Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

VÁM SA NECHCE GRCAŤ ANI OBRACAŤ V HROBOCH, PARTIZÁNI, KTORÍ STE BOJOVALI V SNP – NEMYSLÍM TÝCH KUKURIČNÝCH, PODOBNÝCH „SOCIÁLNE“ CÍTIACIM ZLOČINCOM ZO SMERÁCKEJ MAFIE             

                Ani to Vám neprekáža že na výročia SNP sa chodí na Vás priživovať, v skutočnosti Vás hanobiť neoboľševický netvor, ktorý je súčasťou zločineckej smeráckej mafie Robert Fico? Lenže ako sa môžem čudovať Vám, mŕtvym, keď toto tolerujú aj Vaši žijúci nasledovníci zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Aký je to pocit keď prijímajú peniaze na svoju činnosť od štátno-mafiánskych zločincov, ktorí zhanobili a hanobia ideály SNP? Vy, ktorí ste položili svoje životy v boji proti fašizmu, nechce sa Vám obracať v hroboch a grcať z toho, že ste pripravili pôdu pre ponovembrových zločincov, zlodejov, sadistov, psychopatov a masových vrahov z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí zosofistikovali ten najbrutálnejší hitlerovský fašizmus a nacizmus cez ekonomiku na páchanie takých odporných zločinov proti ľudskosti na vlastnom národe, ktoré si nedovolili ani za vlády Hitlera v Nemecku či vo vojnovom Slovenskom štáte za vlády prezidenta Jozefa Tisu.

          Likvidácia ženskosti cez ekonomiku, bránenie ženám rodiť deti cez úmyselné nevytváranie ekonomických podmienok, vykrádanie zdravotníctva aj za cenu toho, že dotyční vedia, že budú predčasne zomierať ľudia, ktorí by mohli žiť, vrátane detí, považovanie staroby za zločin, zločinné týranie ťažko zdravotne postihnutých cez rôzne ekonomické experimenty pod dohľadom židofašistickej lichvy zo Svetovej banky, postupná likvidácia vlastného národa cez ekonomiku, neuveriteľné a drastické vykrádanie štátneho rozpočtu, vytvorenie sudcovsko-exekútorských zločineckých skupín ktoré si založili majetkový prospech na utrpení, týraní a okrádaní občanov, doháňanie nevinných ľudí k sociálnym samovraždám v súvislosti s tzv. nevyhnutnými ekonomickými reformami, zavedenie a realizácia kolektívnej viny na nevinných na ktorých sa prenášajú následky za ekonomické zločiny našich politikov. 

          Veď títo hajzli z ponovembrovej politiky sú niekoľkonásobne bezcitnejší ako tí, proti ktorým ste bojovali v SNP. Aký to paradox, keď táto sofistikovaná fašistická verbež pred Vašimi pomníkmi či hrobmi tvrdí, aký bol a je fašizmus zločinecký systém. Paradoxne ale, tváriac sa, že ponovembrový fašizmus a nacizmus v ich prevedení, hlavne cez ekonomiku, je ľudský, humánny, sociálny, spravodlivý a reformný... Ozaj, mohli by existovať v hitlerovskom fašizme a nacizme v Nemecku či vo vojnovom Slovenskom štáte sudcovsko-exekútorské a úžernícke mafiánske zberby s podporou tých, ktorí riadia štát a spoločne si urobili živnosť a majetkový blahobyt na nešťastníkoch, hlavne ľuďoch v dôchodkovom veku, ktorí sa dostali či dostanú do ich spárov? Nikde vo svete takýto zločinecký systém neexistuje. Nebolo by lepšie, obrazne povedané, keby ste vstali z hrobov a začali likvidovať práve túto fašistickú a nacistickú verbež z ponovembrových vlád a parlamentov? A nemali by ste zabudnúť ani na tých, ktorí týmto zločincom pomáhajú tým spôsobom, že všetko čo sa nezhoduje s myslením a prezentáciou ich jedinej pravdy, považujú za fašizmus, extrémizmus, neonacizmus, popieranie holokaustu, pričom oni samotní nielen podporujú, kryjú a stotožňujú sa s touto ponovembrovou fašistickou a nacistickou verbežou pri ich páchaní zločinov proti ľudskosti cez ekonomiku. 

          Isto si všetci dobre pamätáte na proces bulharského komunistu Dimitrova, ktorému sudcovia nacistickej justície umožnili aby dokázal, že z čoho ho obviňovali nacistickí žalobcovia, sa nezakladá na pravde. Keď to porovnávam so zločinmi prokurátorov a sudcov z 50. rokov minulého storočia, tak voči senátu ktorý súdil Dimitrova, tak ten spĺňal všetky podmienky nezávislého, nezaujatého, demokratického a nestranného senátu. A viete Vy vôbec, slovenskí partizáni, že za premiérovania Fica a zločineckej smeráckej mafie sa tu vytvorila taká sudcovsko-exekútorská skorumpovaná zločinecká žumpa, kde patrí aj „sudca“ Jankovský, podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici a súdna „exekútorská“ hyena Mária Hlavňová z Košíc, za podpory zločineckej organizácie Ministerstvo spravodlivosti SR pod vedením ministra Boreca a štátnej tajomníčky Jankovskej, dosadených zločineckou smeráckou mafiou, ktorí nerešpektujú ani to, čo dokázala rešpektovať nacistická justícia pri súdení Dimitrova a umožnila mu dokázať svoju nevinu, hoci bol krivo obvinený samotným Göringom. Paradoxne, zločinecká skupina Jankovský – Hlavňová takéto niečo neuznáva.

           Čo je ale najsmutnejšie, mŕtvi slovenskí partizáni, že Vašu pamiatku hanobí aj Vaša nástupnícka organizácia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorí sa nečinne prizerajú na zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku páchané a podporované Smerom. Za toto svoje zbabelé mlčanie sú štedro odmeňovaní a dotovaní. Preto, vážení slovenskí partizáni, fašizmus, nacizmus, extrémizmus a podobné javy tu nepredstavujú ani Kotleba ani Magát, ale tí, z vysokej politiky, ktorí sa chodia farizejsky klaňať k Vašim pomníkom a hrobom. Len tak mimochodom, oni cez ekonomiku nedohnali nikoho k sociálnej samovražde, cez zločinecké zákony nikoho podvodne nepripravili o byt, z ľudí neurobili bezdomovcov, deťom neukradli detstvo, ženám cez ekonomiku nezobrali či neukradli ženskosť, starobu nepovažujú za zločin, nevykrádajú zdravotníctvo.... na rozdiel od tých vysokých politikov, ktorí sa chodia klaňať k Vašim hrobom a pamätníkom a parazitujú práve na Vás.  

Vladimír Pavlík


   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka