Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator  

Sieg Heil, hovädá a kravy národnosti slovenskej, ktoré majú trvalé bydlisko v análnom otvore amerického Antikrista, najzločineckejšieho vyvrheľa a masového vraha za posledných 400 rokov a na facebooku rozhodujú, čo je a čo nie je v súlade s jeho princípmi   

https://vk.com/vlado.pavlik

 
            Ponovembrové Slovensko cez vlády a parlamenty ovládli zločinci, zlodeji, sadisti, psychopati, o Slovensku rozhoduje kolektívna psychopatia. Psychopatické elity ktoré sú súčasťou kolektívnej psychopatie neslúžia spoločnosti, ale jej autoritatívne vládnu a ignorujú demokraciu. Nemajú záujem si verejnosť nakloniť, ALE SA JU SNAŽIA ZASTRAŠIŤ. Na ponovembrovom Slovensku môžeme názorne vidieť, o čom sa možno dočítať aj v kvalifikovaných štúdiách, ako psychopati inklinujú k politike, ako politika psychopatov priťahuje a formuje. Slovenskej spoločnosti nielen chýba kolektívny pud sebazáchovy, aby zabránila vytvoreniu ďalšej voľby nebezpečných psychopatov a deviantov. MOC DEVIANTOV A PSYCHOPATOV SA NEOPIERA O SLOBODNÚ VOĽBU OBČANOV, ALE O ZLOČINNÚ MANIPULÁCIU POLITICKÝM MARKETINGOM. Položme si otázku, kto má na Slovensku osoh z toho, že politika sa takouto stala? Radový občan to určite nie je. Však si to porovnajme s realitou, ktorá sa tu realizovala hneď po Novembri 1989.

Obdobie normalizácie s prítomnosťou cudzích vojsk do novembra 1989 a porovnanie s obdobím po Novembri 1989 po dnešnú dobu

Obdobie po Novembri 1989, pokiaľ to mám porovnať s obdobím normalizácie a prítomnosťou spojeneckých vojsk, jednoznačne vyznieva v prospech toho prvého obdobia, aj keď nebolo taktiež všetko s kostolným poriadkom, hlavne ohľadom porušovania ľudských práv voči skupine občanov, ktorých normalizácia onálepkovala ako protištátne a protisocialistické živly, keď táto skupina otvorene protestovala proti násilnému vstupu spojeneckých vojsk 21. augusta 1968. Pokiaľ prezidentka Čaputová, ktorej sadizmus, psychopatizmus, spojený s nenávisťou a pohŕdaním s radovými občanmi, a nadštandardným vzťahom istému privilegovanému mafiánskemu vagabundovi Františkovi Herdovi. Jej verejné  tvrdenie, že obdobie po Novembri 1989 je tým najslobodnejším, najzákonnejším a najľudskejším, môže prezentovať len osoba, ktorá omylom prírody dostala ženskú podobu. Pokiaľ mi je známe, nikdy sa nedokázala, ani pokiaľ bola americkým Antikristom a jeho služobníkmi vybraná ako prezidentka, ale ani nikdy predtým, aby sa verejne postavila proti zlu, aj keď by bolo v presile, aj keď by nemala šancu na úspech. Paradoxne ale, práve na funkcii hlavy štátu môže vyvíjať nielen aktivity na podporu zla, ale aj k nenávisti a pohŕdaniu s radovými občanmi. Je taktiež jedna z tých, ktorá svojimi vyhláseniami podporila, aby o facebooku rozhodovali ANONYMNÉ hovädá a kravy, majúce, obrazne povedané, trvalé bydlisko v análnom otvore amerického Antikrista. Práve tento ľudský odpad, ktorý za jedinú pravdu považuje len názor, predpísaný americkým Antikristom, a psychopatickou zločineckou zberbou tejto koalície, rozhoduje o tom, čo je a čo nie je v súlade s princípmi facebooku.

Že Novembrom 1989 zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli z vlád a parlamentov, ako jediní v Európskej únii začali realizovať to, čo nedokončil nemecký nacizmus či už na Židoch a Slovanoch, tak oni ako Slováci - Slovania začali postupne vyhladzovať vlastných Slovákov – Slovanov, hlavne cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva. Ako na prvé obete sa zamerali na starých, bezvládnych, ťažko zdravotne postihnutých, ktorí už nedokázali produkovať ekonomické zisky. Presne tak, ako nemecký nacizmus, ale už bez koncentračných táborov a plynových komôr, keďže 76 rokov po porážke nemeckého nacizmu sa muselo ísť s dobou, a zločiny proti ľudskosti cez ekonomické zločiny už museli mať sofistikovanejšiu podobu. Americký Antikrist to docielil po zavedení sankcií voči Rusku na postupné vyhladzovanie najslabších vrstiev slovenského obyvateľstva, za účinnej pomoci tejto koalície, ktorá dokončieva to, čo začali a pokračovali predchádzajúce koalície.
Pokiaľ by sa skúmalo genetické prepojenie zločineckých a psychopaticko-sadistických vyvrheľov z ponovembrových vlád a parlamentov po starých či prastarých rodičoch, tak drvivá väčšina z nich mala zdedené gény po fašistických, nacistických, gardistických, neoľudáckych, arizátorských, mengeleovských zločincoch, vrátane génov po masových vrahoch z POHG. Najskôr sa to začalo novou a modernejšou arizáciou, pod názvom NEBANKOVKY, vypracované Legislatívnou radou vlády, zameranou na tých najbezbrannejších, bez ekonomickej gramotnosti, kde pri týchto zločinoch boli využívané médiá a viaceré známe osobnosti. Dopredu bolo zrealizované, KTO NA TOM ZAROBÍ, SAMOZREJME, NA ČÍ ÚKOR, dopredu bolo pripravené, že pokiaľ sa toto ukončí, že poškodení ľudia si nielen budú siahať na život, že budú zničené celé rodiny, ktoré prišli o celoživotné úspory.

Toto bolo spojené s vykrádaním a tunelovaním ziskových podnikov, so stratou zamestnania, za lacný peniaz rozpredávané cudzine, napr. ziskové časti zdravotníctva darované pravicovo-fašistickou, dzurindovsko-miklošovskou chuntou kágebácko-eštebáckym zberbám z Penty, za ministra Zajaca. Žiadny Putin tu neriadil vykrádanie a tunelovanie našich bánk o vyše sto miliárd korún, kde na vrchole pyramídy stáli gauneri a hajzli typu prašivého arcizlodeja Kiňa, ktorému, paradoxne, súhrn ekonomického zločinca a ekonomického tupohlavca, Ivan Mikloš, keď sa stal ministrom financií mu udelil, ako aj jemu podobným zločineckým gaunerom, mnohomiliónové zlaté padáky. A následky, toto tupohlavé zločinecké hovädo, pred novembrom 1989 zúrivý obhajca socialistického ekonomického plánovania, podľa vzoru nacistického systému, následky PRENIESOL systémom kolektívnej viny na nevinných občanov, pričom arcizlodeji si užívali nakradnuté, ba, dokonca sa podelili aj s pravicovo fašistickou, dzurindovsko-miklošovskou chuntou, ktorá vytvorila novú koalíciu.

Uvediem jeden z množstva konkrétnych príkladov, ako ho zdokumentoval v otvorenom liste Robertovi Ficovi 14. februára 2005, v tom období poslancovi NR SR a predsedovi Smeru, Ing. František SZIKHART, v tom čase bývalý námestník GR SZRB, citujem:

Naďalej vo forme štátnych zákaziek POKRAČUJE ODSÁVANIE mnohomiliónových peňažných prostriedkov zo SZRB a Exim-banky tými spoločnosťami, KTORÉ ODVEDÚ DOHODNUTÉ MARŽE DO STRANÍCKYCH POKLADNÍ HZDS A SDKÚ. Týmto je úzka spolupráca deklarovaná a programovaná na najbližšie obdobie do parlamentných volieb v roku 2006 a možného pokračovania po nich.

Pre bližšie pochopenie Vám, pán Fico, vysvetlím princíp načrtnutého. V období poslednej Mečiarovej vlády bol spoločnosťou Slovakodata a.s., v ktorej MÁ MAJETKOVÉ A PERSONÁLNE PREPOJENIE Vladimír Lexa, do SZRB dodaný vnútrobankový počítačový systém za 154 miliónov Sk a do Exim-banky, ktorú vtedy riadil guvernér Ferdinand Orolín dokonca za 193 miliónov Sk. Systémy boli nekompatibilné od začiatku a dali sa využívať iba na klasické primitívne písanie dokumentácie v Exceli a vo Worde. 

Súbežne s nebankovkami, vykrádaním a tunelovaním ziskových podnikov, vrátane bánk, začína sa realizovať jeden z najodpornejších zločinov proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva. Hoci aktéri veľmi dobre vedeli, že kvôli tomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných ľudí, napriek tomu sa v tom každoročne pokračuje. Že toto má pod kontrolou nielen organizované zločinecké skupiny, ale aj zahraničie, napr. Svetová banka, dokazuje aj toto:
Na úvod treba pripomenúť, že také zločiny voči zdravotníctvu aké sa tu začali realizovať po Novembri 1989, tak len 10 % z toho by bolo nemysliteľné počas celého obdobia normalizácie, ktorá sa začala niekoľko mesiacov po vstupe spojeneckých či okupačných vojsk 21. augusta 1968. Zločiny proti ľudskosti sa začali hneď po nástupe Mečiara, hoci už existovali prakticky od roku 1990, pokračovali počas všetkých doterajších koalícii, na samotný vrchol to dotiahol gang skapatého Pašku, stvoreného gaunermi zo zločineckej smeráckej mafie, čomu ale predchádzalo nasledovné:

Na kongrese v Trnave bola Dzurindovou Slovenskou demokratickou koalíciou dňa 4. júla 1998 schválená ZMLUVA S OBČANMI SLOVENSKA, kde v bode číslo 9 sa hovorí: ZASTAVIŤ OHROZOVANIE ŽIVOTA I ZDRAVIA OBČANOV ZVÝŠENÍM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZDRAVOTNÍCTVO. Po šiestich rokoch vládnutia tejto tzv. reformnej pravice vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac v Nočných dialógoch Slovenského rozhlasu priznal, dňa 23. 4. 2004, ŽE NA SLOVENSKU ZOMIERAJÚ ĽUDIA, KTORÝCH BY BOLO MOŽNÉ ZACHRÁNIŤ, NO NA PRÍSTROJE A VYBAVENIA CHÝBAJÚ PENIAZE. Vrcholom cynizmu na účet slovenských občanov bolo, že minister zdravotníctva Rudolf Zajac DOSTAL od Svetovej banky pôžičku 2,7 miliardy korún, no NIE NA NÁKUP NOVÝCH PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ, ALE NA VYSVETLENIE REFORIE, M V ZDRAVOTNÍCTVE?!?!?! Ktovie, ako sa podelili konkrétne zločinecké hyeny spoločne  so zlodejskými zberbami zo Svetovej banky. Položme si ešte otázku, čo pre tieto hyeny znamenal život radového občana?

Záverom – dovolím si tvrdiť, a 30-ročná realita to dokazuje, že zločiny proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva boli pripravované už v prvopočiatkoch po Novembri 1989, ale aj následné 30-čné mlčanie členov ponovembrových vlád a parlamentov, mlčanie a nečinnosť MV SR a GP SR, ktoré vedome a cieľavedome nerealizovali to, čo im vyplývalo zo zákona, ale pokiaľ to všetko zhrnieme, tak nám z toho vychádza jediné – ŽE NOVEMBER 1989 VYTVORIL TEN NAZLOČINECKEJŠÍ POLITICKÝ, EKONOMICKÝ, SOCIÁLNY A ĽUDSKO-PRÁVNY SYSTÉM OD ROKU 1945, KEDY BOL PORAZENÝ NEMECKÝ NACIZMUS. ŽE SA JEDNALO LEN O PREDOHRU, KTORÁ JE SÚČASŤOU DNEŠNÉHO POSTUPNÉHO VYHLADZOVANIA SLOVENSKÉHO NÁRODA, RIADENÉHO AMERICKÝM ANTIKRISTOM A JEHO NAJBLIŽŠÍMI POMOCNÍKMI Z TERAJŠEJ KOALÍCIE.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka