"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Podnet pre porušovanie podmienok vedenia a financovania volebnej kampane zo strany kandidáta na primátora Popradu Alexeja Beljajeva, ovplyvňovanie slobodných volieb, protiústavnú cenzúru, znevýhodňovanie protikandidátov a porušovanie zásad demokracie.
Trestné oznámenie pre podozrenie z tr. činu krivého obvinenia.

František Bednár, Námestie sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

Vážený pán
Generálny prokurátor Slovenskej republiky
JUDr. Jaromír ČIŽNÁR
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava

           
Poprad 7. 11. 2018

Vec:       Podnet pre  porušovanie  podmienok vedenia a financovania volebnej kampane  zo strany kandidáta na primátora Popradu Alexeja Beljajeva, ovplyvňovanie   slobodných volieb, protiústavnú cenzúru , znevýhodňovanie protikandidátov a porušovanie zásad  demokracie.
 
Trestné oznámenie pre podozrenie z  tr. činu krivého obvinenia.

 

                                                                       I.

            Vážený pán Generálny prokurátor,  Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, ktorej základnými hodnotami a princípmi  sú okrem iných  najmä slobodné voľby a sloboda prejavu a zákaz  cenzúry.

V súvislosti s neférovou volebnou kampaňou a rozširovaním anonymných letákov v komunálnych voľbách v Poprade som podal dňa 7. 10. 2018 Okresnej prokuratúre v Poprade trestné oznámenie  na neznámeho páchateľa  vo veci podozrenia z prečinu ohovárania v zmysle  § 373 ods. 1 Tr. Zák.  a  podnet pre porušenie zákona č. 181/2014 - podmienok vedenia a financovania volebnej kampane. Uvedené podanie bolo dňa 16. 10. 2018 doplnené o nové skutočnosti a indície  smerujúce k identifikácii osoby, resp. osôb, ktoré iniciovali a financovali bilbordy v kampani s názvom „Kandidát Poprad“ a ktoré sú podľa môjho názoru podozrivé aj z distribúcie anonymných letákov  roznášaných začiatkom októbra vo večerných,  resp. nočných hodinách  do poštových schránok občanov Popradu  s názvom „Voldemort sa do Popradu nevráti ale ANTON DANKO BY CHCEL“ 

V tomto letáku som bol  na tretej strane v časti s podtitulkom ANTON DANKO A JEHO VERNÍ  označený ako „biely kôň“  kandidáta na primátora Ing. Antona Danka, s ktorým mám mať dohodu, že sa vzdám kandidatúry v jeho prospech. Podanie aj s doplnením pripájam v prílohe.

             Súčasne s trestným oznámením som podal aj podnet pre porušenie zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach, ktorý upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane  pretože   činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

            Uvedená kampaň tretej strany s názvom „Kandidát Poprad“, s financovaním bilbordov údajne reklamnou agentúrou King, Média s.r.o,  vrátane roznášania letákov v októbri 2018, je porušením zákona o volebnej kampani, na čo som upozornil Odbor volieb referenda a politických strán  Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.  Poukázal som aj na povinné zriaďovanie transparentoch účtov, ktorých adresy webových sídiel  sa povinne oznamujú.

Okresnej prokuratúre som oznámil skutočnosti a indície, ktoré potvrdzujú súvis a prepojenie  kampane „Kandidát Poprad“  s   kandidátom na primátora Popradu Alexejom Bejlajevom, keďže  preplácal faktúry  v rámci svojej volebnej kampane reklamnej agentúre King, Media s.r.o.,  Daniela Jakubčáka, ktorého otec  Ľubomír Jakubčák,   figuruje vo viacerých spoločnostiach človeka  v médiách často spájaného s organizovaným zločinom v podtatranskom regióne a ekonomickými aktivitami týchto osôb.
https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/v-smokovci-pripravuju-138-apartmanov-patria-medzi-najdrahsie-na-trhu.html

V SMOKOVCI PRIPRAVUJÚ 138 APARTMÁNOV, PATRIA MEDZI NAJDRAHŠIE NA TRHU

Jeho meno sa spomína aj v článku s názvom,
ĎALŠÍ ŠKANDÁL SMERÁCKEHO POSLANCA: KÚPIL FIRMU OD ĽUDÍ S MAFIÁNSKYM POZADÍM, PODNIKÁ VEDĽA TALIANOV! https://www.fakt24.sk/politika/7894-dalsi-skandal-smerackeho-poslanca-kupil-firmu-od-ludi-s-mafianskym-pozadim-podnika-vedla-talianov
V článku sa uvádza, že Pri Brestove v okrese Humenné sú lány polí  s fotovoltaickými elektrárňami, ktoré  vlastní poslanec  Chudík, vo firmách 1. FVE HUMENNÉ a 2. FVE HUMENNÉ, ktorý   ich odkúpil ešte v roku 2011 od ľudí Ľubomíra Jakubčáka a Milana Kušmíreka. Tí majú navyše vlastniť pôdu vedľa elektrární cez ich spoločnosť Tatramarket Poprad. Práve firma, kde pôsobil aj taliansky podnikateľ Roda poberá na túto pôdu dotáciu.

            Sotva možno považovať za náhodu, že na lukratívnom a frekventovanom mieste pri hypermarkete Tesco v Poprade kde bol umiestený bilbord  anonymnej kampane „Kandidát Poprad“  s nápisom „Nedovoľme, aby sa VOLDEMORT vrátil“, sa v súčasnosti nachádza bilbord kandidáta na primátora Alexeja Beljajeva.

Mál som za to, že z dôvodu  prepojenia kandidáta na primátora pána Alexeja Beljajeva  s uvedenými osobami, po zverejnení tohto podozrenia, vo verejnom záujme vo volebnej kampani, môžem byť ohrozený na  zdraví a živote, preto som preventívne, aby som neskončil ako Ján Kuciak, požiadal Okresnú prokuratúru v Poprade o ochranu.

Tým ale nechcem tvrdiť, že tieto osoby by mohli konať na jeho pokyn,  ale mohlo by ísť o ich vlastnú iniciatívu, keďže som upozorňoval verejne aj na kauzu pozemkovej mafie v Kvetnici pri Poprade a kauzu 10 rokov chátrajúcej zrušenej nemocnice na liečbu TBC, kde má jedna s uvedených osôb vlastní pozemky.

Moje obavy umocnili aj viaceré verejne dostupné informácie o pánu Beljajevovi, ktorý  odkúpil Tatravagónku Poprad, ktorú vlastnila  osoba spájaná s organizovaným zločinom a skutočnosť, že na otvorený list,  ktorým som ho vyzval, aby sa vyjadril k skutočnosti o čom údajne  rokoval s Jánom Kánom, v súčasnosti podozrivým z vraždy poľského podnikateľa a ktorému blízka SBS údajne poskytuje služby firmám pána Beljajeva, neodpovedal. Keďže pán Bejlajev si zriadil webovú stránku s rubrikou Spýtajte sa, dostal som elektronickou poštou dotaz, aby som sa ho na to spýtal. Uvedený dotaz pripájam v prílohe.

 Dôvodom mojich obáv bolo aj to, že v súvislosti s osobou tohto kandidáta boli publikované skutočnosti  naznačujúce jeho prepojenie s podsvetím ako sa uvádza v článku s názvom Alexej Beljajev: Andrejův přítel z Petrimexu, ruská spojka ve střední Evropě uverejnenom na webovom portáli Svobodne forum 24 http://forum24.cz/alexej-beljajev-andrejuv-pritel-z-petrimexu-ruska-spojka-ve-stredni-evrope/

Po mojej výzve, aby pán Beljajev vyvrátil tvrdenia o jeho minulosti a prepojení so závadovými osobami bola táto výzva  z blogov Pravda a Sme zakrátko odstránená.  Prílohou bolo aj vyjadrenie zamestnancov HMS a.s. odoslané Krajskému súdu v Českých Budějoviciach, prostredníctvom Základnej organizácie Odborového združenia železničiarov Legios a.s. zo dňa 31. 5. 2017, potvrdzujúce nekalé praktiky  pri presadzovaní  podnikateľských aktivít a likvidácii konkurencie.
  http://necenzurovane.net/naj/poprad/pdf/ks_cb_vyjadrenie.PDF

                                                                II.

 Viaceré skutočnosti a indície naznačujú,  že  za antikampaňou proti Ing. Antonovi Dankovi  a zasahovaním do komunálnych volieb stoja práve títo ľudia, pretože za najväčšiu hrozbu pre nimi podporovaného kandidáta A. Beljajeva považujú Antona Danka s ktorým účelovo spojili aj mňa, aby sa mi takto pomstili za to, že som v RTVS vo volebnej diskusnej relácii vo voľbách do VÚC  otvoril tému prepojenia bývalého župana s ľuďmi oficiálne v médiách spájanými s organizovaným zločinom a tiež preto, lebo som položil podobné otázky kandidátovi na primátora Popradu p. Beljajevovi.  Preto ako sa vraví, chcú zabiť jednou ranou dve muchy, zdiskreditovať kandidáta Antona Danka a súčasne eliminovať aj mňa.

        Súvis s antikampaňou nepriamo dokazuje prvá verzia  článku, ktorý si  A. Beljajev objednal a je autorizovaný Oliverom Ondrášom, uverejnený 11. 9. 2018 na webovom portály topky s názvom Alexej Beljajev to s kandidatúrou myslí vážne: Poprad zaplavili letáky proti Dankovi, v ktorej sa nachádzala pasáž nesúvisiaca s obsahom článku a týkajúca sa roznosu anonymných letákov  s cieľom odradiť voličov, aby nevolili Antona Danka.  Názov článku bol neskôr zmenený na Alexej Beljajev to s kandidatúrou myslí vážne: Na Slovensku je kvôli komunistickému puču, v ktorej už bola časť týkajúca sa letákov vynechaná. V prílohe predkladám obe verzie.

         Zasahovanie do činnosti a cenzúru portálu topky potvrdzuje aj článok autorizovaný tým istým autorom s názvom Voľby v Poprade spejú do súboja Danko versus Beljajev, uverejnený dňa 5. 11. 2018, ku ktorému nebolo možné vkladať do diskusie komentáre ako potvrdzujem v prílohe jedným z komentárov, ktorý nebol schválený.  V uvedenom článku sa uvádza, že Alexej Beljajev má najtransparentnejšie financovanie volebnej kampane čo sa nezakladá na pravde.
Je dokázateľné, že transparentný účet si otvoril až 12. 10. 2018  po lehote od registrácie a až po podaní podnetu sekcii verejnej správy –odboru volieb, referenda a politických strán  dňa 7. 10. 2018, ktorý bol uverejnený na internete, preto sa o ňom dozvedel.

            Rovnako sa dá zistiť, že financoval kampaň v rozpore so zákonom a evidentne prekročil stanovený limit 70 000 eur, keďže v čase kedy mal na účte cca 9000 eur  bol objednaný prenosový voz TA3 a špeciálny priamy prenos z kongresovej sály v Aquacity v Poprade. Všetky diskusie robia televízie štandardne vo vlastných štúdiách a  len na úrovni krajských miest.  Ešte pred uskutočnením diskusie na základe výberu podľa prieskumov v rozpore zjavne znevýhodňujúc protikandidátov som dostal informáciu o tom, že si diskusiu objednal u TA 3 pán Alexej Beljajev a uviedol som to počas volebnej diskusie v TV Poprad. Vo veci som podal podnet rade pre vysielanie a retransmisiu, ktorý pripájam v prílohe a na porušovanie zákona o volebnej kampani som upozornil podnetom sekciu verejnej správy MV SR, keďže vo výdavkoch na voľby žiadny z kandidátov neuvádza náklady na priamy prenos TA3 z Popradu a náklady na volebný prieskum, ktorý robila agentúra AKO. Na  financovanie  diskusie v TA3 údajne jednou popradskou fabrikou a manipulovanie volebných prieskumov upozorňuje aj priložený článok z portálu dnes24.sk zo dňa 6.11.2018 s názvom BELJAJEV vs. DANKO ?
https://poprad.dnes24.sk/beljajev-vs-danko-313926

 

                                                                            III.

Pán Alexej Beljajev  sa na sociálnej sieti vyjadril, že diskusiu so mnou odmieta a na moje otázky nebude reagovať. Jeho ďalšou reakciou bolo podanie trestného oznámenia za ohováranie ako potvrdzujem oznámením Okresného riaditeľstva PZ Poprad, kedy sa mám dostaviť k výsluchu dňa 15. 11. 2018. Je neštandardné,  že  reakciou na výzvu k diskusii jedného z kandidátov na primátora Popradu v rámci volebnej kampane  a zodpovedanie otázok  reaguje protikandidát podaním trestného oznámenia. 

Po vyhlásení kandidatúry na primátora Popradu si pán Alexej Beljajev zriadil internetovú stránku s rubrikou „Spýtajte sa- položte otázku“ https://alexejbeljajev.sk. Keďže sa vo viacerých médiách a webových portáloch uvádzalo meno tohto veľkopodnikateľa v súvislosti  s jeho minulosťou a prepojením na bývalé HZDS a dokonca ho zahraničné tajné služby údajne spájali s ŠtB, KGB a podsvetím, oslovil som ho 6. septembra  2018 ako predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov otvoreným listom, aby vysvetlil tieto  tvrdenia a vyvrátil  podozrenia o jeho  povesti.

Nakoľko sa rozhodol kandidovať na primátora, každý kandidát by si mal byť vedomý, že rozhodnutím kandidovať na verejnú funkciu  bude čeliť aj otázkam týkajúcich  sa jeho minulosti a, že sa  tým vzdáva  aj časti svojho súkromia, pretože občania  majú právo vedieť a poznať koho budú voliť.

Odpoveď na otvorený list som však nedostal, rovnako aj na ďalšiu otázku, či je pravdou, že ho mal v minulosti v Tatravagónke navštevovať Ján Kán, ktorý je  v súčasnosti obžalovaný z vraždy Poliaka  G.  Szymaneka a či je pravdou, že SBS-ka blízka Jánovi Kánovi poskytuje služby jeho  firmám.  Táto informácia mi bola doručená elektronickou poštou a vo verejnom záujme som považoval za potrebné, aby sa k nej pán Beljajev vyjadril.

V otvorenom liste som sa odvolával výlučne na skutočnosti, ktoré boli prevzaté z verejne dostupných zdrojov. Z tohto dôvodu  ma pán Beljajev nemôže obviňovať z prečinu ohovárania a ak sa cíti dotknutý, mal žalovať všetky média a prevádzkovateľov webových stránok, ktorí tieto informácie o jeho osobe publikujú.

            S odvolaním sa na viaceré rozhodnutia súdov a konštatovania orgánov činných v trestnom konaní  poukazujem na skutočnosť, že každý kandidát na verejnú funkciu musí byť pripravený čeliť v rámci volebnej kampane aj nepríjemným otázkam a predtým ako podá trestné oznámenie mal by vo verejnej diskusii vyvrátiť všetky ním napádané skutočnosti. Pána Beljajeva som viackrát vyzýval k verejnej diskusii  čo odmietol, s tým, že so mnou sa nikdy nechce stretnúť a nebude sa mojou osobou zaoberať. 

Odmietol sa  zúčastniť na volebnej diskusii vo Východoslovenskej televízii v Košiciach, ktorá sa uskutočnila 12. 10. 2018 a bola odvysielaná dňa 25. 10. 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=Otzr0soAwiE&feature=youtu.be

Rovnako sa nezúčastnil volebnej diskusie Rádia Regina dňa 29. 10. 2018 v Košiciach  o 15.05 hod.
https://www.youtube.com/watch?v=tac8LDitaOQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Tku_8UIg2SZHX1HHYWsy7SL-DY5g5m5IxFTSVHeJeZQYMD5-1uSw4K5Q

Dňa 29. 10. 2018 sa uskutočnila volebná diskusia v Aquacity objednaná údajne pánom  Beljajevom, do ktorej boli vybraní len piati kandidáti podľa volebných prieskumov agentúry AKO.

Dňa 3. 11. 2018 odmietol aj pozvanie na poslednú diskusiu v Poprade na ktorú boli pozvaní všetci kandidáti na primátora a  ktorej záznam je uverejnený na
https://www.youtube.com/watch?v=TJw2RnhaROs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PUy3v25i2Sq-G_7tBvhBqs3pFwzvXZyP40uPZF-mZT_vvVyQnUvWv9Cs

Volebná diskusia v TV Poprad 20. 10. 2018 bola zámerne pripravená tak, že kandidáti boli rozdelení do dvoch skupín podľa volebných prieskumov objednaných niektorými kandidátmi na primátora, pričom mňa zaradili do skupiny tak, aby som nebol v skupine s A. Beljajevom.

Vo veci oboch diskusii došlo k porušeniu zákona o vysielaní a retransmisii znevýhodňovaním niektorých kandidátov a porušenia zákona o volebnej kampani. Z tohto dôvodu som podal sťažnosť rade pre vysielanie a retransmisiu a podnet pre porušovanie zákona o volebnej kampani vrátane jej financovania Sekcii verejnej správy MV SR
http://slovensko-dotoho.sk/aktuality/list.html

            Doplňujem, že pán Alexej Beljajev dňa 26. 10. 2018 uverejnil na jeho webovej stránke článok s názvom František Bednár odkryl karty – pracuje pre Antona Danka
Pán František Bednár, ktorý v kampani nerobí nič iné len útočí na každého súpera, konečne odkryl karty. Priznal sa verejne
https://alexejbeljajev.sk/frantisek-bednar-pracuje-pre-antona-danka/?fbclid=IwAR3mRNIQ6i1skAsmXLaWaThkrq_C0pR4Vh_h917ESGf5oSv6zR4E9efCSng
Týmto článkom ma ako jediný kandidát na primátora, bez akéhokoľvek relevantného dôkazu, účelovo spája s Antonom Dankom, pre ktorého mám podľa neho pracovať. Tento článok je dôkazom, že v skutočnosti ma ohovára on, keďže ma označuje  ako nenormálneho a psychicky vykoľajeného človeka, keď o mne uviedol, citujem:
Popradčania asi už veľmi dobre poznajú túto vykrikujúcu postavičku. A moje rozhodnutie, že sa s týmto pánom nechcem nikdy stretnúť, je vo svetle týchto faktov len a len správne. Mám pre neho ešte poslednú správu – nestretol by som sa s Vami, ani keby ste boli posledný a jediný kandidát na primátora Popradu. A pochybujem, že by to urobil ktorýkoľvek príčetný Popradčan.
Ale k veci. Zjavne psychicky vykoľajenému pánovi Bednárovi, ktorý ma označuje za „nomenklatúrneho“ kapitalistu (pripomínam, že som nikdy v živote nebol členom žiadnej politickej strany) prekáža, že som sa v Poprade stretol s primátorom Jozefom Švagerkom a bývalým viceprimátorom Igorom Wzošom. A navodzuje dojem, že som s nimi urobil „nejaké dohody“.
Ale poďme späť. Pán Bednár drzo, zlomyseľne a účelovo konštruuje. S jediným cieľom – pomôcť Antonovi Dankovi. Fajn, gratulujem mu k jeho rozhodnutiu, ale smejem sa jeho nešikovnej snahe to dlhodobo zakrývať. A tak trochu pri tom pochybujem aj o jeho zdravom rozume. Ale na to sú iní odborníci.
Rozhodnú sa Popradčania a ja som presvedčený, že sa pri tom nenechajú ovplyvňovať chorými výplodmi pána Bednára. Apropó – nie som si istý, či tie bludy čo vypisuje, pochádzajú z jeho pera. Ale nakoniec – normálny človek si predsa dokáže urobiť úsudok sám. A ja som vždy normálnemu ľudskému rozumu veril.
Uvedené  výroky beriem s rezervou ako súčasť predvolebného boja a nemienim za ne podávať trestné oznámenie. Skutočnosť,  že trestné oznámenie podal pán Beljajev ako kandidát na primátora na mňa považujem však za krivé obvinenie s úmyslom mi privodiť trestné stíhanie a tým aj poškodiť Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktorého som štatutárom.

Mám za to,  že pán Alexej Beljajev nielenže porušuje zákon o volebnej kampani, ale priamo spochybňuje podstatu  slobodných volieb a základné  princípy a hodnoty demokracie medzi ktoré patrí aj  sloboda prejavu a zákaz cenzúry. Už vopred určuje koho majú voliči voliť a koho nie len na základe nehodnoverných prieskumov, zaplatených článkov a televízie TA3, pričom sa odmieta vyjadriť k otázkam občanov voličov a podozreniam o jeho kontaktoch na ľudí v médiách  spájaných s organizovaným zločinom. 

            V každom demokratickom štáte EÚ by na miesto mňa tieto otázky kládli novinári a kandidát na verejnú funkciu, ktorý by sa vyhýbal odpovediam na také závažné okolnosti ako sú kontakty so zásadovými osobami by mal problém so svojou kandidatúrou. Slovenské média však  namiesto toho píšu zaplatené a účelové články v prospech tohto kandidáta, keďže patrí medzi 25 najbohatších ľudí na Slovensku.

Obraciam sa preto na Generálnu prokuratúru s  podnetom, ktorým upozorňujem na uvedené skutočnosti a keďže trestný odbor GP SR nedávno podal obžalobu na Jána Kána pre spoluúčasť na vražde poľského podnikateľa a  pán Alexej Beljajev sa k tomu či sa s ním stretával nechce vyjadriť, navrhujem, aby  prokuratúra preverila priamo u obžalovaného Jána Kána, či sa zakladá na pravde, že osobne navštevoval pána Alexeja Beljajeva v Tatravagónke a čo bolo predmetom ich rokovania.

                                                                                  František Bednár

 

Prílohy:

  1. Trestné oznámenie  na neznámeho páchateľa  vo veci podozrenia z prečinu ohovárania v zmysle  § 373 ods. 1 Tr. zák  a  podnet pre porušenie zákona č. 181/2014 - podmienok vedenia a financovania volebnej kampane podané OP Poprad 7. 10.2018 a SVS MV SR.
  2. Doplnenie zo dňa 16.10.2018 podané OP Poprad a SVS MV SR.
  3. Dotaz do rubriky kandidáta na primátora A. Beljajeva Spýtajte sa.
  4. Pôvodná  verzia  článku,  z 11. 9. 2018  topky  „Alexej Beljajev to s kandidatúrou myslí vážne: Poprad zaplavili letáky proti Dankovi“
  5. Zmenená   verzia  článku,  z 11. 9. 2018  topky  „Alexej Beljajev to s kandidatúrou myslí vážne: Na Slovensku je kvôli komunistickému puču
  6. Článok  z 5.11.2018 topky  Voľby v Poprade spejú do súboja Danko versus Beljajev, vrátene diskusného príspevku, ktorý bol zablokovaný
  7. Sťažnosť pre porušenie  zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii TV TA3, C.E.N. s.r.o.  Gagarinova 12, P.O.Box 31,  820 15  Bratislava 215, pripravovanou predvolebnou diskusnou reláciou, ktorá má byť odvysielaná dňa 29. 10. 2018 v kongresovej sále Aqua City Poprad
  8. Článok Beljajev vs Danko z portálu dnes24.sk zo dňa 6.11.2018
  9. Oznámenie Okresného riaditeľstva PZ Poprad o predvolaní dňa 15. 11. 2018.
  10. Článok Alexeja Beljajeva zo dňa 26. 10. 2018 - František Bednár odkryl karty – pracuje pre Antona Danka

vyjadrenie zamestnancov HMS a.s. odoslané Krajskému súdu v Českých Budějoviciach


Na vedomie:

Odbor volieb referenda a politických strán
Sekcia verejnej správy MS SR Drieňova 22,
826 86 Bratislava 29 

Zastupiteľské úrady členských štátov EÚ, Ruskej federácie, USA a Kanady

Európska komisia a Rada Európy


   PRINT RSS

Hlavná stránka