"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

CITY MONITOR Poprad (v.02) - máj 2018


https://www.poprad.sk/portals_pictures/i_002331/i_2331343.jpgMilí Popradčania,  ponúkame vám  možnosť  hlásenia  informácii o ktorých sa v duchu tzv. politickej korektnosti nehovorí a nepíše. Vaše podnety a postrehy radi privítame a môžete ich priamo uverejniť v diskusii alebo ich zaslať na e-mailovú adresu twins@aminet.sk.Čo prináša májové vydanie City monitor (v 02):

 • Hoci sa už začal máj - lásky čas, zdá sa, že obyvateľov bytového domu na Šoltésovej 3670 na mestskom úrade nemajú radi. Ich žiadosť o vybudovanie prístupového chodníka ku jestvujúcemu priestoru s kontajnermi na komunálny odpad, resp. o vybudovanie nového kontajnerového priestoru leží ladom už od novembra 2017. Denne musia absolvovať krkolomnú akrobatickú trasu ku kontajnerom vo vzdialenosti 450 metrov, pretože iniciatívni susedia z vedľajšieho bytového domu si za tichého súhlasu mesta presadili osadenie zábradlia, aby takto zabránili svojim susedom, medzi ktorými sú aj dôchodcovia a zdravotne postihnutí, dostať sa ku kontajnerom. S termínom blížiacich sa komunálnych volieb o trápenie obyvateľov prejavil záujem aj poslanec mestského zastupiteľstva Štefan Pčola, avšak bez konkrétneho výsledku. Mesto si účtuje poplatky za komunálny odpad pričom nie je schopné zabezpečiť umiestnenie kontajnerov v dostupnej vzdialenosti. Zdá sa, že v tomto prípade platí známa veta o silnejšom psovi, ktorým je v tomto prípade susedný bytový dom, vlastníci ktorého si na ich úkor osadili zábradlie na podľa ich názoru ochranu okolia svojho bytového domu.
  Žiadosť Michala Stračára z 28. 11. 2017


  Pani Lukačková názorne ukazuje ako musí podliezať zábradlie ak nechce chodiť takmer pol kilometra ku kontajnerom
 • Názor občana: https://www.facebook.com/poprad.eu/posts/1838103166233820 Preco mesto robi taketo DEBILNE rozhodnutia "pre" obcanov.. Ano, schvalim zakaz parkovania, ale az ked vybudujem nahradne miesta.. nemam nic proti zltym ciaram, ale kde maju 10 obcania zastavit auto, na trave??! Aby prisli policajti a dali pokuty do mestskej kasy?! Priklad: Ja ked chcem vyrubat strom, potrebujem ziadost, poplatok, viac stromov niekde inde vysadit a este sa aj starat niekolko rokov o ne. A to iste by malo byt s parkoviskom, kt.zrusili a nenahradili!!! A to nehovorim o "ZTP" miestach.. Kus DEBILOV a EGOISTOV v tom meste, vdaka POPRAD!!
 • Poprad ostáva naďalej v rukách bezohľadných developerov a barbarov, ktorí v honbe za ziskom zastavajú každú voľnú plochu a na úkor zdravia Popradčanov ničia zeleň a zdravé životné prostredie. Pribúdajú parkoviská, autá a to je nielen hluk, prach a emisie ale hlavne záťaž životného prostredia. Poprad bez hlavného architekta a racionálnej koncepcie výstavby sa stáva betónovým mestom bez stromov a zelene a zúfalí občania, či už na Popradskom nábreží pri rieke, v blízkosti rozširujúceho sa Polyfunkčného Corrib Poprad, 3. etapa alebo v Spišskej Sobote sa musia petíciami domáhať práva prístupu k zdravému životnému prostrediu. Mnohí sa pýtajú, pre koho sa to vlastne všetko stavia, keď sa počet obyvateľov mesta neustále znižuje a mladí ľudia odchádzajú za lepším zárobkom do zahraničia? Nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý rozhodol v prospech aktivistov v Bratislave je dobrou správou, ktorá potvrdzuje, že sa oplatí nemlčať a nevzdávať. Najvyšší súd rozhodol, že zdravie a zdravé životné prostredie má prednosť pred inými právami, ktoré ústava garantuje. A toto ústavné právo každého občana na zdravé životné prostredie je výnimočné, je prednostné a môže obmedziť aj iné práva ako je sloboda podnikania alebo vlastnícke práva. http://www.bao.sk/
  Rozsudok NS SR 10Sžo/74/2016

  Podstatné časti  zdôvodnenia rozsudku:
  Každý má právo na priaznivé životné prostredie. Verejný záujem je postavený na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia ako základného predpokladu existencie ľudskej bytosti, je mimoriadny, a preto právny poriadok Slovenskej republiky jej venuje zvýšenú pozornosť, a na základe uvedeného je prípustné výkon niektorých práv jednotlivca obmedziť.

  Povinnosť fyzických aj právnických osôb ochraňovať prírodu a krajinu. Vzhľadom na túto povinnosť, musia prispôsobiť vykonávanie svojich činností tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia ako aj podriadiť výkon svojich ostatných základných práv, vrátane vlastníckeho práva, slobody podnikania a iných obdobných práv, čo je v súlade s verejným záujmom na zachovaní priaznivého životného prostredia. Podľa čl. 44 ods. 3 ústavy nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

  Povinnosť orgánov štátnej správy a obci pri ochrane prírody a krajiny. Podľa zákona sú tieto orgány povinné zabezpečovať zachovanie prírodnej rovnováhy a rozmanitosti podmienok a foriem života, utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Takáto ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny a len takým spôsobom, aby nebol narušený ich stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu ich ekologicko stabilizačných funkcii.

  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/155428#1579

 • Primátor sa stretol na mestskom úrade s britským veľvyslancom a podiskutovali si o Smart City o víziách mesta v spolupráci s Veľkou Britániou, čo by malo priniesť modernú budúcnosť. Prázdne a otrepané reči o víziách počúvajú Popradčania už štvrtý rok, reálnych riešení namiesto vízii sa však nedočkali. Veľvyslanec sa zaujímal aj o Popradskú energetickú spoločnosť. (Jednu zahraničnú spoločnosť sme tu už v tepelnom hospodárstve 20 rokov mali). Prísľub spolupráce po vystúpení Veľkej Británie z Európskej Únie znie viac menej kontroverzne. Nedávna justičná vražda malého Alfieho, ktorého život sa usiloval zachrániť aj Vatikán, udelením talianskeho občianstva, vnucuje viaceré otázky o morálke a kresťanstve a keďže vyvoláva spomienky na nacistické praktiky, malo by byť povinnosťou primátora, bývalého člena kresťanského hnutia, tlmočiť pánu veľvyslancovi znepokojenie Popradčanov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Rovnaké znepokojenie vyvolávajú aj ďalšie kroky Veľkej Británie, ktorá stupňuje protiruskú hystériu, dôkazmi nepodloženým obviňovaním Ruskej Federácie z otrávenia bývalého špióna. Rovnako ako v Iraku, bez dokázania použitia chemických zbraní, sa Británia v Sýrii podieľala na útoku na suverénnu krajinu čo nebezpečne zvyšuje riziko vypuknutia vojnového konfliktu katastrofálnych rozmerov po ktorom by už neboli žiadne vízie a ani Smart City.
  https://www.youtube.com/watch?v=26PmfjRWuDE

 • O šafárení s peniazmi mesta a občanov Popradu sa toho popísalo viac ako dosť a to nielen s predraženými toaletami. O tom či porušil gazda pravidlá píše pán Jozef Lenčéš v súvislosti s rekonštrukciou popradského zimného štadióna, kedy nebola zmluva na vysoké sumy podpísaná až po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom.
  https://www.facebook.com/
  Porušil gazda pravidlá ?
  V posledných dňoch ma zaujal proces schvaľovania a podpísania zmluvy medzi Mestom Poprad a súkromnou firmou, ktorá dostala zákazku na rekonštrukciu popradského zimného štadióna.
  Podľa mojich informácií a v podstate aj zdravého „sedliackeho“ rozumu má štatutár mesta, teda primátor, právo podpisovať státisícové zmluvy až po odsúhlasení popradským mestským zastupiteľstvom.
  Čo sa stalo v Poprade a verejnosti pravdepodobne ušlo? 
  Primátor Popradu Jozef Švagerko podpísal zmluvu so súkromnou firmou 26.10.2017 a táto zmluva nadobudla účinnosť o deň neskôr.
  Popradský gazda sa tak zmluvne zaviazal firme zaplatiť najprv 773 400 eur s DPH za rekonštrukciu ľadovej plochy. 
  Obsahom tejto zmluvy je aj ďalších 329 400 eur s DPH na dodávku a montáž chladiaceho zariadenia pre novú tréningovú halu. 
  https://www.facebook.com/groups/1782754085280932/2032141517008853/?pnref=story
  Mestské zastupiteľstvo však prvú investíciu schválilo až v decembri 2017 a to vo výške 780 000 eur! 
  https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/…
  O druhej časti zmluvy poslanci rokovali vo februári 2018! 
  https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/…
  Preto sa pýtam - je tento proces v poriadku?
  Nie je primátor mesta spôsobilý (ak vôbec je spôsobilý...) podpisovať zmluvu v mene mesta až po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom?
  Niečo smrdí v našom meste...
  Skutočnosti som nečerpal zo žiadnych JPP zdrojov, ale z verejne dostupných informácií a zverejnených zmlúv, ako aj uznesení MsZ , ktoré sú zverejnené na oficiálnej stránke mesta!
  https://egov.poprad.sk/Default.aspx?NavigationState=778:0:
  Jozef Lenčéš
  https://www.facebook.com/jozef.lences.7/posts/1740239192663379


 • Neprekvapuje, že sa posledný rok pred ukončením funkčného obdobia vyhadzujú mestské peniaze za zmluvy a audity, ktorých názvom s najväčšou pravdepodobnosťou nerozumie 99 % Popradčanov. Napríklad zmluva na 57 840 eur na poskytnutie služieb v súlade s GDPR a audit IKT č. T-45. 3179. pre dodávateľa Bureau Veritas Slovakia spol. s.r.o.
  Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v súlade GDPR, vytvorenie rozdielovej –GAP analýzy, auditu informačných a komunikačných technológii (ďalej IKT), s prehodnotením použitej metodiky analýzy a riadenia rizík a posúdením hrozieb a zraniteľnosti v súlade s „General Data Protektion Regulation „ nariadením Európskeho parlamentu a rady o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov...
  Predmet zmluvy nielenže je dôkazom na čo sa plytvajú tisíce eur ale pripomína vtip z čias socializmu o tzv. „Súbore nových opatrení“, ktorý sa zavádzal po nástupe Gorbačova. Vysvetlenie: Máme dve vedrá. Jedno je plné kovových skrutiek a druhé je prázdne. Vedro so skrutkami presypeme do prázdneho vedra. Výsledným efektom je hluk, ktorý pri tom vznikne.
 • O hospodárskom výsledku mesta za rok 2017 podľa Finstatu priniesla informáciu na sociálnej sieti skupina „Som Popradčan a som na to hrdý“ v tomto znení: VÁŽENÍ POPRADČANIA ODSTAVME ICH!
  Škandalózne mesto Poprad v roku 2017 zvýšilo náklady o 4 % na 29,22 mil. € a výnosy klesli o 16 % na 30,92 mil. €!
  Konečný výsledok hospodárenia mesta za rok 2017 klesol oproti roku 2016 o neuveriteľných "premrhaných - rozfláknutých" 6 833 465,94 €!
  Z 8 533 621,24 eur sme sa zastavili na sume už len 1 700 155,30 €!
  Vo volebnom roku 2018 už bude vytvorená mínusová hospodárska strata € a mesto Poprad sa dostane v roku 2019 do nútenej správy ďalším pokračovaním "bačovania" našich najvyšších predstaviteľov!
  SPOLOČNE A PO NOVOM - PRE LEPŠÍ ŽIVOT ĽUDÍ V POPRADE!
  Vážení Popradčania treba ich už definitívne ZASTAVIŤ A ODSTAVIŤ od koryta "ekonóma" primátora Švagerka a "managera Smart - city" viceprimátora Wzoša v novembrových komunálnych voľbách od ďalšieho rozkrádania, šafárenia a zadlžovania mesta pre naše ďalšie generácie!
  Čím skôr, tým lepšie, pre nás všetkých "POPRADČANOV", lebo nám už celkom skapal pes v meste!
  https://finstat.sk/00326470


 • Pomaly sa začína volebné divadlo a vymývanie mozgov voličov. Páni z radnice navštívili Matejovce a snažia sa presvedčiť Matejovčanov, že tentoraz to už bude naozaj spoločne a po novom a že tie štyri roky to bola len taká príprava. Primátor sa nechal počuť, že nevylučuje nielen zmenu volebných obvodov, ale aj počtu poslancov v meste Poprad pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami. Súčasne so zmenou počtu volebných obvodov zrejme dôjde aj k zmene počtu poslancov smerom nahor, aby bola naplnená aj litera zákona o reprezentatívnom zastúpení občanov poslancami a Matejovčania budú mať svojho poslanca a potom im už bude radosť žiť.
  http://www.podtatranske-noviny.sk/2018/05/vasne-obvinenia-argumenty-aj-takto-vyzeralo-stretnutie-v-matejovciach/
  https://spis.korzar.sme.sk/c/20816344/romovia-po-poziari-v-jednej-unimobunke-sa-tlacia-aj-dvadsiati.html
  https://www.youtube.com/watch?v=pleM2xSWsNo
  Matejovčania chcú svojho poslanca a žiadajú :
  1. Okamžité pozastavenie výkopových prác Inžinierskych sietí na Staničnej, tieto peniaze chceme využiť na dobudovanie chodníkov pre všetkých občanov v Matejovciach.
  2. O vyčíslenie všetkých nákladov spojených s riešením krízovej situácie na Staničnej (ZDŠ Matejovce + Kino Máj Veľká)
  3. Likvidáciu všetkých čiernych stavieb na Staničnej ulici ako aj na Matejovskom námestí.
  4. Aby mesto Poprad zabezpečilo ukončenie umiestňovania neprispôsobivých občanov do Matejoviec.
  5. Zriadenie stálej policajnej hliadky na ulici Staničnej v Matejovciach.
  6. Schválenie komplexného kamerového systému, ktorý zabezpečí zvýšenú bezpečnosť občanov Matejoviec.
  7. Zastaviť diskrimináciu obyvateľov Matejoviec.
  8. Vybudovať Komunitné centrum aj v inej lokalite Popradu, nielen v Matejovciach.
  9. Schválenie zmeny volebných obvodov, aby Matejovce boli samostatným volebným obvodom.

  Takže bude zaujímavé sledovať čo sa z toho splní.

 • Pomaly sa zvyšuje počet potencionálnych kandidátov na primátora. Zaujímavou postavou je Peter Dujava, ktorý rozbehol kampaň vo veľkom štýle ešte koncom minulého roka. Ako obchodník sa určite nezaprie a určité indície už naznačujú zaujímavé skutočnosti, že opäť pôjde o dobre naaranžované divadlo. Potvrdzuje to najnovšia zmluva na rekonštrukciu mosta na Ul. Francisciho za 195 256 eur pre spoločnosť Slov-Via, s.r.o. podpísaná 30. 4. 2018 primátorom Švagerkom a Ing. Andrejom Dujavom, otcom Petra Dujavu. Ako sa vraví nič nie je náhoda a tak ako Peter Dujava hodil cez palubu v roku 2014, údajne za prísľub zákaziek pre spoločnosť jeho otca, jedine nezávislé a pre istých ľudí nepríjemné regionálne noviny "Podtatranský kuriér", podobný scenár môže postihnúť aj jeho kandidatúru, ktorá sa stane predmetom obchodu.

  Detail

  318

  2018

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Zmluva o dielo č. 11/OUaPP/2018

  195 256,65

  EUR

  30.04.2018

  30.04.2018

  Dokument_1

  Detail

  1224

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 13/OUaPP/2017 zo dňa 23.06.2017

  0,00

  EUR

  19.12.2017

  19.12.2017

  Dokument_1

  Detail

  1179

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 13/OUaPP/2017 zo dňa 23.06.2017

  24 577,26

  EUR

  12.12.2017

  13.12.2017

  Dokument_1

  Detail

  1176

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 13/OUaPP/2017 zo dňa 23.06.2017

  28 199,03

  EUR

  12.12.2017

  12.12.2017

  Dokument_1

  Detail

  1123

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 13/OUaPP zo dňa 23.06.2017

  2 470,71

  EUR

  24.11.2017

  29.11.2017

  Dokument_1

  Detail

  1096

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 13/OUaPP/2017 zo dňa 23.06.2017

  0,00

  EUR

  24.11.2017

  24.11.2017

  Dokument_1

  Detail

  1041

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.13/OUaPP/2017 zo dňa 23.06.2017

  0,00

  EUR

  08.11.2017

  09.11.2017

  Dokument_1

  Detail

  958

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/OUaPP/2017 zo dňa 23.06.2017

  10 511,00

  EUR

  20.10.2017

  24.10.2017

  Dokument_1

  Detail

  830

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Zmluva o dielo č. 23/OUaPP/2017

  46 301,36

  EUR

  11.09.2017

  11.09.2017

  Dokument_1

  Detail

  559

  2017

  Mesto Poprad,
  SLOV-VIA,s.r.o.

  Zmluva o dielo č. 13/OUaPP/2017

  344 646,29

  EUR

  23.06.2017

  23.06.2017

  Dokument_1


  Druhým oficiálnym kandidátom je Ondrej Kavka predseda OZ Pre Mesto, ktoré kedysi proklamovalo svoju apolitickosť. Zatiaľ s utajeným profilom a záchranou Popradu kamerovým systémom je zrejme Peter Bendík,. Presakujú informácie, že strana multiotecka a inseminátora, Borisa Kollára, ktorý nemá nič spoločné s mafiánmi, len ich nezáväzne poznal, podporí kandidáta na primátora Štefana Pčolu. Burič a zberateľ trestných oznámení a žalôb František Bednár zatiaľ len zbiera potrebných 500 podpisov a kandidatúru oficiálne neohlásil. Primátor Švagerko ako demokrat mu dokonca na Blšom trhu pri Bille prispel svojim podpisom a vyjadril sa, že bude tiež kandidovať.
 • Pri príležitosti 73. výročia Víťazstva nad fašizmom Veľvyslanectvo Ruskej Federácie pozvalo Svetové združenie bývalých politických väzňov na spomienkovú akcii v Poprade 8. mája na cintoríne pri vojnových hroboch Československých vojakov a vojakov Červenej armády, na ktorej za združenie položili veniec predseda František Bednár a Marek Duda.
  http://www.szcpv.org/18/padli.html 73. VÝROČIE KONCA 2. SV. VOJNY-Poprad 8.5.2018

  https://slovakia.mid.ru/   PRINT RSS

Hlavná stránka