"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

CITY MONITOR Poprad (v.02) - jún 2018


https://www.poprad.sk/portals_pictures/i_002331/i_2331343.jpgMilí Popradčania,  ponúkame vám  možnosť  hlásenia  informácii o ktorých sa v duchu tzv. politickej korektnosti nehovorí a nepíše. Vaše podnety a postrehy radi privítame a môžete ich priamo uverejniť v diskusii alebo ich zaslať na e-mailovú adresu twins@aminet.sk.Čo prináša júnové vydanie City monitor (v 02):

 • Popradčania sa dozvedeli, že Popradská energetická spoločnosť dosiahla zisk 311 093 eur o čom ich s veľkou slávou informoval okrem viacerých médií aj 1. viceprimátor Igor Wzoš. Keďže zisk mesta za vydávanie licencií za hracie automaty je vyše 488 000 eur, paradoxne má mesto väčší zisk z hazardu ako z tepelného hospodárstva, pričom PES dodáva teplo vyše 14 000 bytom. Už len z tohto dôvodu je priznaný zisk 311 093 eur hanbou pre mesto a ukážkou neschopnosti vedenia spoločnosti PES s.r.o.
  https://www.youtube.com/watch?v=s2rJIMNcBKk
  Podľa viceprimátora Wzoša je to pre mesto o 200 000 eur viac ako mestu dávala Veolia energia. Nikto sa však už nedozvedel na čo bude tento zisk použitý a či peniaze nepôjdu naspäť PES na investície. O predpokladanom zisku PES sa už od januára 2018 šírili zavádzajúce informácie. 15. januára 2018 bola na stránke mesta a inde zverejnená informácia, že občania na teple ušetria 831 000 eur a predpokladaný zisk pred zdanením bude 460 000 eur.
  https://www.poprad.sk/kvetnica.phtml?program=51&module_action__0__id_ci=150402
  http://www.24hod.sk/obyvatelia-popradu-usetrili-vlani-za-teplo-priblizne-831-000-eur-cl560912.html
  Porovnávajúc to s priznaným ziskom po zdanení z toho vychádza, že v účtovníctve a prepočtoch daní ma niekto na mestskom úrade veľké medzery. Je potrebné v tejto súvislosti pripomenúť slová bývalého poslanca Wzoša, z mailovej odpovede pánovi Jánovi Markovi z 5. marca 2013:
  „Píšete o spoločnosti Dalkia, ktorej má za krátky čas vypršať zmluva, už dávnejšie sa pripravujem na poslanecký prieskum v Dalkii aj v Brantneri. Som zástancom názoru, že si mesto nemá predávať svoju podstatu. V prípade spomínaných spoločností si myslím, že si tieto služby môže mesto zabezpečovať aj samo. Ak uvedeným veciam máte relevantné podklady, tak by som ich rád dostal. Viete, pre mňa je "záhadou", že spoločnosť v tak výnosnom biznise ako je dodávka tepla dosahuje pri svojom obrate tak malý zisk, rozumiem optimalizácii daňového základu, ale okrádame sa takto sami".
  Na mieste je teda položiť dnes tú istú otázku 1. viceprimátorovi.
  Ako môže mestská spoločnosť PES v tak výnosnom biznise ako je dodávka tepla dosahovať pri svojom obrate tak malý zisk?

  Porovnanie výsledkov hospodárenia Dalkie Poprad a. s.(Veolie Energie Poprad a.s.) a PES s.r.o.
   
  Rok
  Obrat-tržby
  Zisk pred zdanením 
  Zisk po zdanení 
  Náklady na mzdy
  Poznámka
  Dalkia 2008 11 466 236 707 867 552 771 515 759  
  Dalkia 2009 10 231 035 703 749 562 761 511 829  
  Dalkia 2010
  9 776  087
  668 439 530 664 469 054
  reorganizácia -vznik dcérskych spoločností
  Dalkia 2011
  10 247  399
  613 319 495 038 423 717
  faktúrovanie  tzv. "technickej pomoci"- 300 000 eur a iné  
  Dalkia 2012 10 563 517 682 462 569 098 415 175  
  Dalkia 2013 10 696 983 636 078 481 276 396 205  
  Dalkia 2014 9 951 006 510 751 393 163 375 881  
  Veolia  2015 9 478 362 562 295 436 320 363 423  
  Veolia  2016 8 850 520 273 025 85 650 363 908
  zisk znížený z dôvodu ukončenia zmluvy k 31.12.2016
  PES  2017 7 438 873 397 152 311 093 565 895
  pokles tržieb z dôvodu zníženia ceny tepla o 12,8%

  PES s.r.o. Záväzky  1 424 443
  Záväzky z obchodného styku 593 529
  Krátkodobé pohľadávky 432 270
  Pohľadávky z obchodného styku 431 974
  Krátkodobé záväzky 798 965
  Bežné bankové úvery 116 664
  Dlhodobé bankové úvery 482 292
  Daňové záväzky a dotácie 148 773
  Záväzky voči zamestnancom 34 392
  Záväzky zo sociálneho poistenia 22 027
  http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/144936
  http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1629518

  Po porovnaní a analýze výsledkov hospodárenia Dalkie-Veolie a PES, je potrebné následne položiť aj otázku, nebola PES založená len z toho dôvodu, aby sa len zmenil spôsob umelo znižovaného zisku a skrytého tunelovania a nenapĺňa to znaky trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá sa dostala k výnosnému biznisu? Ak by sa Generálna prokuratúra seriózne zaoberala podaním v tejto veci, mohlo by sa preukázať, že reálny zisk do roku 2016 bol minimálne o 300 000 až 400 000 eur vyšší ako oficiálne priznávaný. To by ale mali posúdiť orgány činné v trestnom konaní. Existuje totiž dôvodné podozrenie, že po poklese zisku Dalkie z dôvodu zatepľovania a výmeny okien za plastové, si spoločnosť začala kompenzovať zníženie zisku tzv. reorganizáciou a založením dcérskych spoločností. Vo forme bližšie nešpecifikovanej technickej pomoci ako potvrdzujú faktúry na sumu cca 300 000 eur sa okrem fakturovania na dcérske spoločnosti C-Bau a ďalšie z Popradskej filiálky prelievali peniaze na materskú spoločnosť. O tomto dostali informácie aj vtedajší poslanci Švagerko a Wzoš. Po vzniku PES s.r.o. sa preto očakávalo, že PES pri efektívnom a hospodárnom riadení prizná reálny zisk minimálne o 300 000 eur vyšší ako Dalkia –Veolia, teda aspoň vo výške 700 000 eur. Ako potvrdzuje tabuľka PES nepriznala ani zisky na úrovni zisku Dalkie - Veolie z rokov 2008 až 2015 a má záväzky vo výške 1 424 443 eur! (Zisk za rok 2016 bol zámerne znížený na 85 650 eur keďže už bolo známe, že mesto zmluvu Veolii nepredlží a preto ho nemožno porovnávať s oficiálne priznaným ziskom PES za rok 2017).
  Na záver resumé plusov a mínusov:
  Plusy
  , nesporne zníženie ceny tepla o 12,8 % čím sa cena tepla dostala na úroveň ceny tepla v Spišskej Novej Vsi alebo Kežmarku. Je otázne ako dlho bude táto cena tepla udržateľná, keďže cena ropy a zemného plynu sa zvyšuje a kurz USD voči Euru stúpa. Je zaužívanou praxou, že každý nový hráč v biznise najprv zníži ceny aby sa prezentoval. Potom ak chce zarobiť ich zvýši. V pripade PES to už ale bude po komunálnych voľbách. Samozrejme plusom je, že zisk by mal ostať mestu.
  Mínusy, z hľadiska efektivity a hospodárnosti je na tom PES neporovnateľne horšie ako Veolia. Veolia by si nedovolila plytvať financiami na paušálne právne služby vo výške 18 000 eur ročne právnikovi, ako odmenu za to, že pripravil 38 býv. zamestnancov Veolie o odstupné. Rovnako by nevyhadzovala peniaze na údajné reklamné služby, ktoré sú skôr súkromnou reklamou poslancov Mestského zastupiteľstva a vedenia mesta v novinách OZ Pre Mesto v čase blížiacich sa komunálnych volieb a skrytou formou odčerpávanie zisku zo spoločnosti. V porovnaní s Veoliou PES značne navýšila náklady na mzdy, čo sa na prvý pohľad javí ako krok v prospech zamestnancov. V skutočnosti sa zvýšenie miezd radových zamestnancov dotklo len minimálne a odmeny sa zvýšili hlavne manažmentu. PES odmieta sprístupniť informácie podľa infozákona, preto je výška týchto odmien neznáma, čo len potvrdzuje skutočný účel založenia PES, ktorá sa stala sliepkou na znášanie zlatých vajec pre vopred vyvolených z okruhu známych a rodinných príslušníkov primátora a 1. viceprimátora.
 • https://www.facebook.com/Som-Popradčan a som na to hrdý
  Máme tu nového aj viceprimátora...spod čiary postúpil čestný pán Andráš...to je bývalý minister vnútra ešte za Mečiara a bol v KDH...nám nestačí jeden...my tu máme dvoch...Plat má nejakých cez 3000eur...bol dôchodca...boli polemiky, či bude brať plat, či dôchodok...
  František Bednár o komunálnych voľbách, hazarde a dianí v Poprade!
  Strašne radí rozprávajú o morálke... títo páni z KDH!
  Nejaký občan, my tu doniesol nejakú informáciu, že by som požiadal Sociálnu poisťovňu o informáciu podľa zákona č.211 o slobodnom prístupe k informáciám, že, ktorá právnická osoba prihlásila údajne v apríli na 2 dni a zároveň aj odhlásila zo Sociálnej poisťovne Ing. Antona Andráša bytom Poprad, ktorý bol v apríli menovaný za 2. viceprimátora, len preto, aby mohol spĺňať v úvodzovkách podmienku zákona o uvoľnení z pracovného pomeru na výkon funkcie a poberať nie 3700eur ročne ako 65 ročný dôchodca, ale 3400eur mesačne...
  HANBA!!!
  Vypočujte si reláciu Regióny https://www.youtube.com/watch?v=H9yZQ1rZBFY&feature=youtu.be Regiony 2018. 05. 17 F. Bednar o diani v Poprade František Bednár o komunálnych voľbách, hazarde a dianí v Poprade
  Dodatok: Sociálna poisťovňa informáciu o tom kto na 2 dni prihlásil a odhlásil Ing. Antona Andráša nesprístupnila z dôvodu ochrany osobných údajov. Mesto Poprad ale sprístupnilo informáciu o výške platov primátora a viceprimátorov.
 • Mestská televízia TV Poprad svojou úrovňou zavádzania a dezinformovania opäť nesklamala. Rekonštrukciou rybníka v Grébparku sa vraj majú zachraňovať rybári pred ohrozením života.
  https://www.youtube.com/watch?v=DBtAekRnYOs&t=4s
  Ani slovo o premene Grébparku na ďalšiu latifundiu rozširujúceho sa portfólia nového pána Váhu a Tatier, tentoraz pána Popradu a Tatier, nemenovaného českého podnikateľa žijúceho v Anglicku. Medzi ľuďmi sa povráva o rozširovaní cesty, podpisuje sa petícia proti výstavbe a likvidácii zelene a po kritike vypustenia rybníka, kedy časť vodných živočíchov uhynula, mestská propaganda hlása niečo úplne iné. Čo je to za rybársky zväz, keď nemá na gumené čižmy a jedno vedro do ktorého by po vypustení rybníka pozbierali ryby a raky, ktoré nevylovili? Ďalšou reakciou na kritiku bolo, že v Hospodárskych novinách sa spustili po Beethovenovej "Óde na radosť" "ódy na milionára z Anglicka", ktorý v duchu známeho českého - "dejte mi prachy a lidi a já to udelám", za eurofondy, ide budovať hotelový rezort svetovej triedy v Tatrách. https://hnonline.sk/hnbiznis/1749917-milionar-jan-telensky-buduje-pod-tatrami-novy-rezort a milióny sľubuje aj popradskému Aquacity. https://hnonline.sk/hnbiznis/1753870-popradsky-aquacity-prerobia-za-miliony-eur Mesto má síce v Auacity 15%-ný podiel no jeho zisk je prakticky nulový ako potvrdzuje odpoveď mesta podľa infozákona a Popradčania chodia do cenovo prístupného Vrbova, Kežmarku alebo Spišskej Novej Vsi.

  Komentáre na sociálnej sieti ilustrujú skutočný názor obyčajných ľudí a nepotrebujú komentár
  https://www.facebook.com/dagmar.tragalova/posts/10156637597599406
  Presunúť rybník kvôli tomu aby sa zväčšila cesta to sa môže stať asi iba v Poprade. 
  Pred pár dňami to vyzeralo asi takto keď ho vypustili. Včera to boli už len mláčky kde sa doslova topili ostrieže, karasy a uhor. Nehovoriac o obrovských korytkach rybničnych, ktoré sú zákonom chránené. Deti sa chceli zahrať na záchranárov že si nejaké rybky vylovime a donesieme do iného rybníka a jednu rybku si vezmeme domov. Stretli sme však rybársku stráž vraj to nemôžme, že to je priestupok. Dnes decká napriek tomu zachránili z bahna takéhoto uhora a dve rybky a dalších asi 200 sa tam trepoce naďalej v blate. Tak ale zato asi pokutu nikto nedostane. Len ma tak napadlo, že aj keď nie som žiaden ochranár prírody tak ryba a napr. slon v cirkuse asi nie je jedno keďže tentokrát nikto pri rybníku neprotestoval že je to tyranie. Aj keď ryba asi nie je zviera.
  Janka Bumba Eštoková Hovada

  Tomas Kobiela Toto len HOVÄDO dovolilo. Pán boh ťa potrestá. Aj vodu uvarím, Svina.

  Janette Kalamitka Gajdošová V Grebparku má stáť bytovka.. To len tak na okraj..

  Michaela Urbančoková Cista katastrofa ten rybnik prezil niekolko generacii na tom istom mieste a pride nova doba a uz ho niet vsetko dobre mizne z povrchu zemskeho a to vsetko zle tu ostava vsetko dobre a prospesne pre prirodu zahubime a my sprosti ludia zahubime samych seba vsetkym bordelom dnesnej uzasnej doby lebo kazdemu vadi to dobre co nam priroda poskytla a este k tomu dnes kazdy pozera na plne vacky penez lebo kto ma peniaze ma moc ale aki na dlho to vydrzi....dlho asi nie vsetko je pominutelne a je skoda ze v dnesj dobe sa nikto za nic dobre nepostavi ...!!! nase deti uz ani prirodu nebudu poznat kedze takymto tempom sa znici....!!!

  Ingrid Smrekova hanba ,Talenského by mali nakopať do zadku a poslať do anglicka-tam by mu to nedovolili

  Lucián LJ Jakubec Preboha ziveho podme do ulic🤦🏼?>? .... darmo ked raz daco vlastnis mozes si stym robit co chces .... ked vypustali maly ste tam vsetci s aquarkami stat ...

  Milan Oravec Všetko je o cite kompetentných fašistov čo toto vymysleli ! Karma nezabúda ....má čas .

  Petra Reitmayer Pokial si pmatm v KE kedysi odklonili Hornad aby postavili cestu....
  Zachranit rybky je protizakonne ale tyrat ich je OK 
  😩 diskutabilna logika 😩

  Dagmar Tragalová Áno ale to bolo vo verejnom zaujme. Táto cesta sa robí kvôli súkromným účelom 
  Michal Micej Primator Svagerko ryby nezere takze to ma uplne v pici! On radsej s manzelkou slivovicku!

  Radka Radulik Misko a co ma s tymto primator ..tie pozemky su uz davno predane

  Dagmar Tragalová Pozemky sú predané ale rybník nepatrí vlastníkovi pozemkov

  Zuzana Martinková Normálne mi je z toho zle...celkovo v poprade je to tak, ze kazda volna plocha musi byt velkosklad alebo supermarker, ved park s detskym ihriskom pre nikoho lukrativny nie je, tak naco...ale toto uz je ina liga, totalne nicit nieco pekne a uzitocne a este k tomu beztrestne, to je mozne asi len u nas...je to smutne...

  Alena Višňovská Ja som pocula, ze tam maju stavat halu

  Jožo Franko Nejakú montovňu :D Telenský uprostred rybníka, mal v pláne kedysi postaviť na koloch, akúsi fassa reštauráciu

  Alena Višňovská Vraj treningovu hokejovu a aj fudbalova

  Suzi Cimermanová Ja by som mala len jednu otázku. Je doslova nutná výstavba novej rozširujúcej cesty? Pokial viem v Poprade je mnoho ciest ktoré by potrebovali rozšíriť, mnoho ciest ktoré treba opraviť. Mám pocit že tu ide úplne o niečo iné a nie o rozšírenie cesty... jedna katastrofa čo sa v Poprade deje, strácam už úplne slova..

  Mária Hujsiová No ja stále nerozumiem, ktorá cesta a pre koho sa tam bude rozšírovať 😮🤔

  Suzi Cimermanová Mária Hujsiová no ja takisto nerozumiem. Ale mám pocit ci tam nevedú pozemky Dr. Telenskeho a nebude sa tam stavať cesta ale niečo iné. Zalepia oči Popradčanom a potom niečo postavia..

  Dagmar Tragalová Marika je to tá cesta medzi rybníkom a futbalovým štadiónom. Keď tamadial pôjdeš už je to vyznačené. Na druhej strane sú koliky kde sa presunie to jazero resp. jeden jeho breh. A pre koho? Vlastníkom pozemkov je Talensky má sa tam stavať nejaké ubytovanie ..

  Mária Hujsiová Daška, no super. Normálne rozmýšľam, čo mu nepatrí ešte v PP.Lebo otázka: Čo mu patrí...by bola veta veľmi rozvitá.A ja toľko času nemám 🤔😂🤣 A veď tam vedľa zimáku idú stavať ešte ďalší menší zimák.

  Mária Hujsiová Suzi Cimermanová No ako čítam,.....má tam Dr. pozemky. Nie že by nič neurobil pre PP,ale pre seba urobil - robí veľaa. Doba je zlá 😮🤔😂😃

  Suzi Cimermanová Mária Hujsiová presne ste to vystihli.. 

  Dagmar Tragalová idu tam stavať nejaké ubytovanie asi pre futbalistov a je schválená aj tréningová hala pre hokej ale to nie pri rybníku. No veru, to už ani srnky netušia čo vlastni 😊možno Poprad premenujú 😊

  Hela Grinvalská Lukoťková Mária Hujsiová ....hlavne že už jednu rozostavanú opachu máme pri auto bazary smerom na Obi. A im treba niečo ďalšie?!😣😨😤

  Radim Tomáš Dobrý deň, nemáte viac fotiek živočíchov, čo zostali na dne vypusteného rybníka? Koľko tam bolo tých korýtok riečnych a rakov? Zisťujem, či o tom vedeli na Správe TANAP, jedná sa totiž o zákonom chránené živočíchy u korýtka dokonca európskeho významu a určite nemali zostať na dne rybníka napospas svojmu osudu.

  Janka Bumba Eštoková Hovada

  Tomas Kobiela Toto len HOVÄDO dovolilo. Pán boh ťa potrestá. Aj vodu uvarím, Svina.

  Janette Kalamitka Gajdošová V Grebparku má stáť bytovka.. To len tak na okraj..

  Michaela Urbančoková Cista katastrofa ten rybnik prezil niekolko generacii na tom istom mieste a pride nova doba a uz ho niet vsetko dobre mizne z povrchu zemskeho a to vsetko zle tu ostava vsetko dobre a prospesne pre prirodu zahubime a my sprosti ludia zahubime samych seba vsetkym bordelom dnesnej uzasnej doby lebo kazdemu vadi to dobre co nam priroda poskytla a este k tomu dnes kazdy pozera na plne vacky penez lebo kto ma peniaze ma moc ale aki na dlho to vydrzi....dlho asi nie vsetko je pominutelne a je skoda ze v dnesj dobe sa nikto za nic dobre nepostavi ...!!! nase deti uz ani prirodu nebudu poznat kedze takymto tempom sa znici....!!!

  Ingrid Smrekova hanba ,Talenského by mali nakopať do zadku a poslať do anglicka-tam by mu to nedovolili

  Jarmila Petrusková Presunúť rybník, rozšíriť cestu, postaviť hokejovú halu... každý kúsok prírody v tom našom mieste niekam "presunieme" a potom navrhneme pet-park, aby sa psíky mali kde vybehať.... ... a co děti! mají si kde hrát!....

  N.E.
  a jasne , že aj hotel si ide stavat Telensky a treningovu halu pre seba...

  videl som....to je cesta pre Telenskeho penziony a Medlovu bytovku...musi byt podla zakona stavebneho, leboo najprv sa idu postavit parkoviska okolo štadiona a Telensky si tam ide asi postavit sukromny rybnik ako Belajev...


   PRINT RSS

Hlavná stránka