Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator  

Takto zhanobiť, ponížiť a zdegradovať banícku profesiu si NEDEOVOLIL ani nemecký nacizmus, nestalo sa to ani v 50. rokoch minulého storočia, ani počas normalizácie – no dokázali to zločineckí psychopaticko-sadistickí vyvrheli Kaník a Beblavý, s podporou Dzurindu, Mikloša a celej pravicovo-fašistickej koaličnej chunty  

https://vk.com/vlado.pavlik

 
           

Téme, ktorej sa chcem venovať, aj kvôli bližšiemu pochopeniu, začnem touto vetou - Po skončení základnej vojenskej služby v roku 1969, slúžil som v Janoviciach nad Úhlavou, som nastúpil do bane ČSM-sever v Stonave, ktorá bola súčasťou OKR. Odrobil som tam desať rokov, práca to bola namáhavá, nielen po fyzickej stránke, ale aj po zdravotnej. Mnoho baníkov odišlo do predčasného dôchodku kvôli vážnym zdravotným problémom, hlavne zaprášeným pľúcam.Tí ktorí predčasne zomierali kvôli zaprášeným pľúcam, pričom takáto smrť patrila medzi tie najbolestivejšie. Zaprášené pľúca kamenným prachom, ako aj uhoľným prachom, bola vlastne tvrdou obetou tejto baníckej profesie.

V rámci tejto profesie v celom OKR patrili aj hromadné výbuchy v týchto baniach, ktoré som počas pracovného pomeru zažil, kde napríklad bolo v priemere 10-20 obetí, nerátajúc obete, ktoré prišli napríklad o končatiny, či iné druhy pracovných úrazov, ktoré sa im štát snažil vykompenzovať rôznymi príplatkami. Netreba zabudnúť ani na to, že pred novembrom 1989, teda za vlády komunistov, baníci patrili do PRVEJ kategórie, a do dôchodku ODCHÁDZALI AKO 55-ROČNÍ. Samozrejme, že nielen z titulu svojej profesie, ale aj z ľudského hľadiska - POŹÍVALI PRIMERANÚ ÚCTU.

Toto možno použiť aj na nemecký nacizmus, 50. roky minulého storočia, aj keď toto obdobie bolo poznačené mnohými zločinmi proti ľudskosti, v mnohých prípadoch aj voči nevinným ľuďom cez rôzne VYKONŠTRUOVANÉ kauzy. Práca baníkov po profesijnej ako aj ľudskej hodnote bola vážená aj počas normalizácie, spojená aj prítomnosťou vojsk od 21. 8. 1968. TEDA, ZA OBDOBIE OD ROKU 1939 DO ROKU 1989 pod nadvládou najskôr nemeckého nacizmu, a po nich KSČ, ktorá bola podriadená Sovietskemu zväzu. TOTO JE REALITA, KTORÁ SA NEDÁ POPRIEŤ.

A prišiel November 1989, podľa prezidentky Čaputovej ten najdemokratickejší, najľudskejší systém, kde prvoradým cieľom bolo, aby zákon platil pre každého rovnako, aby BOLI VÁŽENÉ ĽUDSKÉ HODNOTY. Razila sa teória, že všetko zlé pred novembrom 1989 bude nahradené demokratickými pravidlami podľa amerického vzoru a Západnej demokracie. Realita ale postupom času ukazovala, že Novembrom 1989 tu vznikol ten najzločineckejší systém, kde EKONOMICKÉ ZLOČINY A ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI BOLI POVAŽOVANÉ AKO SÚČASŤ NEVYHNUTNÝCH EKONOMICKÝCH A POLITICKÝCH REFORIEM. Nikdy od roku 1939 nebola robotnícka trieda tak zhanobená a ponížená ako OD Novembra 1989, nikdy nebola robotnícka trieda v pozícii, ako lacná pracovná sila pre zločinecký Západ, zločineckú Ameriku, zločineckých politikov, oligarchov, finančné skupiny, biele goliere, rôzne politické a ekonomické mafie, ako PO Novembri 1989. Paradoxne, DO novembra 1989 nebola robotnícka trieda v pozícii lacnej pracovnej sily pre vtedajší Sovietsky zväz, ktorý tu nerozkradol ani nevytuneloval žiadnu našu ziskovú fabriku.

A potom prišlo niečo, čo nemá obdobu nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta, ŽE NA SLOVENSKU BOLI ZRUŠENÉ PRÍPLATKY VŠETKÝM BANÍCKYM INVALIDOM, KTORÍ POČAS PRACOVNÉHO POMERU PRIŠLI O KONČATINY, ALEBO INÉ ŤAŽKÉ ÚRAZY - a tieto príplatky dostávali vo forme kompenzácii. NIKDE NA SVETE NEBOLA TAKTO ZHANOBENÁ BANÍCKA PROFESIA, AKO AJ ĽUDSKÉ HODNOTY TÝCH, KTORÍ TÚTO PROFESIU VYKONÁVALI. Najskôr to začalo sociálnymi samovraždami, zločinmi proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, čo naďalej pokračuje.

Toto zhanobenie baníckej profesie zrealizovali pravicovo-fašistické dzurindovsko-miklošovské zberby, spoločne s Kaníkom, Beblavým, ako aj so súhlasom vtedajšej koalície. Doteraz sa nikto baníckym invalidom za toto neospravedlnil, nepoprosil ich o odpustenie. Áno, týka sa to vás zločineckí sadisti a psychopati, masoví vrahovia z ponovembrových vlád a parlamentov, vrátane ponovembrových prezidentov. ŽIADNI RUSI, ŽIADNY PUTIN!!!

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka