Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Hnutie odporu, ktoré oslobodzuje Zem z otroctva chazarských satanistov vyzýva všetkých ľudí, aby sa aktivovali k šíreniu informácií a zapájania celého obyvateľstva hádzaním do schránok   

                                                 

         Milovaní ľudia, naši bratia a sestry. Prosíme všetkých ľudí, aby sa zapojil každý kto môže. Len takto urýchlime spoločnými silami oslobodenie tejto Zeme. Text, ktorý bude o chvíľu uvedený treba šíriť a hádzať ľudom do schránok. Nestačí šíriť len v skupinách kde sú len ľudia, ktorí to vedia. My potrebujeme dostať tieto informácie k ľudom, ktorí sú maximálne nevedomí a sú stále závislí na všetkých médiách kde sa pravdu nikdy nedozvedia. Satanisti, ktorí ovládajú média na celom svete každý deň týchto ľudí klamú a dezinformujú a to od ich narodenia až do ich smrti. Internet je zatiaľ ako tak jediné slobodné médium na svete. Nenechajme si ho zobrať a bojujme za národ a za naše rodiny. Bojujme za pravdu a lásku. Potlačte v sebe strach a začnite konečne žiť. Urobme niečo pre záchranu tohto krásneho sveta a našich rodín. To čo spoločne urobíme zmení tento svet a pretransformuje ho ku krajšiemu a lepšiemu zajtrajšku kde všetci budeme žiť v šťastí, v láske, v mieri, v prosperite a v blahobyte. 

Ak každý človek obetuje len trocha svojho voľného času a trochu peňazí, tak prvý krát v histórii Zeme budeme naozaj slobodní. Všetky zmeny, ktoré prišli doteraz a máme na mysli mítingy, prevraty a zmeny režimov, boli riadené politicky a globálnou tajnou vládou. Naozajstná sloboda tejto planéty bude len vtedy ak z toho vynecháme naše vlády a politikov. Ak tú zmenu urobíme všetci my sami. Všetci dobre viete čo znamená v jednote je sila. Ak naozaj každý z vás uvidí v každom človeku svojho brata a sestru a ak každý opustí svoje ego a staré myšlienkové vzorce, tak dokážeme veľké veci a planéte Zem pomôžeme. Pomôžeme predovšetkým sami sebe a celému svetu.

O čo ide? Nie je v silách obyčajných ľudí, aby mohli ísť vysielať do televízie a hlásať tieto veci. Vláda tam nikoho z vás nepustí. Nie je v silách žiadneho jednotlivca, aby mohol vytlačiť toľko papierov, aby zásoboval celý štát alebo svoje mesto, v ktorom žije. Ale pri zjednotení obyvateľstva je možné všetko. Ak každý z vás investuje nejaké peniaze môže si dať vytlačiť veľké množstvo kusov papierov a hádzať ich ľudom do schránok. Môžete hľadať aj ľudí, ktorí vám pomôžu pri tlačení. Bohatých ľudí, rodiny, známych ale i cudzích. Vždy sa nájdu v štáte nejaký úbožiaci, ktorí to čo dostanú do schránky vyhodia po prečítaní ale veľa ich nebude. Tieto informácie nenechajú nikoho spať a nikto po ich prečítaní neostane len tak nečinní. Ak text, ktorý o chvíľu všetci budete počuť alebo čítať vytlačíte a budete ho dávať ľudom do schránok vo svojom okolí tak viete čo dosiahnete? Zmenu ľudského vedomia. Táto zmena naštartuje v ľuďoch obranný mechanizmus a zapojí do boja tisícky a tisícky nových ľudí. Každý z týchto ľudí má doma iných členov rodiny a málokto žije sám. Každý má obrovské množstvo známych a priateľov. A oni majú tak isto. Naša snaha takto šíriť bude ako nezastaviteľný oheň a neexistuje sila na tejto Zemi ani žiadna skazená skorumpovaná vláda na svete, ktorá nás môže takto zastaviť. Nikto na svete nezastaví vás všetkých ak každý boží deň budete tieto informácie šíriť na internete, posielať svojim známym do emailov, do správ a ak budete  hádzať ľudom do schránok. Toto hádzanie do schránok bude naša forma vysielania. Presne tak ako satanisti - ilumináti a tajná globálna vláda vysielajú cez svoje médiá každý deň nonstop v kuse a klamú národy kde robia z nich  primitívov a duševné trosky. Toto je jediná možná existujúca cesta ako tieto veci dostanete aj k tým úbožiakom čo sú závislí na médiách a inak sa tieto informácie nemajú ako dozvedieť.

A teraz nasleduje uvedený text, ktorý treba vytlačiť a hádzať ľudom do schránok. Text vychádza na dve strany a dá sa vytlačiť tak, aby bola jedna strana popísaná z oboch strán. Takže si to skopírujte do svojich počítačov a dajte do wordu alebo stiahnite
leták vo formáte PDF.ZEM JE PLANÉTA 7 MILIÁRD OTROKOV DRŽANÝCH VO FINANČNOM OTROCTVE, STRACHU A BEZNÁDEJI. SATANISTICKÉ ELITY V SKRYTOSTI OVLÁDAJÚ ZEM A ĽUDIA SI ZA SVOJE OTROCTVO EŠTE V NEVEDOMOSTI PLATIA

Od nášho narodenia až do smrti je ľudstvo ako celok klamané úplne vo všetkých informáciách. Satanisti ovládajú svet. Ide o 13 satanských pokrvných dynastií. Medzi ich rodiny patria rodiny:  Rotschild, Rockfeller, Du Point, Warburg, Astor, Schiff, Morgan, Habsburg, Bush, Clinton, Winsdorf, Onasis. Na vrchole pyramídy je čierna šľachta z Talianska a jezuiti, ktorí ovládajú Vatikán. Ide o rodiny:  Medici, Farnese, Chigi, Aldobrandini, Orsini. Manipulujú mysľou ľudí cez umelo vytvorené systémy.

Za tisícky rokov nakradli ľudstvu 300 triliárd dolárov. Vytvorili  Babylonské finančné otroctvo. Sú vlastníkmi skoro všetkých bánk na svete. Ak vlastnia našu centrálnu banku znamená to, že držia celý štát v šachu. Vyhrážajú sa vládam, politikom, kráľom a robia si s nimi čo len chcúDo dnešných dní boli len 3 centrálne banky na svete, ktoré satanisti nevlastnili. Irán, Severná Kórea a Kuba. Predtým to boli aj Irak, Líbya, Sudán, Sýria. Putinovi sa podarilo práve teraz oslobodiť z ich nadvlády. To isté Čína. Práve Čína dostala USA na kolená. Stala sa ich veliteľom. USA si cez FED tlačí bilióny dolárov na čierno od kedy FED založili. Ekonomicky takto ničia všetky štáty rad radom a cez nesplatiteľné úvery a pôžičky, likvidujú štátom  ekonomiku, vlastné sebaurčenie.

Zbavujú štáty tradícií a ich zvykov. Cez svoje choré zákony chcú presadiť, aby sa celý svet stal multi-kultiV krajinách ako Švédsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Dánsko, Nórsko by vám vedeli ľudia rozprávať svoje. V tých štátoch už neuvidíte domácich ale ovláda to tam zberba z celého sveta ako Arabi a černosi. Presadzujú si tam Islam a šariju. Všetci títo akože utečenci a akože emigranti sú vo väčšine platení Sorosom a USA teda satanistami, aby rozvrátili Európu. Bežný nevedomý človek závislý na ich systéme sa tieto informácie nemá skadiaľ dozvedieť pretože skoro všetky média majú na svete pod kontrolou satanisti. Takže bežný človek ak od rána do večera nasáva informácie z televízie a číta ich noviny tam sa pravdu nikdy nedozvie. Aj keby sme všetci boli minútu pred smrťou média sú tie posledné, ktoré to odvysielajú.
 Naša vláda sú satanistami dosadení ľudia na 70 percent ako aj v iných štátoch a sú len ich bábky. Politika je zlo ako celok. Tak isto náboženstvá. Programujú takto masy tupých ľudí a od seba ich všetkých čoraz viac rozdeľujú. Len človek, ktorý tieto veci vie je schopný vyslobodiť sa z ich umelého systému matrixu,  v ktorom nás všetkých držia. Len ten kto sa vyslobodí prvý krát v živote premýšľa sám za seba. Všetci ostatní v nevedomosti žijúci nemajú vlastné myslenie. Hneď ako príde človek na svet je nainfikovaný systémom, ktorý už existuje a ktorý oni vždy držia pri moci.

 Ak sú vaši rodičia nevedomí nemôžu dať svojmu dieťaťu správne odpovede ani správne myslenie. Takto behajú po svete miliardy tupých zdegenerovaných bytostí bez duše a bez vlastného úsudku. Hneď ako sa človek narodí pichnú do jeho tela jedy v podobe vakcín, ktoré rozkladajú imunitný systém. Potom vás hodia bez toho či chcete alebo nie do školy. Tam z vás urobia odovzdaného tupého primitíva. Bytosť, ktorú naučia len blbosti, veci k ničomu neslúžiace. Takto vychovávajú lacnú pracovnú silu bez vlastného úsudku, ktorá nekladie žiadny odpor a nekladie žiadne zbytočné otázky. Sme ovce idúce na vlastnú porážku.  Finančné otroctvo vyvinuli preto, aby nás cez banky, úvery, pôžičky mohli ovládať. Nie len nás ako jednotlivcov ale aj všetky štáty. Títo sociopati nám otrávili potraviny a my si za to ešte platíme. Otrávili nám aj vzduch. Na ich pokyn nám nad hlavami každý deň lietajú neoznačené americké lietadlá. Tie na nás vo výške 4-5-6-7 km striekajú jedy. Obloha je stále špinavá, temná až šedá. Plná čiar a nenormálnych útvarov a formácií. Pretože, sme v EU a v NATO tak automaticky každý štát musí držať hubu a krok. EU, NATO a OSN sú nimi vytvorené organizácie. Sú to satanistami riadené organizácie a sú čisto teroristické. Všetky zákony aké existujú na Zemi ako aj na súdoch, polícii atď. sú vyrobené satanistami. Všetci sa ich boja. Všetky vlády, politici a vodcovia na výstrahu videli ako zabijú každého koho chcú. V USA na ich pokyn v roku 2001 vyhodili do vzduchu dvojičky, aby v ľudstve na celej Zemi vyvolali strach a paniku. Takto nanútili štátom vo svete rôzne opatrenia na silu cez ich vlády. Zobrali im posledné zvyšky práv a súkromia, ktoré ešte mali.
Čo sa týka jedov na oblohe čo sa nazýva chemtrails  sú tam tieto jedy: bárium, hliník, stroncium, jodid strieborný, nanočastice, bróm, kobalt, a popolček z jadrových elektrární. Okrem toho MOSAD a CIA na ich príkaz umelo vytvára v laboratóriách smrteľné choroby a vírusy. Takže AIDS, vtáčia chrípka, vírus DENGUE  a podobne vznikli presne takto. Takých 20 rokov dozadu ľudstvo ako celok nebolo tak prebudené ako je tomu dnes. Vtedy by sa tomu smiala väčšina ľudstva a nazývali by to bludmi a konšpiráciami. Dnes je však prebudených viac ako 100 miliónov ľudí na svete a tí pochopili, že všetko čo sa nazýva konšpirácie sa stáva vždy skutočnosťou a nám ide a stále išlo o život. Páchajú na nás skrytú genocídu ako fyzickú tak aj duševnú. Sila je len v nás a v nikom inom. Čím viac ľudí na svete prebudíme tým ich moc a sila rýchlejšie skončí.

 Najlepší youtube kanál aký existuje , ktorý mení myslenie ľudí a navždy zmení ich aj ich životy.

Najlepší Putinov analytik, duchovný učiteľ, spirituálny majster, mystik, liečiteľ, majster bojových umení a údajne aj člen Specnaz útvaru ALFA s Rusko-Slovenským pôvodom pod skrytou identitou Gasudarjon Andromeda. Diela, ktoré vytvoril obsahujú neskutočný záber v myslení. V poli duchovnom, mystickom a geopolitickom.  Jeho tvorba a analýzy neskutočne prebúdzajú naše národy. Radíme každému z vás, aby ste šírili tento kanál aj tieto informácie a každému o tom hovorili. Ak chceme byť slobodní, zbaviť svet sionistov, tak urobme pre lepší a krajší zajtrajšok i budúcnosť našich rodín a deti aj my niečo. Každý z vás môže oboznámiť svoje rodiny, známych s týmto kanálom ale môžete aj zdieľať na FB a stať sa odberateľmi. Prebudiť sa z nevedomosti je to najkrajšie a najúžasnejšie čo sa človeku za celý život môže stať. Však uznajte sami koľko miliárd ľudí za epochu ľudstva umrelo v nevedomosti a ako otroci.

https://www.youtube.com/watch?v=BfGdz2hkRQs    - naj video a článok aký kedy vyšielhttps://www.youtube.com/channel/UC5gciiPsUX8DO2Ixd1huAGA
 Link na stránku kde je rubrika a články pod menom Gasudarjon Antiiluminát Andromeda

 http://necenzurovane.net/gosudarjon/g1.html

 A ešte ako veľmi dôležité treba čítať Bod Zlomu blogspot
http://bod-zlomu.blogspot.nl
kde hnutie odporu v spolupráci z Galaktickou konfederáciou a za spolupráci Ruska, Číny, Indie oslobodzujú našu Zem od týchto satanistov a temných entít. V rubrike odhalení  je prvých top očíslovaných 13 článkov, ktoré objasnia všetko čo sa kedy na Zemi stalo a kto za tým stojí.

http://bod-zlomu.blogspot.nl/p/blog-page_18.html

 S úctou a láskou hnutie odporu

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka