"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Zdá sa, že ministra zdravotníctva T. Druckera viac ako ako podvodne zlikvidovaná nemocnica na liečbu TBC v Kvetnici zaujíma dom na Floride

http://www.topky.sk

Drucker kúpil dom na Floride: FOTO Skutočného luxusu v americkom dovolenkovom raji

Reakcia ministra zdravotníctva Tomáša Druckera na podanie trestného oznámenia za krádež najväčšej nemocnice na liečbu TBC a obnovenie jej činnosti

 

 

 

 


Stanovisko k reakcii ministra zdravotníctva Druckera a PSK ohľadom zrušenia nemocnice na liečbu TBC v Poprad – Kvetnica

Trestné oznámenie,  podané Generálnej prokuratúre dňa 14.11.2017 smeruje s istotou k tomu, že došlo k rozkradnutiu majetku štátu. Všeobecná zdravotná poisťovňa na podnet ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča, ktorý bol sám generálnym riaditeľom jednej zo zdravotných poisťovní, ktorá sa zlúčila so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, v roku 2006 zrušila zmluvu s nemocnicou Kvetnica. Do nemocnice sa pritom investovalo veľké množstvo finančných prostriedkov. Nelogické  vyradenie nemocnice znehodnotilo majetok nemocnice pochádzajúci z našich daní, občanov Slovenska, čím došlo k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona. To by si mál pán Drucker uvedomiť ako prvé.

Preto ide o to, aby bol pôvodný majetok štátu čím skôr zablokovaný a vrátil sa späť do jeho vlastníctva. V prípade ak sa hnuteľný majetok stratil, musí začať prokuratúra konať a obžalovať  vinníka. Generálna prokuratúra si iste dobre  rozmyslí, kam spis posunie, lebo to budeme sledovať jastrabím okom  a nenecháme zmiznutý  majetok len tak nepovšimnutý.

Súčasne preto vyzývame pána Druckera, aby ako Minister začal konať, nakoľko je isté, že sa trestný čin stal a on ako Minister musí  ochrániť majetok štátu, inak bude on  čeliť tomu istému ako exminister Valentovič, ktorý nemocnicu nepochopiteľne vyradil zo systému, čím je pán Valentovič podozrivý číslo jedna za porušenie zákona o správe veci verejných a mal by čím skôr zabezpečiť, aby nehnuteľnosti neostali v rukách stavebnej firmy PKB  Invest pána Bynca, ale sa vrátili štátu.

Pán Drucker podľa štatútu Ministerstva zdravotníctva SR, článok 4 musí plniť úlohy pri správe majetku, takže úlohou p. Druckera  teraz je, aby zabezpečil, že budovy a pozemky nemocnice v Poprade – Kvetnica ostanú v rukách štátu a nie špekulantov s nehnuteľnosťami. V opačnom prípade musíme konštatovať, že pán Drucker kryje zločin.

Z odborného hľadiska analytické oddelenie strany NAJ konštatuje, že odpoveď MZ SR zo dňa 20.11.2017, žepoistenci najväčšej poisťovne majú v súčasnosti viacero možností na liečbu v Prešovskom kraji v  zariadeniach vo Vysokých Tatrách, konkrétne ide o Sanatórium Tatranská kotlina, n.o., Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec,“ je zavádzajúca, pretože jedine nemocnica Kvetnica svojou nižšou nadmorskou výškou univerzálne vyhovuje pacientom aj s kardiovaskulárnymi komplikáciami, čo jednoznačne dokazuje výpis s registra v ktorom sa uvádza: Diagnostika a liečba tuberkulózy pľúc okrem multirezistentných foriem, zvlášť terapia pacientov s kardiálnou komorbiditou, u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. Takže odpoveď MZ SR odmietame ako účelovú, zavádzajúcu ,nekompetentnú a povrchnú.

Rovnako účelové je vyjadrenie PSK, pretože sme nikde neuvádzali, že zriaďovateľom nemocnice bol PSK.  Upozornili sme len na to, že povinnosťou VÚC je zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť všetkým občanom. Z tohto dôvodu sme  vyzvali aj novozvoleného  župana PSK p. Majerského, aby sa v predmetnej záležitosti vyjadril a v  súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva konal v zmysle zákona. Obnovenie činnosti v nemocnici v Kvetnici ako  najvhodnejšieho  zariadenia na liečbu TBC a respiračných ochorení na Slovensku má pre nás najvyššiu prioritu vzhľadom na nepriaznivú štatistiku tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti podľa ktorej na Slovensku predčasne a zbytočne umrie vyše   11 000 ľudí  ročne ako konštatoval Eurostat. 

Záver : Neriešenie problémov ako je nemocnica Kvetnica budeme považovať za vedomé zvyšovanie úmrtnosti politikou štátu a tým za porušenie ústavných povinností Ministra Druckera, ktorý v minulosti spájal penťácku Dôveru s Apollom. Len podotýkam, že v správnej rade Kvetnica v čase keď bola v správe Penty (2005-2006) sedela aj Sulíková exmanželka podľa zverejnených informácií. Takže Sulíkovci mali blízko k Pente. Navyše Sulíková exmanželka bola konateľkou vo firme TCM Slovakia (firma Miloslava Haščáka - brata majiteľa Penty Jaroslava Haščáka).

Ing. Viktor B.

TRESTNÉ OZNÁMENIE PRE ZRUŠENIE NEMOCNICE PRE LIEČBU TBC A RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ V POPRAD-KVETNICA MINISTROM VALENTOVIČOM V ROKU 2006.
VÝZVA MINISTROVI ZDRAVOTNÍCTVA A PREDSEDOVI VÚC PREŠOV K OBNOVENIU ČINNOSTI ŠPECIALIZOVANEJ NEMOCNICE

Dobrý deň,
chceme zdvorilo požiadať vydať vo verejnom záujme občanov Slovenska.
Dnes sme podali trestné oznámenie pre podozrenie spáchania trestnej činnosti v súvislosti z vyradením nemocnice pre liečbu TBC a respiračných ochorení v Poprad-Kvetnica  ministrom Valentovičom v roku 2006. Následky sú hrozivé a desivé. Pacienti na toto závažné ochorenie sa nemajú možnosť  liečiť v špecializovanom zariadení.
Vyzvali sme dnes listom ministra zdravotníctva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici a veríme, že bude  akceptovaná naša výzva vo verejnom záujme občanov s  osobitným zreteľom a v primeranom čase nakoľko sa jedná o následky, ktoré ohrozujú zdravie a životy slovenských občanov.
Súčasne sme vyzvali aj nového predsedu VÚC Prešov p.Majeského, aby konal vo veci obnovenia štátnej nemocnice.
Poslali sme  v tejto súvislosti aj sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu pre zavádzajúcu reportáž TA3, aby začala konanie voči TA3 za dezinformácie v tejto kauze.
Prílohy:

 1. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti podané GP SR
 2. Výzva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici podaná ministrovi zdravotníctva SR.
 3. Výzva novému predsedovi PSK p. Majerskému
 4. Sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu na TA3 pre zavádzajúce informácie, ktoré skresľujú kauzu Kvetnica a jej vinníkov.
Oznámenie GP SR o vybavení podnetu

Podanie trestného oznámenie Generálnemu prokurátorovi
a výzva ministrovi zdravotníctva Druckerovi k obnoveniu nemocnice pre liečbu TBC a  respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici.  Výzva predsedovi PSK
Podanie sťažnosti úradu pre vysielanie a retransmisiu
 

Po podaní  trestného oznámenia zo dňa 18.10.2017 na p. R. Fica, pre  podozrenie z trestného činu Usmrtenia podľa §149 trestného zákona kvôli čomu podľa štatistiky Eurostatu na Slovensku predčasne zomrie z dôvodu vykrádania a nefunkčnosti zdravotníctva vyše 11. tis. nevinných slovenských občanov, 14. novembra 2017 bolo podané trestné oznámenie vo veci protiústavnej  a nezákonnej likvidácie, na Slovensku v súčasnosti nenahraditeľnej, Špecializovanej nemocnice  respiračných chorôb v Poprade-Kvetnici v dôsledku čoho došlo k všeobecnému ohrozeniu zdravia a životov občanov obnovením výskytu tuberkulózy.  
Nemocnica založená v roku 1920, ktorá  sa špecializovala na pacientov s TBC a pľúcnymi chorobami, patrila medzi najznámejšie v bývalom Československu a po osamostatnení na Slovensku. Nemocnica mala svoje nezastupiteľné postavenie, pretože bola vhodná aj pre pacientov u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 

Po voľbách v roku 2006,  ktoré vyhrala  politická strana Smer SD sa zamestnanci nemocnice stali rukojemníkmi sporu o  areál nemocnice medzi štátom a Pentou. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré ovládalo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu neuzavrelo zmluvu  s nemocnicou, čím táto prišla o 70% príjmov. Týmto rozhodnutím prišlo o  prácu 102 lekárov a zdravotných sestier. Za týmto rozhodnutím stáli ekonomicky vplyvné skupiny podnikateľov prepojených na politické špičky, ktoré mali záujem získať lukratívny objekt nemocnice v Kvetnici s rozsiahlym pozemkom. Areál nemocnice sa dostal do rúk účelovo zriadenej neziskovej organizácie, ktorá ho necháva už  9 rokov chátrať.

Okrem prešetrenia zákonnosti prevodu nemocnice prokuratúrou bol vyzvaný minister zdravotníctva Drucker a novozvolený predseda Prešovského samosprávneho kraja p.Majerskýo,  aby vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky a ich ústavou garantovaného práva na dostupnú zdravotnú starostlivosť podnikli všetky dostupné kroky  k obnoveniu činnosti nemocnice, ktorá bola zlikvidovaná  rozhodnutím za ktorým stál bývalý minister zdravotníctva - nominant SNS Ivan Valentovič.

V súvislosti s avizovaným podaním trestného oznámenia boli odvysielané  2. 11. 2017 TA3 a 10. 11. 2007 RTVS účelové a zavádzajúce reportáže na podnet  konateľa neziskovej organizácie Jána Bynca, ktoré mali verejnosť presvedčiť, že ide o bývalé kúpele z ktorých sa má stať sociálne zariadenie a nie o nemocnicu, čo sa nezakladá  na pravde. Skutočnosť, že objekt nemocnice bol zaradený na zoznam chránených pamiatok ešte 12. 1. 2016, bola verejnosti  prezentovaná ako aktuálna informácia. Z tohto dôvodu bola podaná Rade pre vysielanie a retransmisii sťažnosť pre porušenie zákona č. 380/2000 Z.z.
Je elementárnou povinnosťou Generálnej prokuratúry, ministerstva zdravotníctva a predsedu PSK, aby konali v záujme občanov v zmysle ústavy a legislatívy Slovenskej republiky. Ak tak neurobia ponesú plnú zodpovednosť za poškodenia zdravia a predčasné úmrtia  vlastných občanov o čom je nevyhnutné pravidelne informovať Európsku komisiu a zastupiteľské úrady členských štátov EÚ ako WHO (svetovú zdravotnícku organizáciu). V budúcnosti tí čo nekonajú ponesú zodpovednosť za nimi spôsobené úmrtia našich spoluobčanov.

 Prílohy:

1.Trestné oznámenie GP SR za podvody s nehnuteľnosťou bývalej nemocnice v Poprad-Kvetnica
2. Výzva ministrovi zdravotníctva p. Druckerovi na  zaradenie nemocnice Poprad -Kvetnica do siete štátnych nemocníc
3. Výzva predsedovi PSK p. Majerskému na obnovenie nemocnice Poprad –Kvetnica.http://www.hlavnespravy.sk/strana-naj-podala-trestne-oznamenie-pre-podozrenie-spachania-trestnej-cinnosti-v-suvislosti-z-vyradenim-nemocnice-pre-liecbu-tbc/1208684

https://www.news.sk/rss/clanok/2017/11/2181251/strana-naj-podala-trestne-oznamenie-pre-podozrenie-spachania-trestnej-cinnosti-v-suvislosti-z-vyrade/

http://www.parlamentnelisty.sk/profily/Nezavislost-a-Jednota-3043/clanek/-NAJ-ziada-ministra-Druckera-o-obnovenie-nemocnice-pre-liecbu-TBC-v-Kvetnici-433Ing. Viktor B ....            Bratislava 851 10.

Vážený pán
Minister zdravotníctva SR
JUDr. Ing. Tomáš Drucker
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

           
Bratislava 14.11.2017

Vec:    Výzva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici  

             Vážený pán Minister zdravotníctva, vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky a ich ústavou garantovaného práva na dostupnú zdravotnú starostlivosť  si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste podnikli v súčinnosti s Generálnou prokuratúrou, na ktorú som podal dňa 14.11.2017 oznámenie o podozrení z trestnej činnosti, všetky dostupné kroky k obnoveniu riadnej prevádzky Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, ktorá bola zrušená priamym zavinením v dôsledku rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva po voľbách v roku 2006. V záujme občanov by malo byť preto morálnou povinnosťou ministerstva zdravotníctva napraviť rozhodnutie Vášho predchodcu.                                                       

            Nemocnica v Kvetnici pri Poprade založená v roku 1920, ktorá  sa špecializovala na pacientov s TBC a pľúcnymi chorobami, patrila medzi najznámejšie v bývalom Československu a po osamostatnení na Slovensku. Nemocnica mala svoje nezastupiteľné postavenie, pretože kvôli nižšej nadmorskej výške  bola vhodná aj pre pacientov s kardiovaskulárnymi ťažkosťami, ktorí nemohli byť hospitalizovaný v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 

            V súvislosti so záujmom finančnej skupiny Penta o lukratívnu budovu nemocnice, vrátane rozsiahleho parku bola 2. 9. 2005 zriadená ministerstvom zdravotníctva SR a zamestnancami nemocnice nezisková organizácia s názvom Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o.,  Poprad – Kvetnica, IČO: 37886894 so sídlom: Kvetnica 414, 058 87 Poprad.
Keďže vo výpise  z registra neziskových organizácii 
http://www.ives.sk/registre/detailrno.do?action=uplny&formular=&id=149348
Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb Poprad-Kvetnica, n.o. - v likvidácii, v časti Zakladatelia pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené  žiadne mená a nie je známe ani kto bol štatutárom - riaditeľom, je preto potrebné mená týchto osôb  zistiť. Vo výpise  nie je uvedený ani  dátum ukončenia likvidácie.

            Po zmene vlády po voľbách v roku 2006,  ktoré vyhrala  politická strana Smer SD sa zamestnanci nemocnice stali rukojemníkmi sporu o  areál nemocnice medzi štátom a Pentou. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré ovládalo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, so zámerom vytlačiť Pentu z Kvetnice,   neuzavrelo zmluvu  s nemocnicou, čím táto prišla o 70% príjmov. Týmto rozhodnutím prišlo o  prácu 102 lekárov a zdravotných sestier.

Časový sled:

 • Rok1920 -Založenie nemocnice
 • 2. 9. 2005, v dôsledku vstupu finančnej skupiny Penta, ministerstvo zdravotníctva SR a zamestnanci nemocnice zriadili neziskovú organizáciu s názvom  Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica, IČO: 37886894 so sídlom: Kvetnica 414, 058 87 Poprad, v súlade s určeným predmetom činnosti: 
  - diagnostika a liečba akútnych i chronických nešpecifických chorôb respiračného systému a súvisiacich orgánov hrudníka, terapia pridružených ochorení. 
  - diagnostika a liečba tuberkulózy pľúc okrem multirezistentných foriem, zvlášť terapia pacientov s kardiálnou komorbiditou, u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej polohe. 
  - diagnostika a chemoterapia nádorov zameraná hlavne na karcinóm pľúc, pleurodéza malígnych pleurálnych výpotkov a intervenčná bronchoskopia ( elektrokauterizácia ) 
  - indikácia dlhodobej domácej oxygenoterapie pre pacientov zo spádovej oblasti 
  - špecializovaná ambulantná imunoalergiologická a onkologická starostlivosť, špecializovaná ambulantná pnemologická starostlivosť v obmedzenom rozsahu, zameraná hlavne na špecializované výkony (bronchoskopia, funkčná diagnostika, atď.) 
  - liečba pacientov vyžadujúcich intenzívnu respiračnú starostlivosť, stavov s ohrozením vitálnych funkcií vyžadujúcich kontinuálny monitoring, neinvazívna pľúcna ventilácia pozitívnym tlakom. 
  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude nezisková organizácia vykonávať najmenej 20 rokov od právoplatnosti rozhodnutia registrového úradu. 
 • V roku 2006  Všeobecná zdravotná poisťovňa na podnet ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča zrušuje zmluvu s nemocnicou.
 • 30. 6. 2008 začína likvidátor JUDr. Vladimír Šatník likvidáciu  Špecializovanej nemocnica respiračných chorôb n.o,  Poprad – Kvetnica.
 • 2. 6. 2009 PKB Invest s.r.o. v zastúpení PhDr. Jánom Byncom, PhD., Švábska 6814/38, 080 05 Prešov zakladá  neziskovú organizáciu s názvom Odborný liečebný a sociálny ústav n.o., Jilemnického 4, Prešov, PSČ 080 01, IČO: 42 092 396
 • 4. 9. 2009   Nezisková organizácia Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica  prevádza na základe dohody a  darovacej zmluvy  vlastníctvo na neziskovú organizáciu  Jána Bynca Odborný liečebný a sociálny ústav n.o  Prešov.
 •  12. 2. 2010  zaniká nezisková organizácia Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb n.o. Poprad – Kvetnica.
 • 13. 11. 2017 strana NAJ podáva Generálnemu prokurátorovi SR oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti.

            Za rozhodnutím Všeobecnej zdravotnej poisťovne stáli evidentne ekonomicky vplyvné skupiny podnikateľov prepojených na politické špičky, ktoré mali záujem získať lukratívny objekt nemocnice v Kvetnici s rozsiahlym pozemkom.
Po parlamentných voľbách v roku 2006 predseda vlády Robert Fico nominoval do pozície ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Valentoviča. Z funkcie odstúpil na vlastnú žiadosť 3. júna 2008 z osobných dôvodov, vystriedal ho Richard Raši. Na návrh vlády bol v júni 2008 menovaný za predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Z OR SR je  zistiteľné, že MUDr. Ivan Valentovič  podnikal vo viacerých spoločnostiach  okrem iných aj Kúpele Lučivná, a.s., Kúpele Lúčky a.s., Kúpele Štrbské Pleso, a.s a pôsobil na vedúcich postoch zdravotných poisťovní. V rokoch 1994 až 1998 pracoval vo Vzájomnej životnej poisťovni najprv ako riaditeľ sekcie poistenia, v roku 1997 postúpil do funkcie riaditeľa zdravotnej poisťovne. Od roku 1998 pôsobil v zdravotnej poisťovni Apollo, kde pracoval ako námestník generálneho riaditeľa. Odtiaľ v roku 2004 prešiel do Spoločnej zdravotnej poisťovne, kde bol generálnym riaditeľom, neskôr predsedom predstavenstva. Predsedníčkou predstavenstva Spoločnej zdravotná poisťovňa, a.s. bola po MUDr. Ivanovi Valentovi JUDr. Zuzana Zvolenská.

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.    Sídlo: Ondavská 3 , Bratislava 820 05         IČO: 35 936 835  zanikla v dôsledku zlúčenia  so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou  31.12.2009. Uvedené listinné dôkazy jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že  pre MUDr. Ivana Valentoviča nebol problém zariadiť, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa na základe politickej objednávky vypovedala zmluvu nemocnici  v Kvetnici, z čoho je zrejme, že nesie priamu zodpovednosť za likvidáciu nemocnice, ktorá sa dostala do vlastníctva pre tento účel zriadenej neziskovej organizácie.

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Valentovi%E8&MENO=Ivan&SID=0&T=f0&R=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Valentovič
https://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=MUDr.%20Ivan%20Valentovič%20%40Bratislava

  Z dostupných údajov publikovaných v médiách je zistiteľné, že do rekonštrukcie kuchyne  a zariadenia nemocnice  pred  jej zrušením boli   investované vysoké  finančné prostriedky pričom  nemocnica nebola zadlžená a ešte v roku 2007 ju ocenili manažérstvom kvality. K 31. 12. 2008 bola Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb Nezisková organizácia,  Poprad – Kvetnica v likvidácii zrušená.

            V presne nezistenom období došlo k rozpredaniu zariadenia nemocnice a zrekonštruovanej kuchyne, čím evidentne došlo k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a nemožno vylúčiť, že tieto finančné prostriedky boli použité ako vklad do neziskovej organizácie zriadenej podnikateľom Jánom Byncom, ktorá  nemocnicu aj s pozemkami v súčasnosti vlastní.

            V roku 2009 bola budova nemocnice aj s rozsiahlym pozemkom s parkom  prevedená  dohodou a darovacou zmluvou do vlastníctva účelovo zriadenej neziskovej organizácie Odborný liečebný a sociálny ústav n.o., Jilemnického 4, Prešov, PSČ 080 01, IČO: 42 092 396  podnikateľa v oblasti stavebníctva Jána Bynca- konateľa a majiteľa  PKB invest s.r.o

                                                                    
Podľa zápisu v registri neziskových organizácii poskytujúcich  všeobecne prospešné služby vedeného Okresným úradom Prešov reg. č.  OVVS-264/2009-NO a údajov z registra registrových údajov má táto nezisková organizácia poskytovať tieto služby.
http://www.ives.sk/registre/detailrno.do?action=uplny&formular=&id=150834 
Druh všeobecne prospešných služieb:
Nezisková organizácia bude poskytovať:
1. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti (prevádzkovanie zdravotníckych zariadení) v rozsahu:
a)         špecializovanú ústavnú starostlivosť
b)         následnú zdravotnú starostlivosť
c)         špecializovanú ambulantnú starostlivosť
d)        diagnostiku a liečbu v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
e)         ubytovanie a stravovanie
f)         dopravnú zdravotnú službu
2. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov a humanitárna starostlivosť"
3. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
6. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
7. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
8. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

            Je dokázateľné, že nezisková organizácia bola zriadené účelovo a špekulatívne so zámerom získať areál nemocnice s pozemkami čo jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, že nemocnica už 9 rokov chátra  bez akéhokoľvek využitia v rozpore s predmetom činnosti neziskovej organizácie. Existuje preto dôvodné podozrenie, že sa jedná o podvodné založenie neziskovej organizácie, čo potvrdzuje samotný výpis OR SR podnikateľa Jána Bynca, ktorý podniká v oblasti stavebných prác a je známy viacerými medializovanými kauzami a kontaktmi na politikov. Jeho spoločnosť PKB Invest s.r.o. nemá v predmete činnosti  poskytovanie zdravotníckych ani sociálnych služieb a zjavne ide o porušovanie viacerých zákonov vrátane trestného činu podvodu. Upozorňujem na skutočnosť, že ak nezisková organizácia s predmetom činnosti liečebné a sociálne služby vlastní  nemocnicu  a 9 rokov ju nechá chátrať ide buď  o svetový unikát alebo o trestný čin podvodu!
                                                            
            Zrušením nemocnice na liečbu TBC, ktorá je označovaná ako nebezpečná nákazlivá choroba,  evidentne došlo aj k  spáchaniu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa  resp. všeobecnému ohrozeniu tým, že  nemocnica bola pred 9 rokmi zrušená a bacilonosiči s TBC z radov ľudí v sociálnej núdzi dnes ohrozujú zdravie  verejnosti, keďže ich  nikto nelieči.  V tejto súvislosti poukazujem na obnovenie výskytu tzv. choroby chudobných –TBC na východnom Slovensku kde sa už v roku 2014 potvrdil výskyt TBC vo vyše 400 prípadoch z toho bolo 38 detí.

               Upozorňujem aj na to, že v súvislosti s avizovaným podaním trestného oznámenia boli odvysielané  2. 11. 2017 TA3 a 10. 11. 2007 RTVS účelové a zavádzajúce reportáže s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote na podnet  konateľa neziskovej organizácie Jána Bynca, ktoré mali verejnosť presvedčiť, že ide o bývalé kúpele z ktorých sa má stať sociálne zariadenie a nie o nemocnicu, čo sa nezakladá  na pravde.  Skutočnosť, že objekt nemocnice bol zaradený na zoznam chránených pamiatok ešte 12. 1. 2016, bola verejnosti  prezentovaná ako aktuálna informácia. Z tohto dôvodu bola podaná Rade pre vysielanie a retransmisii sťažnosť pre porušenie zákona č. 380/2000 Z.z.

Vážený pán minister, verím, že výzva strany NAJ k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici  bude ministerstvom zdravotníctva akceptovaná vo verejnom záujme občanov s  osobitným zreteľom  a v primeranom čase nakoľko sa jedná o následky, ktoré ohrozujú zdravie a životy slovenských občanov.  Pre obnovenie činnosti nemocnice na pôvodný účel-liečbu TBC a respiračných chorôb, je tiež nevyhnuté  nielen preskúmať zákonnosť prevodu nemocnice do vlastníctva špekulantov,  ale hlavne čo najskôr  obnoviť v nemocnici v Kvetnici riadnu  činnosť, aby mohla plniť účel pre ktorý bola v roku 1920 zriadená.  Preto s jej obnovou a zaradením do siete štátnych nemocníc neotáľajte, je to v záujme občanov Slovenskej Republiky. Žiadam Vás o jasné kroky.


Ing. Viktor B.

Na vedomie:
Európska komisia
Zastupiteľské úrady členských  štátov EÚ


 
   PRINT RSS

Hlavná stránka