Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Pomyslený list zločincov, zlodejov, sadistov, psychopatov, parazitných darmožráčov, masových vrahov cez vykrádanie zdravotníctva z ponovembrových vlád a parlamentov Adolfovi Hitlerovi do horúcich pekiel

         

          Sieg Heil, drahý strýček Adolf,
prijmi naše úprimné pozdravy a poďakovanie ako aj v mene našich starých a prastarých rodičov, že nemecký nacizmus vo vojnovom období nepáchal na občanoch vtedajšieho vojnového Slovenského štátu také vojnové zločiny proti ľudskosti, ako na vtedajších občanoch Českej republiky, ktoré boli realizované hlavne z toho dôvodu, že bol v Prahe spáchaný atentát na Heydricha, čo viedlo napríklad aj k vypáleniu Lidíc. Aby vtedajšie Slovensko bolo od niečoho takého uchránené, politici spoločne s občanmi, ktorí boli lojálni s nemeckým nacizmom, obetovali niekoľko desiatok tisíc Židov, žijúcich na Slovensku, teda, podhodili ich nemeckému nacizmu, aby ich mohli vyhladiť v plynových komorách. Vďaka týmto židovským obetiam, nemecký nacizmus neprikročil k takému vyhladzovaniu Slovákov-Slovanov, tak ako to robil v iných obsadených krajinách, kde spoločne so Židmi boli vyhladzovaní aj Slovania.

          Keďže ste nakoniec v máji 1945 boli porazení, už ste nemali čas na vyhladzovanie Slovákov-Slovanov. Netreba taktiež zabudnúť, že pár týždňov pred dotyčnou porážkou, keď už, akoby ste boli s tým zmierení, niektoré skupiny Slovákov-Slovanov vás chceli povzbudiť, že majú ešte dostatok síl, začať vyhladzovať vlastných spoluobčanov, Slovákov-Slovanov. V mene Boha, národa a Slovenska, bolo vytvorené spoločenstvo Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy – (POHG), ktorí najskôr ranou do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky, takto zlikvidovali – vyhladili, okolo 1200 mužov, žien, starých a nevládnych, vrátane aj detí. Ale ani to im nestačilo, ešte vypálili niekoľko osád, usadlostí, vrátane upaľovania zaživa.

          My, ich vnuci a pravnuci sme boli, obrazne povedané, od roku 1946, až do roku 1989 zahnaní do kúta, museli sme sa tváriť že patríme k tým režimom, ktoré sa tu za tie roky vystriedali, a čakali sme na svoju šancu. Dočkali sme sa jej v novembri 1989, hlavne vďaka robotníckej triede, jej generálnemu štrajku. A konečne sme mohli v mene amerického Antikrista, jeho chápania slobody, demokracie, zákonnosti a ľudských práv, konečne realizovať, drahý strýček Adolf, to, čo už nemohol realizovať nemecký nacizmus. Hoci ste boli porazení, dnes znovu existujete, ste v pozícii dieťaťa či mladšieho súrodenca, amerického Antikrista, ktorí nám, členom ponovembrových vlád a parlamentov umožnili, aby sme teraz my, mohli vyhladzovať vlastných občanov, Slovákov-Slovanov. Treba povedať, že kráčame s dobou, nepotrebujeme ani koncentračné tábory ani plynové komory. Vyhladzovanie robíme jednoducho cez ekonomiku a hlavne, cez vykrádanie zdravotníctva, za posledných 30 rokov. Za toto obdobie sme prakticky cez predčasnú smrť vyhladili minimálne 150-tisíc vlastných spoluobčanov. Má to aj mnoho ďalších výhod. Nezaťažujú ani sociálny-dôchodkový systém, ani zdravotníctvo, z robotníckej triedy, ale aj z iných profesií sme urobili lacnú pracovnú silu pre Západné krajiny, Nemecko, Anglicko, Francúzsko, a, samozrejme, krajinu nami milovaného ocka Antikrista, Ameriku.

          Vieš, drahý strýček Adolf, je to radosť vládnuť takýmto poníženým hoviadkam, zbabelým a plebejským ovciam, ale mimoriadne zákerným a podlým, tvoriacim cca 70-80 % dospelej populácie, ktorým Mečiar so Slotom, a im podobnými vsugerovali, že sú hrdým a svojbytným národom. Až tak hrdým, že zvyšujú na úkor svojej biedy a utrpenia blahobyt krajine nacistického Antikrista, ako aj Anglicku a Francúzsku, ktoré nás podrazili cez Mníchovskú dohodu. Dokonca sme im odovzdali aj naše vodné zdroje, najúrodnejšie časti našej matičky Zeme. Hoci sme to dostali ako dar od Boha a prírody, tak sme sa toho vzdali, hoci to malo byť večné. 

          Drahý strýček Adolf, môžeš byť právom hrdý na najzločineckejších, najsluhovskejších, najvlastizradnejších politikov v rámci Európskej únie, a najzbabelejší a najpodlejší tzv. národ v rámci Európskej únie. Spoločne urobíme všetko pre to, aby za 60-70 rokov boli Slováci menšinou vo vlastnom štáte, pričom to máme dobre rozbehnuté. K tomu nech nám, členom ponovembrových vlád a parlamentov, pomáha aj naše krédo – V ŠPINE ŽIJEME, PRAVDU BIJEME, VLASTNÝ NÁROD NENÁVIDÍME A POHŔDAME NÍM – A TO VŠETKO V MENE BOHA, NÁRODA A SLOVENSKA.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka