"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Otvorený list- výzva popradskému primátorovi Jozefovi Švagerkovi

Vážený pán primátor, ako potvrdzuje článok s názvom „Alkoholový prešľap primátora Popradu ostáva naďalej neobjasnený“, uverejnený na webovej stránke https://www.ta3.com/clanok/1119917/alkoholovy-preslap-primatora-popradu-ostava-nadalej-neobjasneny.html, v rozhovore pre televíziu TA3 ste uviedli, citujem:
Skôr ma to ľudský posunulo, ja abstinujem, Ja si myslím, že ako profesionálny človek  primátor som nepochybil. Preto pokračujem a myslím si, že voličov som nesklamal“.


V ten istý deň ste v rozhovore pre TV JOJ  okrem iného oznámil, že nemáte dôvod odstúpiť a budete opäť kandidovať.  Ako potvrdzuje článok s názvom „Primátor otvorene o alkohole za volantom: Bola to chyba“, uverejnený na stránke https://www.noviny.sk/krimi/296393-primator-otvorene-o-alkohole-za-volantom-bola-to-chyba, citujem:
„Tento incident sa mi stal prvý krát. Chcem, aby som bol aj dobrým príkladom , že sa to dá. Poviem vám je to vyslovene o odhade svojich schopností.  Veď čo sa stalo, ja som niekomu ublížil ? A fakt rozmýšľam, že čo je horšie v živote, či piť alebo kradnúť. Ja neviem ako rozhodne prokuratúra, ako sudca,  už vôbec. Ja len  verím v spravodlivosť. Ja som pripravený znášať plnú zodpovednosť“.

O Vašom zámere opäť kandidovať informovali aj Podtatranské noviny  17. január 2018 v článku sa názvom Začínajú sa objavovať prví kandidáti do komunáliek http://www.podtatranske-noviny.sk/2018/01/zacinaju-sa-objavovat-prvi-kandidati-do-komunaliek/

            V súvislosti s Vašimi výrokmi, ktoré ste vyslovili verejne ako  profesionálny človek -primátor, Vás vyzývam, aby ste  vysvetlili občanom Popradu a svojím voličom, z akého dôvodu ste ako primátor mesta Poprad uviedli, čo je horšie piť alebo kradnúť?  Čo ste tým mysleli? Vás predsa polícia nevyšetruje pre krádež ale za jazdu pod vplyvom alkoholu!
Čo ste preto mali na mysli a na čo ste chceli poukázať a v akej súvislosti, pretože z toho čo ste ako najvyšší verejný činiteľ povedali nepriamo vyplýva, že iní primátori kradli?  Ak ste už povedali, že Vy ste nekradol len pil, logicky z toho vyplýva, že  ste týmto výrokom chceli naznačiť, že Vaši predchodcovia kradli.  Vyzývam Vás preto, aby ste  priamo a bez vyhovárania občanom vysvetlili, kto z bývalých primátorov v Poprade kradol!  Ak to neurobíte, nepriamo tým vrháte tieň podozrenia na Vašich predchodcov, pretože týmto výrokom sa prezentujete do úlohy  primátora, ktorý v súvislosti s ohlásením opätovnej kandidatúru v komunálnych voľbách roku  2018 zdôrazňuje,  že nekradne. Ak v Poprade niekto kradol, prečo ste to potom ako poslanec MsZ a neskôr primátor neoznámili?

Nakoľko bývalý primátor Štefan Kubík je už nebohý a nemôže sa k tomu vyjadriť, vyzývam bývalého primátora Antona Danka, aby sa vyjadril k Vášmu tvrdeniu, že  ste ako primátor nekradol!

            Zjavne si protirečíte, pretože na jednej strane vyhlasujete, že rešpektujete rozhodnutie polície, prokuratúry a súdu a veríte v spravodlivosť a na druhej strane verejne oznamujete  opätovnú kandidatúru ešte pred výsledkom rozhodnutia o Vašej alkoholovej kauze,  čím ste už vopred prejudikovali rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní z čoho vyplýva, že už vopred viete, že  vec skončí ako priestupok, teda vo Váš prospech, bez záznamu v registri trestov, čo by bolo prekážkou Vášho zotrvania vo funkcii ako aj  opätovnej kandidatúry na primátora.  

Ak by sa rozhodlo v super-rýchlom konaní podľa zákona a nezasahovalo do nezávislosti polície a prokuratúry o veci by bolo už dávno rozhodnuté a v prípade ak by sa jednalo o priestupok  nikto by vyšetrovanie a Vašu kandidatúru nespochybňoval.  Keďže prípad nebol ani po piatich mesiacoch uzatvorený, vyšetruje ho v poradí už tretie policajné oddelenie a dozoruje druhý prokurátor, vyvoláva to oprávnené pochybnosti  čo spochybňuje samotný inštitút super-rýchleho konania a zásadu rovnosti každého občana pred zákonom. Hodnovernosť Vašich slov spochybňuje skutočnosť, že nikdy v minulosti mesto Poprad neposkytovalo z peňazí daňových poplatníkov 63 367 eur ročne  za právne služby, a to len dvom advokátom, z ktorých Vás jeden zastupuje. 

Keďže v rozhovore ste verejne tvrdili, zrejme na základe odporúčania Vášho právnika, že sa jedná o prvý prípad použitia alkoholu a abstinujete, vyzývam Vás, aby ste sa verejne vyjadrili, či ste v minulosti absolvovali protialkoholické liečenie.  Zdravotná dokumentácia lekára síce podlieha anonymite ale je zaužívaným pravidlom v každej demokratickej spoločnosti, aby  občania-voliči mali informácie aj o zdravotnej a psychickej spôsobilosti  kandidáta ktorého volia, resp. volili. Keďže ste tak nikdy neurobili, malo by to byť Vašou povinnosťou v záujme vyvrátenia  pochybností o možnej závislosti na alkohole, keďže vyliečený alkoholik neexistuje, existuje  len abstinujúci alkoholik.

Dňa 7. januára 2018 som Vám zaslal elektronicky výzvu, aby ste vyvrátili fámy šíriace sa v Poprade o údajnom uzatvorení zmluvy o pôžičke  na vysokú sumu so záložným právom na Váš dom medzi Vami a podnikateľom Mariánom Troligom, ktorý mal v minulosti záujem o privatizáciu SAD v Poprade. Na výzvu ste k dnešnému dňu neodpovedali.
 Jedinou reakciou bolo moje predvolanie na Obvodné oddelenie polície v Poprade a ďalšie v poradí už tretie krivého obvinenia mojej osoby so zámerom ma zastrašiť, kriminalizovať a znemožniť mi so záznamom v registri trestov  kandidovať v komunálnych voľbách v roku 2018. 

Prvé trestné oznámenie za ohováranie na mňa podal Váš rodinný príslušník Ján Švirloch.  Hoci nerád idem touto cestou, obranou  proti  tomuto zastrašovaniu, podľa príslovia na hrubé vrece hrubá záplata, bolo podanie podnetu GP SR vo veci porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, (kauza predražené toalety, predaj sociálneho bytu poslancovi  a známemu hokejistovi, špekulácie pozemkovej mafie v Kvetnici  a ďalšie).
Touto  cestou vyslovujem  uznanie Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Poprade za objektívny postup a chápem, že je ich povinnosťou prešetriť každé trestné oznámenie. Hoci OR PZ Poprad trestné oznámenie Jána Švirlocha zamietlo, Okresná prokuratúra v Poprade, ktorá nikdy rovnako dôsledne nepostupovala v prípade mojich podaní, vec vyšetrovateľovi vrátila a bol som predvolaný ešte raz.  

Druhé trestné oznámenie za údajne ohováranie na mňa podal regionálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu Ing. Ivan Tudaj, ktorý mal incident pred kanceláriu primátora s pánom Gavorom, ktorý inicioval podanie žaloby súdu vo veci bránenia občanom parkovať pred ich bytovým domom v Kvetnici.  Aj toto trestné oznámenie bolo  OR PZ Poprad odmietnuté. Okresný prokurátor v Poprade však vec opäť videl inak a vec postúpil Obvodnému oddeleniu polície v Poprade.  Paradoxne som v skutočnosti obviňovaný za to, že som podal podnet Kancelárii  predsedu vlády SR -odboru prevencie korupcie, ktorá vec podozrenia z korupčného správania postúpila Národnej kriminálnej agentúre, ktorej som následne odovzdal dôkaz.  Zabezpečenie tohto dôkazu je   podľa Okresného prokurátora prečin.

Z tohto dôvodu som podal Generálnej prokuratúre SR návrh na odňatie veci OP Poprad  a súčasne aj trestné oznámenie na Jána Švirlocha a Ing. Ivana Tudaja za krivé obvinenie s úmyslom mi privodiť trestné stíhanie a na riaditeľa SPF v Poprade aj za konflikt záujmov a preverenie  zdanených príjmov a nadobudnutého majetku jeho a jeho dcéry, ktorá pracuje ako mladá právnička v AK, ktorá Vás v  súčasnosti zastupuje v alkoholovej kauze.

Vážený pán primátor, ako bývalý politický väzeň, ktorý sa ozval aj za bývalého režimu, budem nútený žiadať o ochranu proti perzekúcii  zo strany Okresnej prokuratúry Poprad do ktorej nezávislosti zasahujú ľudia prepojení s Vami. O tomto  bezprecedentnom zastrašovaní    budem informovať predsedu Európskej komisie, Radu Európy ako aj poslancov Európskeho parlamentu, vrátane zastupiteľských úradov na Slovensku.  Pokiaľ táto perzekúcia a zastrašovanie neprestane, budem nútený zvažovať podanie žiadosti o politický azyl. Je poľutovaniahodné, že 28  rokov po páde totalitného režimu pokračujú tieto praktiky a  na mňa ako štatutára občianskeho združenia  bývalých politických väzňov registrovaného MV SR, boli podané v priebehu rokov 2012- 2014  tri trestné oznámenie a jedna  žaloba Vašim predchodcom. Po Vašom nástupe do funkcie v roku 2014  to pokračuje čoho dôkazom je už tretie trestné oznámenie na mňa len za to, že som si dovolil kritizovať pomery v tomto meste a povedať to čo sa boji vysloviť mlčiaca väčšina.

                        S pozdravom

                                                                                   František Bednár


https://www.youtube.com/watch?v=2YKBGHZIiaY&t=2s
Regióny 11.1.2018- František Bednár o super rýchlom konaní alkoholovej kauzy popradského primátora a únose L. Gemzu.
 
  
PRINT RSS


Hlavná stránka