Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ako sa z dvoch synov stanú dve hyeny voči vlastnému otcovi  

https://vk.com/vlado.pavlik                                                       

     Minulý rok v lete mi zomrel mladší brat vo veku 60 rokov. Bol asi tri roky v domove dôchodcov, dvojizbový družstevný byt v Považkej Bystrici prepísal na mladšieho syna, ktorý po nejakých úpravách tento byt prenajíma. Po smrti synovia nechali svojho otca spopolniť. Keď dostali urnu z krematória, ich povinnosťou malo byť aj to, že mu urobia aspoň samostatný pomníček, kde sa tá urna uloží.

Aké ale bolo moje prekvapenie, keď som jeden deň prišiel k hrobu rodičov, a na pomníku vidím jeho meno, s dátumom narodenia a úmrtia. Bez toho, aby sa ma opýtali, pričom ja ako dôchodca mám zaplatené toto hrobové miesto, urnu nechali uložiť do hrobu mojich rodičov. Opýtal som sa kamenára, čo tomá znamenať, pričom on mi povedal, že si bol istý, že jeho synovia sa so mnou dohodli a som im to povolil.

Neuveriteľný cynizmus a hyenizmus z ich strany, pričom obaja synovia majú nadštandardnú životnú úroveň, no vrcholom ich cynizmu a hyenizmu bolo, ŽE ANI NA SVIATOK PAMIATKY ZOSNULÝCH TAM NEPRINIESLI ANI TÚ KYTIČKU ČI NEJAKÚ INÚ OZDOBU, KTOROU BY SI BOLI UCTILI PAMIATKU SVOJHO OTCA. Ďalších komentárov sa zdržím, úsudok si môže urobiť každý čitateľ, ja môžem akurát dodať len toľko, že raz to budú mať vrátené.

Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka