodpovednosť Dzurinda s Miklošom, ktorí predali plyn a elektrinu zahraničným nadnárodným spoločnostiam a následne im umožnili vylobovať zločineckú legislatívu, ktorá považuje SVB za firmy pre ktoré nie je regulovaná cena.

Podľa zákona o bytoch a nebytových priestoroch ale SVB nemôže podnikať a vytvárať zisk čo je v zjavnom rozpore s legislatívou pre dodávateľov energií. Pokiaľ si niekto zriadi individuálne kúrenie a ohrev TÚV v byte má štátom regulovanú cenu ale pokiaľ je pre ten istý účel v tom istom bytovom dome SVB zriadená kotolňa dodávateľ plynu ju považuje za firmu, lebo má vraj IČO. Títo štátom podporovaní gangstri sú si veľmi dobre vedomí, že SVB je špecifický subjekt, ktorý nemôže byť považovaný sa podnikateľský subjekt alebo firmu pretože mu zákon zakazuje podnikať za účelom zisku a pridelenie IČO je len z dôvodu registrácie na Okresnom úrade.

Paradoxne je cena elektriny pre byty v bytových domoch SVB regulovaná rovnako ako v rodinných domoch a ak sa nájde predseda SVB, ktorý je dostatočne drzý a vyháda si s dodávateľom zrušenie distribučných poplatkov za ističe v spoločných priestoroch, resp. a ak má tepelné čerpadlo a vyháda si aj sadzbu DD6 Ekodom, tak je cena za dodávku elektriny rovnaká ako v rodinných domoch.

Hlavne dodávatelia plynu zneužívajú súčasnú legislatívu na zdieranie ľudí, bývajúcich v bytových domoch, ktorých je na Slovensku väčšina. Je najvyšší čas, aby tieto gangsterské praktiky dodávateľov zastavilo zmenou legislatívy Ministerstvo hospodárstva, ktorého minister sa vyhovára a spája vysoké ceny plynu s očkovaním. A ak to odignoruje tak politici návrhom na zmenu legislatívy.

Súčasne je to aj výzvou pre právnikov na podanie antidiskriminačných žalôb a porušovanie zásady rovnakého prístupu s pokračovaním na Ústavnom súde resp. aj na Európskej komisii a Európskom súde pre ľudské práva.
Európskymi inštitúciami často spomínaný termín energetická chudoba začína byť totiž už v Slovenskej republiky mimoriadne aktuálny.   PRINT RSS


             
Hlavná stránka