"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Produktívny Smer–SD a kontraproduktívna opozícia              

          Jedenásteho júna 2012 podalo Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov  návrh na prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a novelizáciu Zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý je uverejnený na webovej stránke združenia. http://szcpv.org/12/ziadost.html

Návrh vrátane prílohy bol odoslaný doporučene priamo predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliňákovi a všetkým šiestim poslaneckým klubom na adresu Národnej rady SR.

Na uvedenej webovej stránke sú uverejnené aj písomné odpovede dvoch adresátov.  V stanovenej lehote odpovedali dňa 20. 6. 2012, na základe poverenia ministra vnútra Slovenskej republiky, len Ministerstvo vnútra SR – Sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov a dňa 26. 7.  2012 Kancelária predsedu vlády SR. V záujme objektivity je potrebné uviesť, že ani jeden z opozičných poslaneckých klubov v 30-dňovej lehote písomne na tento návrh neodpovedal a ignoroval ho. Na chabú emailovú odpoveď sa 11. júla 2011 zmohla len JUDr. Martina Mužilová - členka legislatívneho a právneho tímu OĽaNO.

Bez ohľadu na to, či tento návrh bude niekedy aj prakticky realizovaný, minister vnútra SR, v zmysle elementárnych zásad slušnosti, adekvátne písomne potvrdil prijatie tohto návrhu, a jeho využitie pri tvorbe legislatívnych prác v danej oblasti.  Obdobne postupovala aj Kancelária predsedu vlády SR, ktorá podanie v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. postúpila riaditeľke kancelárie Ministerstva spravodlivosti SR. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že dňa 12.7.2012 generálny riaditeľ Sekcie legislatívy Odboru legislatívy trestného práva JUDr. Juraj Paluš združeniu listom sp.zn. 16153/2012 120 oznámil, že ministerstvo spravodlivosti pripravuje novú úpravu trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorú v zmysle Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády  SR predstaví v prvej polovici roku 2013.

Ignorantský prístup súčasnej opozície, najmä tej, ktorá vo svojom názve zneužíva slovo kresťanstvo, v plnej nahote odhalil jej pravú tvár, presne podľa zásady, „Bohu sa modlia a diablovi klaňajú“. Ak totiž nepovažujú za potrebné, aby Slovensko v čase, kedy budú občania doslova potiť krv a pot pri záchrane trestuhodne hazardérskej finančnej politiky EÚ a jej potápajúcej sa meny, prijalo zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, tak ako je tomu vo väčšine civilizovaných štátov a účinne novelizovalo zákon o preukazovaní pôvodu majetku, stráca táto opozícia morálne právo kritizovať súčasnú vládu.

Ak je pre týchto opozičných  farizejov platených z našich daní a skrývajúcich sa za poslaneckú imunitu nežiaduce, aby ekonomicko-politickí zločinci boli donútení vrátiť to, čo rozkradli po Novembri 1989 v rôznych privatizačných rabovačkách, tak v tom prípade sa stávajú ich spolupáchateľmi a bohorovne porušujú poslanecký sľub, podľa ktorého majú konať v prospech občanov a nie v prospech zbohatlíckej a kriminálnej zberby.

          Súčasná opozícia sa svojou arogantnou ignoráciou a nezáujmom o prijatie zákonov, ktorými by sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, kde platí zákon, právo a spravodlivosť, stáva hanbou tohto štátu, pretože ich vzorom sa po Novembri 1989 nestala ani Amerika a civilizovaná Európa, kde zákon platí pre každého bez ohľadu na politické a majetkové postavenie, ale zdá sa, že ich vzorom sa stali štáty ako Bolívia, kde vládnu zločinecké drogové kartely a ich nedotknuteľní bossovia.

 Postup opozície preukázal, že mafiánske gangy, ktoré zaujali svoje pozície po roku 1989, sa transformovali na biele goliere a ctihodných občanov s dobre platenými advokátmi, striehnucimi na každý pokus ohroziť ich „dobré meno a počestnosť“. Naplnili sa scenáre ako z amerických filmov, na ktoré sme za socializmu tak  nenásytne a dychtivo hľadeli s vyvalenými očami. Mnohí tento trpký závan skutočností, začali pociťovať i na vlastnej koži. Boj sa začal na všetkých úrovniach! Peniaze, majetky, reštitúcie, moc, korytá a nakoniec boj o samotné prežitie obyčajného človeka. Za zachovanie základných hodnôt, ktoré boli skutočnými hodnotami, sa zľahla zem a to všetko sa udialo za výdatnej pomoci a spolupáchateľstva slovenských politikov.

Počas vlády premiérky Radičovej Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, ktoré zastrešuje aj slovenské obete z ruských gulagov, niekoľkokrát písalo premiérke Radičovej, no nikdy sa im nedostalo odpovede. Realita ukázala, že bývalá expremiérka je jeden bezcitný a arogantný človek, pre ktorú sú radoví občania len obyčajným odpadom. Nečudujme sa tomu, veď je aj politickou matkou antisociálneho netvora Kaníka. Ich pravicový fašizmus, sadizmus a psychopatizmus išiel až do takých extrémov, že aj sociálne samovraždy a ekonomické experimenty na vlastnom národe dali do rubrík tzv. nevyhnutných ekonomických reforiem. Cynicky a farizejsky tvrdí, ako je vysoká politika špinavá, pričom ona samotná sa na vrchole tejto politickej špiny usadila. Zastávam názor, že jej narodenie ako ženy bol jeden veľký omyl prírody. Títo pravicoví farizeji napr. presadili, že popieranie holokaustu je trestným činom, no popieranie sociálnych samovrážd a ekonomických experimentov na vlastnom národe pod dohľadom židolichvárskej a židoúžernickej fašistickej čvargy zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu považujú za niečo normálne, čo je dokonca v súlade so zákonmi.

Preto sa pýtam, keď porovnávam tieto konkrétne a všetky náležitosti spĺňajúce odpovede od štátnych orgánov riadených Smerom-SD, čo na to hovoríte, tzv. bojovníci proti korupcii zo SaS, slovensko-maďarskí internacionalisti od Bugára, tzv. kresťania z KDH, popierači sociálnych samovrážd z SDKÚ-DS, či obyčajný populista a narcis Matovič? Aj keď Smeru-SD nikdy neodpustím, že vo februári 2012 v NR SR zlegalizovali amnestie zločinca a zakladateľ ponovembrového štátneho terorizmu Mečiara, to ešte neznamená, pokiaľ sú na to dôvody, aby som verejne nenapísal o niečom, čo je dostatočne z ich strany pozitívne.

Vladimír Pavlík  

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka