Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

ZAČIATOK KONCA SLOVENSKA - ALEBO NADIŠIEL ČAS NA REFERENDUM O ZMENE ZÁKONA O REFERENDE?             

       

Ako som predvídal v mojom novoročnom posolstve, očakával som, že  účasť na referende bude medzinárodnou hanbou a ukáže žalostnú pravdu o tom koľko je na Slovensku skutočne veriacich.  Reálna účasť však bola ešte nižšia ako som očakával.

Uvádzam  pritom výstižné prirovnanie, keď do kostola plného ľudí vbehol terorista a zakričal. „Kto chce obetovať život za Krista nech ostane v kostole!“  Kostol ostal prázdny.

21,42 % je  pravdivý obraz našej biedy a definitívne pochoval  štatistiku o kresťanskom národe žijúcom na území Slovenska kde sa  vyše 70% percent hlási ku kresťanstvu. Ak od tohto čísla odrátame  tých, ktorí hoci neboli veriaci, z princípu sa referenda zúčastnili,  počet skutočných kresťanov, či už katolíkov, evanjelikov alebo tých ostatných,  sa dostane na hranicu od 10 do 15 %.  Povedzme si úprimne s tou vierou je to asi tak, že si ju väčšina veriacich prispôsobila na svoj obraz. Keď kradnú ti hore a zmierili sme sa s tým ako so samozrejmosťou, môžeme kradnúť všetci. Veď sa potom vyspovedáme a nič sa nedeje. Niet nad  katolícku vieru. Ak by sa Mojžiš ocitol na Slovensku pridal by k 10 božím prikázaniam aj jedenáste, „krádež politika sa nepovažuje za krádež“  veď aj my sme len hriešnici a neboli by sme iní. Mnohí moji priatelia zo Slovenska mi povedali, že k referendu nejdú kvôli KDH ani kvôli cirkvi, ale z princípu, a tí radikálnejší z protestu proti stredovekej forme ponovembrovému kapitalistického systému, ktorý má skôr bližšie ku korporatívneho fašizmu ako k demokratickému kapitalizmu s klasickou strednou triedou, ktorá vždy bola jeho dušou.

Takmer 80% tohto zatiaľ ešte národa si neuvedomilo, že fiaskom tohto referenda vyslali signál a jasný odkaz všetkým zločincom z vysokej politiky trčiacim z análneho otvoru EÚ, USA, MMF a Svetovej banky, že teraz si už s nami môžu robiť čo chcú ako so stádom oviec. Môžu nás okrádať, ožobračovať, robiť na nás ekonomické experimenty, permanentné ekonomické reformy, dojiť nás  a rovno nás poslať aj  na bitúnok, pretože sme už uvarení ako žaba, ktorú vhodili do hrnca so studenou vodou a tá v ňom ostala kým sa neuvarila.  Na Slovensku už uvarili celý národ. Tu vôbec nešlo len o rodinu, homosexuálov a adopcie, tu išlo o prežitie tohto národa a jeho ďalšiu existenciu a hlavne to, či definitívne zdiskreditujeme  referendum ako nástroj  skutočnej demokracie, ktorého sa bojí každý antidemokrat.

História posledných 25 rokov potvrdila, že referendum  Švajčiarskeho modelu  po morálnom a ekonomickou úpadku bývalého ponormalizačného Československa  nebude nikdy prijateľné pre  komunisticko - kapitalistický hybrid aký vznikol po rozpade  bývalých sovietskych satelitov na území bývalého Československa.

Hoci to národniari neradi počujú,  skúsme si pripomenúť ústavu bývalej ČSFR a spôsob, ako bez vyjadrenia občanov v referende, dvaja ľudia - Klaus s Mečiarom, rozdelili  republiku, aby ju mohli následne ako dva samostatné štáty ľahšie rozkradnúť  o dostať do rúk finančných oligarchov s väzbami na ŠtB, KGB a KSČ.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
ČL. 1
(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.
(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.
http://ers.blog.cz/1501/ustavni-zakon-o-referendu

Možno vôbec rozdelenie Československa považovať za zákonné a platné ak politici porušujú ústavné zákony a nikto sa o tom ani nezmieni? Žijeme vôbec v právnom štáte keď sa nedodržuje ústava? Vypadá to že žijeme v neexistujúcich republikách a že všetko čo napáchali politici od tzv. rozdelenie v roku 1992 je neplatné.

Nebudem  menovať všetky pseudoreferendá z ktorých jediné, ktoré bolo úspešne a tesne prekročilo kvórum 50 %, bolo vládou a tretím sektorom financované referendum o vstupe do EÚ, kedy sa vzácne zhodli všetci politickí gauneri naprieč celým politickým spektrom zľava doprava, počnúc Mečiarom a končiac Dzurindom. Poznám viaceré združenia a neziskovky, ktoré dostali štátne peniaze na propagáciu tohto referenda. Vstup Slovenska do EÚ na jednej strane oddialil  kolaps sociálneho systému ku ktorému by došlo keby sa  minimálne pol milióna Slovákov nemohlo zamestnať v  štátoch EÚ resp. v Českej republike, čím by sa výška nezamestnanosti dostala na hranicu vyše 25% a keby sa na stanovené niekoľko ročné obdobie nemohli čerpať eurofondy. Na druhej strane, rozkradnuté, sprivatizované a konkurznou mafiou zlikvidované Slovensko prišlo o strategické podniky a energetickú bezpečnosť, čím definitívne stratilo ekonomickú svojprávnosť a stalo sa náhradou za stratu bývalých kolónii  krajín Západnej Európy a zdrojom lacnej kvalifikovanej pracovnej sily.

Vychádzajúc z analýzy účasti na referende v tradičných silných kresťanských regiónoch, považujem za skutočného porazeného na Slovensku najpočetnejšiu  Katolícku cirkev. Po smrti biskupov Baláža a Tondru, sa súčasná cirkevná hierarchia stala len vlažným odvarom skutočného učenia Krista a skôr ako sociálna rovnosť a spravodlivosť medzi ľuďmi, ktorú hlásal Ježiš Kristus, jej bol vždy bližší kapitalizmus a cirkevné majetky. Kto vie aký postoj by cirkev zaujala ku kapitalizmu keby americké a svetové židovstvo finančnou podporu Lenina či Trockého a ich boľševickej revolúcie  nevytvorilo v cárkom Rusku jeden z najzločineckejších systémov na svete s desiatkami miliónov obetí, ktorý chcel od svojho prvopočiatku  zlikvidovať cirkev a jej predstaviteľov. Táto chyba sa boľševikom stala osudnou a ako sa spomínalo v jednom z fatimských proroctiev Rusko sa nakoniec navráti ku svojim kresťanským koreňom. Hoci sa tak už stalo, pre svetové židovstvo a jeho väzby na Ukrajinu sa  dnes Rusko opäť stalo nepriateľom.  

Čo prispelo k tomu, že prevažná väčšina tých, ktorí sa hlásia k cirkvi a formálne navštevujú kostoly ignorovali výzvy ísť k referendu?  Okrem ľahostajnosti, klasickej slovenskej mentalite, k zneisteniu, znechuteniu a apatii veriacich určite prispela aj kauza odvolania arcibiskupa Bezáka, ktorého jediným skutočným prehreškom bolo to, že si dovolil odhaliť pozadie kšeftov a počet bankových účtov, ktoré boli založené za bačovania jeho predchodcu Jána Sokola. Paradoxne nikomu z cirkevnej hierarchie a ani veriacej verejnosti neprekážalo, že Ján Sokol bol niekoľkokrát evidovaný ako spolupracovník komunistickej Štátnej bezpečnosti  v kategórii agent s krycím menom Svätopluk.
http://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=Sokol+&meno=J%C3%A1n&datum_narodenia=&kategoria

 O to väčšia hystéria sa ale spustila proti biskupovi Bezákovi, ktorému na rozdiel od Sokola Ján Čarnogurský a jeho syn dobre platené právne služby nikdy neposkytol a ostal chudák sám len s podporou skupiny veriacich, ktorá sa nedala manipulovať cirkevnou hierarchiou.

K zneisteniu veriacich podľa môjho názoru prispel  a v predreferendovej kampani ma prekvapil aj postoj katolíckeho kňaza, bývalého politického väzňa a v súčasnosti predsedu jedného zo združení bývalých politických väzňov Antona Srholca. Tento sa 22. januára 2015 vyjadril, že sa referenda nezúčastní, pretože ako uviedol:  „Život je posvätný a drahý, ale tá druhá strana dosť veľa vyskakuje.... Nie je dôležité, akú má niekto orientáciu, ale čo vytvára a čo dáva na stôl spoločnosti.“

Na otázky aké má osobné vzťahy s homosexuálmi odpovedal: „Ku mne už nikto nechodí. Som za to, aby sme im dali všetkým pokoj a nech si každý žije slobodne to, čo má, s tým, čím žije. Každý je slobodný, nech si robí, čo chce.“
https://dennikn.sk/30966/ako-budu-v-referende-hlasovat-knaz-byvaly-rektor-katolickej-univerzity-rozdielne-anketa/

Neprekvapilo ma, že sa na referende zviezli politici  z KDH alebo SNS, ktorej predseda  Danko sa pasoval po svojom predchodcovi Slotovi do pozície najväčšieho národniara, pričom slúži cudzím záujmom, ako právnik poskytujúci služby popradskému Aquacity, s väzbami na daňový raj vo Veľkej Británii, ktorého skutočný väčšinový vlastník nie je oficiálne známy. Skutočne ma ale prekvapuje angažovanosť na odradení občanov od účasti na referende zo strany 86 ročného Antona Srholca, ktorého meno figuruje v zoznamoch agentov Štátnej bezpečnosti pod krycím menom  Skala.
http://www.upn.gov.sk/regpro/vysledky-vyhladavania.php?kraj=&priezvisko=Srholec&meno=anton&datum_narodenia=&kategoria

Je pre mňa záhadou prečo si tento falošný mýtus nežnej revolúcie podľa vzoru inej falošnej modly Václava Havla, doposiaľ nepodal súdny návrh na výmaz jeho mena zo zoznamov spolupracovníkov ŠtB.  Namiesto toho  sa v TV pohybuje v tesnej blízkosti redaktora Hríba a prezentuje sa v  Týždni a denníku SME, asistuje na Pohode, a za judášsky groš sa prezentuje ako ochranca bezdomovcov. Namiesto skutočných politických väzňov  dostáva najvyššie vyznamenania ako naposledy v Prahe a pritom nikoho nenapadne mu položiť  otázku, ako to bolo s jeho spoluprácou a cestami do zahraničia v čase socializmu, keď bol v tajnej cirkvi a prečo si nepodal žalobu na výmaz jeho mena z agentúrnych zväzkov ako  mnohí iní.  
http://www.sme.sk/c/7501672/v-prahe-ocenovali-statocnost-cenu-dostal-aj-srholec.html

Vyzývam touto cestou Alianciu za rodinu a všetkých statočných a odvážnych na Slovensku, ktorí na úkor svojich rodín poctivo zbierali podpisy a aktívne pripravovali referendovú kampaň, ak Vám skutočne záleží na vašich rodinách a budúcnosti  Vašich detí, nerezignujte, ale práve naopak, nedajte sa odradiť týmto neúspechom, ktorý ak ste skutočne veriaci by vás mal len posilniť. Vstaňte ako vstal Ježiš Kristus keď niesol svoj kríž na Golgotu a začnite zbierať podpisy za vypísanie referenda  s požiadavkou na ústavnú zmenu zákona  o referende tak, aby sa zrušilo 50% -né kvórum a aby referendum bolo pre poslancov NR SR záväzné.  Odvolajte sa na slová predsedu vlády Roberta Fica, ktorý vyhlásil, že bude iniciovať vyhlásenie referenda v ktorom občania budú rozhodovať o tom, či súhlasia s odpustením dlhu Grécku.  Robert Fico tak ako vždy opäť len tára, ubezpečujem Vás, že tak ako táral, keď odmietal  pôžičky Grécku, ktoré nakoniec schválila jeho vláda, rovnako táral o referende  proti základniam NATO na území SR. Fico nakoniec vždy stiahne chvost a poslušne vykoná to čo nariadi Brusel. Tak ako to urobil keď vykrikoval, že nepodporí sankcie proti Rusku.  Reverzný tok plynu na Ukrajinu  je už dávno schválený a styční dôstojníci NATO už pôsobia na území Slovenska ako predvoj budúcich základní.

 Neverte tomu populistickému tlčhubovi  pretože on nikdy žiadne referendum iniciovať nebude. Pripravte preto petíciu a spojte obe otázky do jedného spoločného referenda tak, aby občania mohli rozhodnúť o potrebe zmeny zákona o referende a o dlhoch Grécka v jednom referende.  Ak tak neurobíte Slovensko čaká v priebehu jednej až dvoch generácii osud Lužických Srbov a o 80 alebo 100 rokov si už nikto nespomenie na to, že na Slovensku kedysi žili odvážni muži a ženy, ktorí  sa pokúsili 7. februára 2015 zachrániť vlastný národ a dedičstvo našich otcov a matiek – tradičnú rodinu pred postupným zánikom a rozplynutí sa národa v európskom kotly.

Ak tak urobíte príde čas, že v skutočnom zákonnom referende rozhodnete aj o záchrane rodiny a slovenského národa pred cestou do pekla a do náručia samotného antikrista!

Kornel Danis
február  2015,     Ontario  Kanada
Na vedomie :
Aliancia za rodinu
    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka