Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Slovensko vymiera             

VEREJNE OBVIŇUJEM EXTRÉMISTOV A MASOVÝCH VRAHOV Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV ZO ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI PRI POSTUPNEJ LIKVIDÁCII VLASTNÉHO NÁRODA CEZ EKONOMIKU          

          To čo sa nepodarilo Tatárom, Turkom, Maďarom, hitlerovskému fašizmu a nacizmu, to sa podarilo ponovembrovým politikom národnosti slovenskej, zapredancom a vlastizradcom národnosti slovenskej, v drvivej väčšine v službách cudziny za posledných 23 rokov od vzniku TZV. svojbytného a zvrchovaného Slovenska, ktoré vzniklo za účelom jeho postupného rozkradnutia a cez ekonomiku a s následným postupným vymieraním. Toto vymierame je už v štádiu nezvratného, a nedá sa to zastaviť.

          V roku 1994 sa mi dostala do rúk analýza pod názvom – Postupné vymieranie slovenského národa cez ekonomiku a rómsky problém. Hneď v úvode bolo načrtnuté že za cca 60-70 rokov budeme menšinou vo vlastnom štáte a o ďalších cca 30-40 rokov nás čaká zánik. Prvé čo ma vtedy napadlo, že sa jedná o súhrn bludov a fantasmagórie, pričom, paradoxne, už v minulom režime som odkladal rôzne dokumenty, doteraz uchované, ktoré mi občas pomôžu pri dokumentovaní niektorých článkov. Túto analýzu som poslal do zabudnutia.

          Začiatkom júla 1996 sa mi dostala do rúk výzva Konferencie biskupov Slovenska na riešenie, v tom období, demografickej situácie na Slovensku. A spozornel som nielen pri čítaní dotyčného textu, ale som si aj spomenul na dotyčnú analýzu, ktorú som v roku 1994 považoval za fantasmagóriu a blud. Aj keď v tej výzve sa nehovorilo o rómskom probléme, ale o probléme ekonomickom, kde sa písalo aj toto: ...že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je tak prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní mohol vážne ohroziť i samotnú existenciu národa. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska zredukoval o 20 až 25 percent a počas troch generácii o viac než polovicu. Biskupi apelujú na verejnú moc, parlament, prezidenta a vládu, aby v rámci svojich právomocí realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu.   

Likvidácia cez ekonomiku nepotrebuje ani koncentračné tábory ani plynové komory

          Medzi najhoršie a najzavrhnutiahodnejšie zločiny cez ekonomiku, realizované na slovenskom národe, bola likvidácia ženskosti, to znamená, cez ekonomiku brániť slovenským ženám aby rodili deti úmyselným nevytváraním priaznivých podmienok a cez ekonomiku robiť všetko pre to, aby odliv mladej a strednej generácie do cudziny pri hľadaní zamestnania bol čo najväčší a dlhodobý. Nejdem sa tu teraz zamýšľať nad tým, koľko storočí musel Antikrist čakať, pokiaľ sa tu narodí mečiarovsko - slotovská protislovenská verbež, protislovenská verbež zo SDĽ, pochádzajúca z toho najsmradľavejšieho komunistického odpadu, dzurindovsko-miklošovská protislovenská a najzapredaneckejšia verbež v prospech cudziny a smerácka protislovenská verbež, ktorá to už dokončieva, využívajúc dar reči Roberta Fica.

          Keď si porovnáme text výzvy Konferencie biskupov Slovenska z roku 1996 a porovnáme to s realitou z roku 2015, či zo začiatku roku 2016, prezentovanú odborníkmi z ekonomiky či demografie, dočítame sa aj toto: Minister Kažimír dostal od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) niekoľko rád. Financie podľa nej v minulom roku nesmerovali k dlhodobej udržateľnosti. Ak sa neprijmú nové opatrenia vo forme reforiem alebo zvýšenia daní, do 15 rokov Slovensko môže čeliť otázke bankrotu.

          „Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že pokiaľ sa neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky. Buď sa prijmú ďalšie opatrenia, či už na strane výdavkov v podobe reforiem, alebo budú musieť ísť hore dane, alebo časom budeme musieť riešiť vážne otázky ohľadom schopnosti financovať náš verejný dlh,“ upozornil člen RRZ Michal Horváth. Podľa prepočtov by im mohla čeliť tretia vláda nasledujúca po tej súčasnej.

          V dlhodobom výhľade predpovedá RRZ prehlbovanie deficitu a nárast verejného dlhu. Horváth vyčíslil, že nebezpečnú úroveň dlhu 100 percent HDP by mohlo Slovensko dosiahnuť už okolo roku 2030. Zopakoval preto, že ak sa štát nechce do 15 rokov zaoberať rizikom bankrotu, vlády by sa mali správať zodpovedne a prijímať potrebné opatrenia. „Kľúčovou oblasťou, kde sa treba zamyslieť nad tým, či a ako sa dajú veci zefektívniť, JE ZDRAVOTNÁ A DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ,“ uviedol s tým, ŽE PRÁVE TIE SÚ VEĽMI CITLIVÉ NA DEMOGRAFIU A VÝDAVKY NA NE MAJÚ RÁSŤ NAJVIAC.

          Zamestnanosť má podľa Horvátha klesať až do roku 2064. „Dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií,“ konštatoval. V správe sa píše, že každé dieťa, ktoré sa narodilo v roku 2014, dostane počas svojho života o 41 000 eur viac od štátu, ako mu prispeje formou daní a odvodov.Dnešná generácia nahromadí ešte dlh vo výške 108 percent HDP, takže po prirátaní existujúceho asi 55-% dlhu presúva na svoje deti bremeno v objeme takmer 160 percent HDP.

Čo doteraz nechcel vedieť podvyživený minister Richter a zločinecká smerácka mafia

          Napriek upozorneniam niektorých odborníkov dlho mlčal o tom, aké má predstavy o zabezpečení dôchodkového systému po ďalších dvoch-troch volebných obdobiach. Ak sa totiž demografické trendy nezmenia, A NIČ NENASVEDČUJE TOMU, ŽE BY SA MALI ZMENIŤ, SLOVENSKO ZAČNE OKOLO ROKU 2030 VYMIERAŤ. A skutoční vinníci tohto vymierania sú – všetci ponovembroví premiéri a predsedovia parlamentu, všetci ministri vnútra, spravodlivosti, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny, generálni prokurátori.

V čom sa klame a zavádza?

          Každý rok sa zo štátneho rozpočtu rozkradne cca 2-3 miliardy eur. Teraz to vynásobme rokmi od vzniku zločineckej, skorumpovanej, mafiánsko-gaunerskej  tzv. zvrchovanej a svojbytnej Slovenskej republiky. Dúfam, že nikto nebude oponovať, že tieto miliardy chýbajú nielen profesiám ktoré produkujú, ale aj nám všetkým. Sú to vlastne peniaze z našich daní. A teraz si zoberme konkrétne profesie neprodukujúcich gaunerov a parazitných darmožráčov, ktorí to rozkrádajú. Sú to politici, oligarchovia, finančné skupiny, mafie na špici pyramídy a rôzne pijavice prisaté na štátnom rozpočte. Do tejto kategórie nepatria ani zdravotné sestry, ani učitelia, ani drobní živnostníci, ani výrobní robotníci, ani dôchodcovia, ani ťažko zdravotne postihnutí, ani opatrovatelia ťažko zdravotne postihnutých, ani vedeckí pracovníci, ani ľudia pracujúci v obchodoch, ani stavební robotníci, ako aj ostatné produkujúce profesie. A pozrime si skutočnú realitu – tí čo neprodukujú, v skutočnosti okrádajú a parazitujú na tých, ktorí tu tvoria ekonomické hodnoty. V realite tie peniaze ku ktorým sa oni dostanú, no nič mimo zlodejstva, zadlžovania štátu, ako aj ostatných negatív, nič pozitívne pre tento štát nevytvoria, si takýmito peniazmi vytvárajú nadštandardný blahobyt. A do tohto nadštandardného blahobytu patrí aj to, že za tieto rozkradnuté peniaze, čo je ich jediná, akože produktivita, si kupujú do osobného vlastníctva veci nadštandardnej hodnoty, stavajú luxusné nehnuteľnosti doma či v zahraničí, takéto peniaze si ukladajú do bánk, či dávajú do rôznych investícií. Samozrejme, že tieto peniaze potom chýbajú štátu a jeho občanom, keďže boli pôvodne vyčlenené na školstvo, zdravotníctvo, dôchodkovú reformu, demografiu...

          Zo strany pána Horvátha sa jedná o totálny blud a ja tvrdím, že úmyselný blud, keď hovorí aj toto – „Dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií.“  Veľký omyl, pán Horváth, ten veľký benefit na úkor budúcich generácii dostávajú LEN politici, mafie na vrchole pyramídy, finančné skupiny, oligarchovia, pijavice prisaté na štátnom rozpočte, ľudia ktorí riadia políciu, prokuratúru a súdy, ktorí buď tieto ekonomické zločiny zametajú pod koberec, alebo sa priamo na nich svojou nečinnosťou spolupodieľajú a tvoria cca JEDNO PERCENTO OBČANOV tohto štátu. Toto veľmi dobre vedia aj riadiaci pracovníci Národnej banky Slovenska, no doteraz som nezaregistroval, aby verejne upozornili politikov a verejnosť, že tie rozkradnuté peniaze majú tú istú hodnotu ako tie pôžičky zo zahraničia, ktorými sa zadlžujeme a strácame ekonomickú a štátotvárnu svojbytnosť. Preto ich mlčanie o tomto probléme považujem za mimoriadne nebezpečné a pripomínajú mi jednu z najorganizovanejších zločineckých skupín na Slovensku. Samozrejme že toto je známe aj zločineckým, zlodejským, protislovenským a vlastizradným gaunerom z vysokej politiky, ktorí riadili a riadia tento štát.

          Položme si otázku, pokiaľ by sa zo štátneho rozpočtu ukradlo trebárs o 50 % menej, tak týchto problémov by sme mohli byť ušetrení. Premiérov, poslancov parlamentu, ministrov vnútra, spravodlivosti, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny, generálnych prokurátorov tu predsa máme na to, aby toto strážili, veď im to predsa vyplýva zo zákona a z ústavného sľubu, ktorý vlastnoručne podpísali. A že to v skutočnosti nielenže nedokážu ustrážiť, ale sa aj priamo na týchto negatívach podieľajú, či spolupodieľajú, dokonca nenesú ani osobnú zodpovednosť. Teda, pre nich neplatia ani zákony ani ústavný sľub? Akým právom takáto verbež vyžaduje, aby ostatní občania tu dodržiavali zákony?     

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka